Suomen Punainen Risti SPR

Med Hungerdagsdonationerna utförs långsiktigt arbete för att dämpa inverkningarna av klimatförändringen

Dela

Hungerdagens bössinsamling ordnades 26–28.9 och insamlingen fortsatte på webben under hela oktober månad. Under september-oktober donerade finländarna sammanlagt 2,4 miljoner euro till Finlands Röda Kors katastroffond.

Foto: IFRC
Foto: IFRC

Med katastroffondsmedel hjälper Finlands Röda Kors nödställda människor att klara av bland annat naturkatastrofer, konflikter och plötsliga olyckor såväl ute i världen som här hemma. Medel ur katastroffonden används också till långsiktigt utvecklingssamarbete.

Det räcker inte enbart med humanitär hjälp

Extrema väderfenomen på grund av klimatuppvärmningen, såsom långa torkperioder och å andra sidan plötsliga skyfall, översvämningar och jordskred, försvårar livet just nu speciellt för människorna i Afrika söder om Sahara.

Till exempel i Etiopien är 8,5 miljoner människor i behov av humanitär hjälp beroende på våldsdåd, torka och översvämningar.

– Man har varit tvungen att stänga skolor på grund av vattenbrist och den dåliga hygienen gör att risken för smittsamma sjukdomar ökar. Vi söker för närvarande tillsammans med Etiopiens Röda Kors och samhällen på torra områden efter nya, långvariga möjligheter att få rent vatten, berättar Finlands Röda Kors regionala hälsodelegat Maritta Niskanen-Tamiru.

– Den humanitära hjälpen räcker helt enkelt inte till för alla som behöver hjälp. Om klimatet fortsätter att utvecklas på det här sättet, hamnar vi i en situation där människorna blir tvungna att lämna sina hem och flytta till områden, där det finns vatten, mat och förutsättningar att leva, påminner Jouko Ala-Outinen, som är Finlands Röda Kors rådgivare för katastrofhjälp i Afrika.

– Vi befinner oss ändå inte i en helt hopplös situation. Människor runt om i Afrika har vaknat till insikt och lär sig till exempel nya odlingsmetoder som bättre klarar av torkan. Det här arbetet är långsiktigt och samhällena och byarna måste själva komma med lösningar. Endast på så sätt är det möjligt att hitta lösningar på de växande problemen, poängterar Ala-Outinen.

Finländarna vill hjälpa

Finlands Röda Kors chef för medelsanskaffning Anna Laurinsilta gläder sig över finländarnas hjälpvilja.

– I årets kampanj lyfte vi särskilt fram bristen på rent vatten, vilken gör att det varje timme dör 33 små barn.Det är fint att människorna vill delta och att vi med de donerade medlen kan göra konkreta förbättringar för att få rent vatten.

Av medlen som inflöt på Hungerdagen insamlades nästan hälften vid bössinsamlingen 26-28.9, då cirka 13 000 frivilliga insamlare tog sig ut på gatorna runt om i Finland.

– Vi vill tacka varje bössinsamlare och donator, som bidragit till att det är möjligt att hjälpa dem som har det sämst ställt, säger Laurinsilta.

Ytterligare upplysningar:

Chef för medelsanskaffning Anna Laurinsilta, tfn 040 741 1030, anna.laurinsilta@redcross.fi

Kommunikationssakkunnig Tuuli Daavittila, 040 589 3414, tuuli.daavittila@redcross.fi

Nyckelord

Bilder

Foto: IFRC
Foto: IFRC
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna i Finland8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus suomalaisen peruskoulun opettajille8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Suomen Punainen Risti myöntää vuosittain jaettavan Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Suomen peruskoulujen opettajille. Opettajat ovat kehittäneet uusia tapoja kohdata oppilaansa kyetäkseen turvaamaan heidän oikeutensa oppia myös poikkeusoloissa. Tunnustuksella Punainen Risti myös rohkaisee opettajia tuomaan esiin epidemian pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum