Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Med tillräckliga säkerhetsåtgärder är också barns och ungas hobbyverksamhet möjlig i huvudstadsregionen - aktörer som ansvarar för utrymmena ska säkerställa att närkontakter kan undvikas

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade igår den 12 augusti 2021 ett beslut som begränsar sammankomster och på ett omfattande sätt användningen av olika kundutrymmen i huvudstadsregionen, alltså Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. I kundutrymmen, till exempel motionsutrymmen, butiker och andra affärslokaler, ska de ansvariga aktörerna säkerställa att kunder och deltagare de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut förordnar inte att kundutrymmen ska stängas eller hobbyverksamhet avbrytas. Verksamheten i utrymmena måste emellertid ordnas så att deltagare och kunder har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Beslutet gäller verksamhet för alla åldrar och motsvarande förordnanden var i kraft i ett brett område under våren 2021.

”I praktiken innebär förordnandet att det i till exempel motionsutrymmen inomhus inte samtidigt kan finnas för många närvarande. De måste ha möjligheten att hålla två meters avstånd från varandra som det fastställs i lagen”, förklarar överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Folk är själva ansvariga för sitt eget agerande och beteende i utrymmena och det är i och för sig inte förbjudet att vara i närkontakt. Vårt beslut förpliktar uttryckligen aktörerna som ansvarar för utrymmena.”

Närkontakt är definierad i lagen om smittsamma sjukdomar. Inomhus avses med närkontakt att personer vistas i inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra. Utomhus avses med närkontakt att personer har fysisk kontakt med varandra, men det krävs inget avstånd av en viss längd. Närkontakt avser inte kontakt mellan kunder och personal.

”Visserligen kan vårt beslut påverka hobbyverksamhetens art. I till exempel bollspel där det lätt uppstår fysisk kontakt under spelet, kunde man nu i det svåra epidemiologiska läget till exempel göra mer teknikövningar”, berättar Oona Mölsa. ”Arrangören kan bli tvungen att begränsa antalet deltagare inomhus för att det ska vara möjligt att hålla säkert avstånd. Däremot gäller beslutet utomhusutrymmen bara om där samtidigt finns över 50 personer. Utomhus kan man alltså i regel fritt utöva sin hobby.”

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut träder i kraft fredagen den 20 augusti och är i kraft till och med den 12 september 2021. Beslutet grundar sig på 58 d paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar och följer social- och hälsovårdsministeriets styrning gällande bekämpning av epidemin och regeringens aktuella hybridstrategi.

Begränsningar rekommenderades av den regionala coronasamordningsgruppen som leds av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och motsvarande grupp för huvudstadsregionen. Målet med begränsningarna är att få det försämrade coronaläget under kontroll: smittspårningen i huvudstadsregionen är överbelastad och behovet av sjukhusvård ökar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer fortlöpande upp hur det epidemiologiska läget utvecklas och upphäver de nu meddelade begränsningarna om läget förbättras och kriterierna för beslutet inte längre uppfylls.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut och offentliga delgivningar

Mer information

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi

Lagen om smittsamma sjukdomar (58 § offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, 58 d § kriterier för användning av utrymmen)

Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev till regionerna 24.6.2021: Åtgärdsrekommendationer enligt den uppdaterade handlingsplanen för hybridstrategin

Social- och hälsovårdsministeriets publikation 23.06.2021: Handlingsplan för genomförandet av hybridstrategin för att dämpa covid-19-epidemin

Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021

Regionförvaltningsverkets coronainfo för aktörer:
tfn 0295 016 666 (mån-fre 8.30-11.30 och 12.30-16), coronainfo@rfv.fi

För media:

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum