Varsinais-Suomen ELY-keskus

Masktvång också i regiontrafiken i Egentliga Finland och Satakunta

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har fastställt att masktvång från och med 22.3.2021 kommer att införas också i den regionala kollektivtrafik som NTM-centralen har beställt. Den regionala kollektivtrafiken omfattar linjer som trafikerar utanför Åbo och Björneborgs stadsregioner samt utanför städerna Salo och Raumo. Syftet med omfattande användning av masker är att förhindra spridning av coronaviruset.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Egentliga Finland och Satakunta förutsätter att alla över 12-åriga passagerare i regiontrafiken använder ansiktsmask från och med 22.3.2021. Med linjedragningen kompletteras de masktvång som redan påförts av andra kollektivtrafikmyndigheter och enskilda trafikidkare. Tvånget gäller inte dem som har hälsomässigt hinder för att använda mask.

Största delen av kollektivtrafikens kunder använder redan nu ansiktsmask under resan. Användningen av en mask eller ett ansiktsskydd kan minska coronavirusets smittorisk betydligt om så många som möjligt använder dem på behörigt sätt. På grund av coronavirusepidemin är det mycket viktigt att iaktta försiktighetsåtgärder. Kollektivtrafikmyndigheterna önskar att man genom omfattande användning av masker kan förhindra smitta och undvika mer omfattande åtgärder för att begränsa kollektivtrafiken.

Varje kund ansvarar för att skaffa egna ansiktsmasker. Busschaufförerna kan ge passagerarna anvisningar, men till deras uppgifter hör inte att övervaka användningen av masker. Anvisningarna om användningen av masker kommer att utökas i bussarna. Att en person inte bär mask utgör inte en grund för att hindra passageraren från att resa eller för att avlägsna passageraren från bussen.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, projektcheferna Soile Koskela tfn 0295 022 798 och Markus Kivelä tfn 0295 022 007

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Antalet arbetslösa och permitterade fortsatte att minska i februari30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av februari 25 900 arbetslösa arbetssökande. I februari brukar antalet arbetslösa vanligen minska och nu minskade det med 800 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 400 personer (33 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av februari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 2,7 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,4 %). I februari ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (45 %) och långsammast i Nystadsregionen (17 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,7 %) och Åbo stad

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät yhä helmikuun aikana30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 800 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä (33 %) eli samaa tahtia kuin tapahtui koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetummin lomautettujen määrän kasvua. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,4 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (45%), kun Vakka-Suomessa se oli hitainta (17%). Turunmaa, Vakka-Suomi ja Loimaan seutu kuuluvat koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin vuos

Puolimatkan siltatyön vuoksi liikenne kiertotielle Säkylässä maantiellä 214022.3.2021 08:45:42 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Puolimatkan sillan Säkylässä maantiellä 2140. Työn ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja ohjaamaan kiertotielle. Kiertotie on viitoitettu Murronlähteentien (mt 12686) ja maantien 204 kautta. Työt alkavat maanantaina 29.3. aamulla ja liikenne siltapaikalla katkaistaan. Siltatyöt valmistuvat ja silta avataan jälleen liikenteelle viimeistään 28.5.2021. Kevyelle liikenteelle ei pystytä järjestämään kulkuyhteyttä siltapaikan yli.

Maskipakko myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan seutuliikenteeseen18.3.2021 11:23:02 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on linjannut, että maskipakko tulee myös ELY-keskuksen tilaamaan seudulliseen joukkoliikenteeseen 22.3.2021 alkaen. Seudullinen joukkoliikenne kattaa linjat, jotka liikennöivät Turun ja Porin kaupunkiseutujen sekä Salon ja Rauman kaupunkien ulkopuolisella alueella. Laajamittaisella maskien käytöllä pyritään osaltaan estämään koronavirustartuntojen leviämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum