Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Marraskuun työllisyyskatsaus: Marraskuussa työttömyys kasvoi edelleen ja avoimien työpaikkojen määrä kääntyi laskuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 10 261 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 640 enemmän (+ 55,0 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 97 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 60,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 37,6 %.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Marraskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 806 eli 2 341 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 503,4 %).

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,9 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,0 %.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 599 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna (+ 36,8 %): marraskuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 225 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 906 (+ 145).

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon marraskuun aikana 1 532, mikä on 68 vähemmän (- 4,2 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Marraskuun aikana avoinna oli yhteensä 2 939 työpaikkaa, mikä oli 215 paikkaa (- 6,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyys lisääntyi kaikissa seutukunnissa ja kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä

Työttömyys kasvoi Vaasan seudulla 2 105 henkilöllä (+ 69 %), Kokkolan seutukunnassa 466 henkilöllä (+ 27 %) ja Pietarsaaren seudulla 642 henkilöllä (+ 70 %). Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueen korkein työttömyysaste oli Vaasan seudulla (10,5 %) ja matalin Suupohjan rannikkoseudulla (4,8 %).

Työttömistä työnhakijoista oli marraskuun lopussa 2 287 alle 30-vuotiaita ja 3 706 yli 50-vuotiaita.

Eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (+ 763) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+ 650).

Työttömyys painottuu matalamman koulutusasteen suorittaneiden ryhmiin - jatkuvan oppimisen uudistamisella pyritään lisäämään osaamista ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus

Marraskuussa työttömien määrä Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kasvoi lähes kaikilla koulutusasteilla. Määrällisesti työttömien määrä kasvoi kaikkein eniten toisen asteen suorittaneiden kesken, työttömiä oli 1 869 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tarkasteltaessa koulutuksen ja työttömyyden suhdetta huomataan, että noin 70 %:lla Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työttömistä työnhakijoista on toisen asteen tai sitä alempi koulutus.

- Koronakriisi vauhdittaa entisestään työelämän rakennemuutoksia. On ennakoitu, että jopa sadoillatuhansilla ihmisillä on tarvetta päivittää osaamistaan. Meidän on varmistettava, että myös matalammin koulutetut ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevat pääsevät entistä helpommin täydentämään osaamistaan. Tässä uudistuksessa on kyse työllisyydestä, työministeri Tuula Haatainen sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa 17.12.2020.

Koulutusneuvonta ja ohjauspalvelut ovat tärkeä osa TE-toimiston toimintaa. Pohjanmaan TE-toimiston koulutusneuvontaa on vahvistettu jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

- Tavoitteena on varmistaa, että työnhakijoiden osaamisen kehittäminen ja työnantajien tarvitseman osaamisen kehittämispalvelut kohtaavat. Meidän pitää vahvistaa koordinaatiota, jotta eri koulutusmuodoista ja eri palveluista koostuvat osaamisen kehittämispalvelut vastaavat tehokkaasti tarpeisiin ja ovat helposti saavutettavissa, johtaja Mika Palosaari toteaa. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työnvälitystilasto kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen työnhakija-asiakkaista, työnantajien TE-toimistoihin ilmoittamista avoimista työpaikoista ja työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee koko maata koskevan työllisyyskatsauksen, ja ELY-keskukset laativat alueelliset työllisyyskatsaukset.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.1.2021 06:01:00 EETTiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

Korkeakoulutettujen juurruttamista ja kansainvälisten osaajien parempaa hyödyntämistä tarvitaan osaavan työvoiman saamiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.1.2021 05:59:00 EETTiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Työvoiman tarpeeseen voidaan tulevaisuudessa vastata mm. houkuttelemalla korkeakoulutettuja jäämään alueelle ja tukemalla yrityksiä esimerkiksi kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä koulutustarpeissa. Alueella on hyvää yhteistyötä, ketteryyttä, yritteliäisyyttä ja palveluita, mutta aluetta tulisi markkinoida osaavan työvoiman rekrytoinnissa koko elämänpiirin osalta.

Sysselsättningsöversikt för november: I november ökade arbetslösheten fortsättningsvis och antalet lediga arbetsplatser började minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av november sammanlagt 10 261 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 640 fler (+ 55,0 %) än för ett år sedan och 97 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 60,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 37,6 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av november var antalet heltidspermitterade 2 806 dvs. 2 341 fler än för ett år sedan (+ 503,4 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,9 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,0 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 599 personer jämfört med året innan (+ 36,8 %): i slutet av november fanns det 2 225 lån

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2020 06:06:00 EETTiedote

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme