Uudenmaan ELY-keskus

Mejeribron i Orimattila förnyas, trafiken kommer att ledas till en omväg tisdagen den 3 maj kl. 8.00

Dela

Heinämaanraitti (väg 11875) i Orimattila stängs av för trafik under den tid som Mejeribron förnyas. Under arbetet leds trafiken till en omväg.

Omväg under arbetets gång.
Omväg under arbetets gång.

Förnyandet av Mejeribron i Orimattila orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Heinämaanraitti. Heinämaanraitti (väg 11875) stängs av för trafik vid Meijeribron mellan Ylikoskivägen och Riihenkuja lördagen den 3 maj 2022 kl. 8.00 och öppnas för trafik senast söndagen den 6 maj 2022 kl. 12.00. Vägen kan öppnas även tidigare om arbetet hinner bli klart.

Trafiken leds till en omväg via Heinämaanraitti (väg 11873) och Heinämaavägen (väg 1691). Omvägens längd är 3,2 km.

Den lätta trafiken kommer förbi byggplatsen längs en tillfällig rutt.

Bilaga: karta, omväg under arbetets gång

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Entreprenör: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, tfn 040 557 3888

Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960

Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816

Bilder

Omväg under arbetets gång.
Omväg under arbetets gång.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Långtidsarbetslösheten började minska (Nyland)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 79 633 i Nyland. Av dem var 75 078 utan anställning och 4 555 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 14 957 personer (-16,6%) och antalet permitterade med 18 741 personer (-80,4%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 33 698 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 29,7 %, vilket är näst bäst efter Åland (-42,5 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,0% av arbetskraften, vilket motsvarar medelvärdet för hela landet (9,1%).

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt laskuun (Uusimaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 79 633 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 75 078 ja lomautettuja 4 555. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 14 957 (-16,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 18 741 (-80,4 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 33 698 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 29,7 prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-42,5 %) jälkeen Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 9,0 prosenttia, mikä vastaa koko Suomen keskiarvoa (9,1 %).

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Salpausselkä23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Salpausselkä i Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hyvinge och Mäntsälä. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2022. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana allt mer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iständsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum