Suomen Pankki

May 2021 was lively for housing loan drawdowns

Share

In May 2021, the amount of new housing loans drawn down by Finnish households was exceptionally high, totalling EUR 2.1 bn. The last time housing loans taken out within a single month exceeded this total was 13 years ago, in June 2008. The level of new drawdowns was markedly higher than in previous years in the early part of the year as a whole –notably the spring months. In January-May 2021, drawdowns of new housing loans grew by 21% on the corresponding period a year earlier, while in April-May 2020 they had been fewer than usual on account of the COVID-19 pandemic. In May 2021, 9.2% of new housing loans were buy-to-let mortgages. The average interest rate on new owner-occupied residential mortgages was 0.69%, while the average rate on new buy-to-let mortgages was 0.86%.

The share of loans with the longest repayment periods (over 29 years) has grown further. In May 2021, these loans accounted for 12.9% of all new housing loans, compared with 9.1% a year earlier. In May, almost all of the new drawdowns of housing loans with longer repayment periods were drawdowns of owner-occupied residential mortgages. The average repayment period for new owner-occupied residential mortgages was 21 years 10 months, while that for new buy-to-let mortgages was 18 years 8 months.

Fuelled by the high level of drawdowns and longer repayment periods, annual growth in the housing loan stock accelerated to 4.1% in May. The last time annual growth has been equally strong was 8 years ago, in May 2013. At the end of May 2021, the stock of housing loans stood at EUR 104.4 bn. Of this, 7.9% were buy-to-let mortgages.

Loans

At the end of May 2021, the stock of loans to Finnish households comprised EUR 16.6 bn in consumer credit and EUR 17.6 bn in other loans. Drawdowns of new loans (excl. overdrafts and credit card credit) by Finnish non-financial corporations (NFCs) in May totalled EUR 1.6 bn. The average interest rate on these rose slightly from April, to 1.88%. The stock of loans to Finnish NFCs at end-May stood at EUR 97.2 bn, of which loans to housing corporations accounted for EUR 38.1 bn.

Deposits

The stock of Finnish households’ deposits at end-May amounted to EUR 106.6 bn, and the average interest rate on the deposits was 0.04%. Overnight deposits accounted for EUR 96.9 bn and deposits with agreed maturity for EUR 3.0 bn of the deposit stock. In May, households concluded EUR 56 million of new agreements on deposits with agreed maturity, at an average interest rate of 0.21%.

For further information, please contact:

Antti Hirvonen, tel. +358 9 183 2121, email: antti.hirvonen(at)bof.fi

Markus Aaltonen, tel. +358 9 183 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi

The next monthly statistical release will be published at 10 a.m. on 2 August 2021.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website: https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 22 juli 2021 I sin nyligen genomförda strategiöversyn enades ECB-rådet om ett symmetriskt inflationsmål på två procent på medellång sikt. ECB:s styrräntor har legat nära sin lägsta gräns under en tid och de medelfristiga inflationsutsikterna är fortfarande väl under ECB-rådets mål. I detta läge reviderade ECB-rådet idag sin vägledning om styrräntorna. Detta gjordes för att understryka åtagandet att bibehålla en varaktigt ackommoderande penningpolitik som stöd för uppnå inflationsmålet. Som stöd för sitt symmetriska tvåprocentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når två procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation so

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 22.7.2021 Tuoreessa strategian uudelleenarvioinnissa EKP:n neuvosto otti symmetriseksi tavoitteeksi kahden prosentin inflaatiovauhdin keskipitkällä aikavälillä. EKP:n ohjauskorot ovat olleet jo jonkin aikaa niin alhaalla kuin käytännössä mahdollista, ja keskipitkän aikavälin näkymissä inflaatio on vielä selvästi EKP:n neuvoston tavoitetta hitaampaa. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto muutti tänään ohjauskorkoja koskevaa ennakoivaa viestintäänsä niin, että siinä painotetaan sitoutumista rahapolitiikan pitämiseen jatkuvasti elvyttävänä inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin

ECB Monetary policy decisions22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 22 July 2021 In its recent strategy review, the Governing Council agreed a symmetric inflation target of two per cent over the medium term. The key ECB interest rates have been close to their lower bound for some time and the medium-term outlook for inflation is still well below the Governing Council’s target. In these conditions, the Governing Council today revised its forward guidance on interest rates. It did so to underline its commitment to maintain a persistently accommodative monetary policy stance to meet its inflation target. In support of its symmetric two per cent inflation target and in line with its monetary policy strategy, the Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it sees inflation reaching two per cent well ahead of the end of its projection horizon and durably for the rest of the projection horizon, and it judges that realised progress in underlying inflation is sufficiently advanced to b

Kutsu medioille: Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoo digitaalisesta eurosta perjantaina 16.7.2021 klo 11.0014.7.2021 16:04:35 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 14.7.2021 käynnistää kaksi vuotta kestävän tutkintavaiheen digitaalisesta eurosta. Vaiheen aikana valmistaudutaan digitaalisen euron tuloon mm. määrittelemällä paras toteutusmalli digitaaliselle eurolle. Mahdollisuuksia digitaalisen euron liikkeeseenlaskuun on selvitetty eurojärjestelmässä tammikuusta 2020 alkaen, jolloin Euroopan keskuspankki perusti korkean tason työryhmän valmistelemaan digitaalisen euron tutkimus- ja kehityshanketta. Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoo EKP:n neuvoston päätöksestä ja sen vaikutuksista lehdistötilaisuudessa perjantaina 16.7. klo 11.00. Ilmoittaudu mukaan pe 16.7. klo 8.30 mennessä tästä linkistä. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuus järjestetään Teamsissa ja median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Tuomas Välimäelle tilaisuuden aikana. Lehdistötilaisuus tallennetaan kokonaisuudessaan ja tallennetta voi tarvittaessa tiedustella Suomen Pankin viestinn

A total of 298 counterfeit euro banknotes found in Finland in the first half of 20219.7.2021 14:00:00 EEST | Press release

In the first half of 2021, a total of 298 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. This represents a drop to around a third of the number of counterfeits in the corresponding period of 2020, when 908 counterfeits were found in circulation. ‘There are very few counterfeit banknotes in circulation in Finland, and it is unlikely that you will get one in your hand,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. ‘It is, however, good to remember you should always check the security features when handling banknotes,’ Vehmas continues. Among the banknotes in circulation in Finland in the first half of 2021, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (118 counterfeits), followed by the EUR 10 (89 counterfeits) and EUR 50 (80 counterfeits). Period (the first or second half of the year) 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 Number of counterfeits 426 554 908 588 298 The new series of euro banknotes will help prevent coun

I Finland påträffades 298 förfalskade eurosedlar under första halvåret 20219.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 298 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2021. Förfalskningarna minskade till en tredjedel jämfört med motsvarande tidpunkt 2020, då 908 falska sedlar påträffades i omlopp. ”Det finns mycket lite falska sedlar i omlopp i Finland och det är osannolikt att man får en falsk sedel i sin hand”, säger Finlands Banks sedelexpert Olli Vehmas. ”Det är dock skäl att alltid komma ihåg att titta på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, fortsätter Vehmas. Bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2021 i Finland var valören 20 euro vanligast (118 st.), valören 10 euro näst vanligast (89 st.) och valören 50 euro tredje vanligast (80 st.). Period (första eller andra halvåret) 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 Antal förfalskningar 426 554 908 588 298 För att bekämpa förfalskningar har en ny eurosedelserie getts ut. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårar

Suomessa löytyi 298 euroseteliväärennöstä alkuvuonna 20219.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana 298 euroseteliväärennöstä. Väärennösten määrä pieneni noin kolmannekseen vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin kierrosta löytyi 908 väärennöstä. ”Väärennöksiä liikkuu Suomessa erittäin vähän, ja on epätodennäköistä, että omaan käteen osuisi väärennetty seteli”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. ”On kuitenkin hyvä muistaa, että seteleitä käsiteltäessä on aina tärkeää kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin”, Vehmas jatkaa. Alkuvuonna 2021 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä. Niitä oli yhteensä 118. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 89, ja 50 euron väärennöksiä oli 80. Ajanjakso (vuoden 1. tai 2. puolisko) 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 Väärennösten lukumäärä 426 554 908 588 298 Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom