Uudenmaan ELY-keskus

Mästartunneln i Alberga i Esbo stängs nattetid under tiden 18.–19.11. kl 00.00–04.30

Dela

Förra meddelande har ändrats och tunneln är inte stängd i natt.

Omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.
Omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.

I Mästartunneln i Alberga i Esbo båda tunnelrören stängs nattetid mellan den 18 och 19 november 2020 kl. 00.00–04.30 för tekniska underhåll.

Under tiden då tunneln är stängd dirigeras trafiken till en omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, underhållsansvarig Henri Aaltonen, 050 390 2431

Bilder

Omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.
Omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Hyväkuntoinen päällyste helpottaa pyöräilyväylän talvikunnossapitoa29.11.2021 09:50:44 EET | Tiedote

ELY-keskuksessa tehdään ympärivuotisen kävelyn ja pyöräilyn eteen töitä joka päivä. Tänä vuonna Uudenmaan ELY:n alueella on voitu panostaa erityisesti kävely- ja pyöräilyvälien uudelleenpäällystyksiin lähes 70 km matkalla. Rahoitusta näihin käytettiin noin 1,5 miljoonaa euroa, joka on noin 5,5 % vuoden päällystystöiden rahoituksesta. Hyväkuntoinen päällyste helpottaa myös väylän talvikunnossapitoa.

Antalet personer utan anställning har minskat jämfört med året innan23.11.2021 08:03:59 EET | Tiedote

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 92 044 i Nyland. Av dem var 83 736 utan anställning och 8 308 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande utan anställningsförhållande med 1 376 personer (-1,6 %) och antalet permitterade med 15 448 personer (-65,0 %). Det totala antalet arbetslösa minskade med 16 824 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 15,5 %, dvs. något långsammare än i hela landet i genomsnitt (-17,2 %). I slutet av oktober utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 10,5 % av arbetskraften, vilket är 2 procentenheter färre än året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 8 573 personer, vilket är 2 484 (-22,5%) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 43 793 långtidsarbetslösa, vilket är 13 880 (46,4 %) fler än i slutet av oktober 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 18 334, vilket är 522 (-2,8 %) perso

Ilman työsuhdetta olevien määrä laskenut edellisvuoteen verrattuna23.11.2021 08:00:20 EET | Tiedote

Uudenmaalla oli lokakuun lopussa yhteensä 92 044 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 83 736 ja lomautettuja 8 308. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 1 376 (-1,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 15 448 (-65,0 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 16 824 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 15,5 % eli hieman hitaammin kuin koko maassa keskimäärin (-17,2 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 10,5 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 573, mikä on 2 484 (-22,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 43 793, mikä on 13 880 (46,4 %) enemmän kuin vuoden 2020 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 334, mikä on 522 (-2,8 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon l

Nya naturskyddsområden i Raseborg genom METSO-programmet19.11.2021 13:26:29 EET | Tiedote

NTM-centralen i Nyland har fredat tre nya naturskyddsområden i Raseborg, samt köpt tre områden av staden som ansluts till statens befintliga naturskyddsområden. Områdenas areal är sammanlagt cirka 190 ha. Naturskyddsområdena är en del av METSO-programmet. Det klart största av de nya naturskyddsområdena är känt som Trollskogen. Objektet är beläget på nordvästra sidan av Ekenäs vid Västerby friluftsområde och den förblir i stadens ägo. Hällmarker, kärrsänkor och moskogar dominerar det natursköna området. Objektets areal på nästan 150 hektar är ovanligt stort för ett naturskyddsområde i södra Finland och där har inte bedrivits skogsbruk under en längre tid. I statens ägo övergick bland annat en gammal granskog söder om Karis, som gränsar till Läppträskets värdefulla fågelvatten. Viktiga naturvärden finns i alla dessa områden, som nu tryggas. Stora helheter som behövs för friluftsliv och naturfostran bevaras samtidigt som det är en effektiv klimatåtgärd. Undersökningar visar att nettobindn

Uusia luonnonsuojelualueita Raaseporiin METSO-ohjelman avulla19.11.2021 13:22:34 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut Raaseporiin kolme uutta luonnonsuojelualuetta kaupungin maille ja lisäksi ostanut kaupungilta kolme aluetta, jotka liitettiin valtion olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 190 hehtaaria. Luonnonsuojelualueet ovat osa vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. Uusista luonnonsuojelualueista suurin tunnetaan Peikkometsänä. Kohde sijaitsee Tammisaaren luoteispuolella Västerbyn ulkoilualueella ja se pysyy kaupungin omistuksessa. Karut kalliot, suopainanteet ja kangasmetsät hallitsevat luonnonkaunista aluetta. Lähes 150 hehtaarin kohde on Etelä-Suomessa harvinaisen suuri ja alue on ollut pitkään metsätalouden ulkopuolella. Valtion omistukseen siirtyi muun muassa Karjaan eteläpuolella sijaitsevaan linnustoltaan arvokkaaseen Lepinjärveen rajautuva vanha kuusimetsä. - Näillä kaikilla alueilla on tärkeitä luontoarvoja, jotka nyt turvataan. Suuria kokonaisuuksia tarvitaan virkistäytymiseen ja luontokasvatukseen, mutta t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum