Many Finns consider themselves to be responsible consumers

Share

FIBS’s consumer survey investigated how Finnish consumers make responsible choices. Based on the survey, decisions related to responsible consumption are largely guided by images and emotions rather than facts. Finnish consumers are interested in responsibility, and it influences their purchase decisions, although they think that companies still have room for improvement in product labelling, for example. Communicating about a product's responsibility clearly and reliably is an excellent channel for companies to influence society, gain trust from consumers and increase the company's financial result.

Almost half of the consumers who responded to the survey (46%) consider themselves at least partially responsible consumers. The majority (up to 65%) said that responsibility guides their spending decisions. Responsible consumption is significantly influenced by the level of education.  Those with a university education are clearly more aware than those with qualifications from a vocational school. In addition, young people aged 18–24 are more aware as consumers – even though they don’t consider themselves responsible consumers.

60% of consumers consider Finnish-owned companies to be clearly more responsible than internationally owned companies.  Based on the survey, decisions related to responsible consumption are largely guided by images and emotions rather than facts. The products of Finnish companies are perceived as more responsible, although this is not necessarily supported by any facts.

For consumers, responsibility is important, although making a responsible choice is still not easy. Incomplete product responsibility information makes it difficult to choose at the time of purchase. The higher price of responsible products is also considered a challenge, which also affects the purchase decision. The third most significant challenge in responsible consumption is doubt about the credibility of the product’s responsibility promises. Consumers pay most attention to the responsibility of food, clothes, and detergents and cleaning agents.

Ethical manufacturing is the most important responsibility criterion for consumers (32% of respondents). Environmental friendliness is the most important responsibility criterion for almost as many (31%).

Companies must invest in communicating about their responsibility. 27% of the respondents expect companies to clearly present information about product responsibility.

“Finns are willing to spend responsibly, so companies should offer opportunities and support for this. Therefore, companies should share researched and reliable information on the environmental and social impacts and responsibility of their products in a way that appeals to consumers, and should ensure that the information is easily available at the time of purchase”, says FIBS Director Helena Kekki

“Almost 40% of consumers say that they have stopped buying products for reasons of responsibility. Therefore, one possibility to support sustainable consumption is services based on renting or recycling products instead of buying new ones. Supporting sustainable consumption can be an excellent way for companies to have a positive impact on the surrounding society and at the same time improve their result", Kekki continues.

Consumers often make purchase decisions on an emotional basis. In order for the purchase decision to be based on information as well, companies should offer enough of it. 

Appendix: FIBS consumer survey, June 2022, Results, pdf in Finnish (Report “Through knowledge or emotions”)

Keywords

Contacts

Helena Kekki

Director, FIBS
+358 50 3451 966
helena.kekki@fibsry.fi

Documents

About FIBS

FIBS
Eteläranta 10
00130 Helsinki

020 749 7630http://fibsry.fi

The FIBS consumer survey was conducted as an online survey between 13 and 14 June 2022 and was answered by one thousand Finns aged 18-80 years. You can comment on the results and participate in the discussion on Twitter (@FIBSry) using the hashtag #kuluttajakysely

FIBS (Finnish Business & Society) is the largest corporate responsibility network in the Nordic countries, a leading promoter of sustainable business, and a developer of corporate expertise. We help Finnish companies combine responsibility and business at a practical level.www.fibsry.fi.

This survey is part of corporate responsibility network FIBS’ research activities. The studies and surveys produced by FIBS provide the media and other stakeholders with information on current corporate responsibility issues. Surveys are conducted on topics related to corporate responsibility that come up in the news and public debate. In addition, they deal with other responsibility issues of general interest in the light of the latest research or innovations, for example.

Subscribe to releases from FIBS

Subscribe to all the latest releases from FIBS by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from FIBS

Suuri osa suomalaisista pitää itseään vastuullisina kuluttajina12.7.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

FIBSin kuluttajatutkimus kartoitti, miten suomalaiset kuluttajat tekevät vastuullisia valintoja. Kyselyn perusteella vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä päätöksiä ohjaa suurelta osin mielikuvat ja tunne faktojen sijaan. Vastuullisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia ja se vaikuttaa ostopäätöksiin, mutta kuluttajien mielestä yrityksillä riittää kuitenkin vielä parannettavaa esimerkiksi tuotemerkinnöissä. Tuotteen vastuullisuudesta viestiminen selkeästi ja luotettavasti on yrityksille erinomainen kanava vaikuttaa yhteiskuntaan, saada luottamusta kuluttajilta ja kasvattaa yrityksen tulosta.

YRITYSVASTUUPULSSI: Ukrainan sota muutti yritysten suhtautumista maailman konflikteihin10.5.2022 00:15:00 EEST | Tiedote

FIBSin yritysvastuupulssi kartoitti suomalaisten suuryritysten näkemyksiä yritysvastuusta ja aseellisista konflikteista. Lähes kolme neljästä yrityksestä on joutunut viiden vuoden sisällä reagoimaan toimintaympäristönsä konflikteihin. Silti joka viides vastannut yritys kertoo, ettei heillä ole määriteltyä toimintatapaa yritystoimintaan konfliktiherkillä alueilla, mutta Ukrainan sota on nyt nostanut ohjeistukset agendalle. Näkemykset yritysten vaikutusmahdollisuuksista vakauttaa tilannetta konfliktialueilla vaihtelevat suuresti.

YRITYSVASTUUPULSSI: Yritykset kannattavat avoimuutta urheilusponsoroinnissa, mutta arastelevat julkisia kannanottoja kipeistä aiheista10.2.2022 08:45:00 EET | Tiedote

Onko urheilusponsorointi osa vastuullista liiketoimintaa? Yritysvastuupulssiin vastanneista suomalaisista suuryrityksistä lähes puolet huomioi urheilusponsoroinnin yrityksen eettisessä ohjeistossaan. Yritykset kannattavat avointa keskustelua vastuullisista toimintatavoista, mutta eivät halua ottaa julkisesti kantaa esimerkiksi siihen, että suomalainen joukkue kilpailee ihmisoikeuksia rikkovissa maissa.

YRITYSVASTUUPULSSI: Suomalaiset suuryritykset pitävät omia ilmastotavoitteitaan valtion tavoitteita kunnianhimoisempina21.10.2021 10:38:54 EEST | Tiedote

Lähes kaikki FIBSin Yritysvastuupulssiin vastanneet ovat vähintään melko luottavaisia siihen, että suomalaiset suuryritykset sitoutuvat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Suomen hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti. Kolme neljästä vastaajasta on sitä mieltä, että suomalaiset suuryritykset ajavat itse kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita kuin Suomen valtio.

YRITYSVASTUUPULSSI: Yrityksiltä puuttuu osaamista monimuotoiseen rekrytointiin6.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

FIBSin Yritysvastuupulssi-kyselyn vastaajista lähes kaksi kolmasosaa kokee osaamisen puutteen suurimmaksi esteeksi yritysten monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kun kokemusta ei ole, on kehittyminen vaikeaa, vaikka yrityksissä onkin paljon erilaisia ohjeita ja toimia tilanteen parantamiseksi. Kokemusten vaihtaminen muiden yritysten kanssa koettiin parhaaksi keinoksi edistää monimuotoisuutta.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom