Maanmittauslaitos

Med deklinationskartan hittar du rätt riktning

Dela

Norr ligger inte alltid där kompassen visar. Den magnetiska nordpolen flyttar sig, så den som orienterar efter karta och kompass behöver veta deklinationens storlek. E-tjänsten deklinationskarta som görs i samarbete mellan Lantmäteriverket och Meteorologiska institutet löser detta.

Deklinationskartan hjälper med den geografiska nordpolen.
Deklinationskartan hjälper med den geografiska nordpolen.

Värdet på deklinationen i grader visar hur mycket den magnetiska nordpolen, det vill säga kompassriktningen, avviker från den geografiska nordpolen på kartan. Uppgiften behövs vid orientering efter karta och kompass.

När man på kartan tar ut riktningen från plats A till plats B, skiljer sig den riktning som kompassen visar från den som kartan visar med deklinationens värde till höger. Med andra ord måste kompassriktningen minskas med deklinationsvärdet för att få rätt riktning.

– Vid noggrann riktningsbestämning måste utöver deklinationen också skillnaden mellan kartnord och riktningen mot nordpolen beaktas. Vid vanlig orientering har skillnaden mellan kartnord och riktningen mot nordpolen dock liten betydelse, förklarar Tuomo Lusa, kartverkschef vid Lantmäteriverket.

Deklinationen varierar i Finland

I Finland varierar deklinationen från 6 grader på Åland till 14 grader vid den östra gränsen. Den lokala variationen kan också vara stor om det finns magnetiska mineral i jordskorpan.

– Deklinationen är inte statisk utan ändras kontinuerligt med förändringar i jordens magnetfält, även om den årliga förändringen är liten, cirka +0,2 grader. Förändringen är lite långsammare i landets södra delar och snabbare i norr, säger Tiera Laitinen, forskare vid Meteorologiska institutet.

Kundrespons gav idén till e-tjänsten

– Tanken på att utveckla en deklinationskarta fick sin början från kundrespons. Lantmäteriverkets kartutskrifter visar inte värdet på deklinationen, vilket gör det svårare att använda kartutskrifterna för orientering, berättar Lusa.

Det är tekniska svårigheter med att lägga till deklinationsuppgifter på kartutskrifterna, så det har inte inkluderats i Lantmäteriverkets tjänster, åtminstone inte ännu.

– Saken fick mogna och vi funderade på olika alternativ för att tillhandahålla informationen, fortsätter Lusa.

Deklinationsinformationen fås från Meteorologiska institutet

Det blev möjligt att skapa e-tjänsten deklinationskarta när Meteorologiska institutet publicerade deklinationsinformationen som öppna data i början av 2019. Uppgifterna i deklinationsrutnätet som Meteorologiska institutet producerar kombinerades i karttjänsten Suomi.fi med Lantmäteriverkets kartmaterial och den deklinationskarta som skapades därigenom publicerades på Lantmäteriverkets webbplats i mars 2020.

Karttjänsten grundar sig på Meteorologiska institutets data där observationerna finns i ett 12 x 12 km rutnät. Deklinationsvärdena har beräknats med Finlands magnetfältsmodell som grundar sig på mätningar i terrängen och från flygplan. Modellen uppdateras årligen på basis av uppföljningsmätningar som de geofysiska observatorierna i Nurmijärvi och Sodankylä gör.

Materialet publiceras en gång per år och Lantmäteriverket uppdaterar uppgifterna i karttjänsten med motsvarande intervall.

Nyckelord

Kontakter

Lantmäteriverket, kartverkschef Tuomo Lusa, 040 500 9979, tuomo.lusa@maanmittauslaitos.fi

Meteorologiska institutet, planerare Mirjam Kellinsalmi, 050 463 0803, mirjam.kellinsalmi@fmi.fi

Bilder

Deklinationskartan hjälper med den geografiska nordpolen.
Deklinationskartan hjälper med den geografiska nordpolen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos
PL 84 (Opastinsilta 12C)
00521 HELSINKI

029 530 1100 (Vaihde)https://www.maanmittauslaitos.fi/

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

 

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

New topographic data production tool to be based on open source code22.9.2020 14:08:05 EESTPress release

The new topographic data production system of the National Land Survey of Finland (NLS) will be based on open source technologies. The NLS decided to modernise the production system, because the needs to change topographic data have changed, and the current system no longer meets the demands. The current topographic data production system has served the NLS for 20 years now, and it has worked well so far.

Det nya produktionssystemet för terrängdata är baserat på öppen källkod22.9.2020 13:53:59 EESTTiedote

Tekniker som är baserade på öppen källkod används som plattform för det nya produktionssystemet för terrängdata vid Lantmäteriverket. Beslutet om att förnya produktionssystemet fattades eftersom användningsbehoven för terrängdata har förändrats och det nuvarande systemet inte längre tillgodoser dessa behov. Det nuvarande produktionssystemet för terrängdata har varit i bruk i 20 år och varit till stor nytta hittills.

Uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin21.9.2020 08:59:21 EESTTiedote

Maanmittauslaitoksen uuden maastotietojen tuotantojärjestelmän alustana käytetään avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia teknologioita. Päätös tuotantojärjestelmän uudistamisesta tehtiin, koska maastotietojen käyttötarpeet ovat muuttuneet eikä nykyinen järjestelmä enää vastaa tarpeisiin. Nykyinen maastotietojen tuotantojärjestelmä on ollut käytössä 20 vuotta ja palvellut hyvin tähän saakka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum