Institutet för hälsa och välfärd THL

Meningsskiljaktigheter mellan partner orsakade av coronaepidemin ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer

Dela

Meningsskiljaktigheterna som ökat på grund av coronaepidemin samt den minskade känslan av närhet mellan makarna och krafterna i vardagen ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer. Antalet samtal till Nollinjen, hjälptelefonen mot våld i nära relationer, steg däremot rekordartat högt på sommaren efter att beredskapslagen upphörde att gälla. Detta kan bero på att behovet av hjälp hopats på våren. Antalet samtal fortsatte öka under slutet av året.

Resultaten grundar sig på forskningsprojektet Coronaepidemins inverkan på upplevelser av våld i nära relationer och användning av tjänster (KOVÄ) samt på FinLapset-enkätens tillfälliga material.

I enkäten FinLapset, som riktas till föräldrarna i spädbarnsfamiljer, berättade cirka 12 procent att de upplevt minst en efterfrågad form av våld i parrelationen under de senaste 12 månaderna. I mars–augusti besvarades enkäten av sammanlagt 8 169 föräldrar.

"De som svarade berättade oftast att maken hade kallat dem namn för att kränka eller förödmjuka dem. De näst vanligaste var upplevelser av fysiskt eller ekonomiskt våld. Utifrån forskningsresultaten kan man emellertid inte sluta sig till om våldet har börjat under eller före epidemin", berättar Maaret Vuorenmaa, specialforskare vid THL.

I enkäten utreddes från och med augusti också coronaepidemins inverkan på parrelationen. I augusti svarade 1 197 personer på enkäten.

Coronepidemins inverkan på orken i vardagen samt på känslan av närhet och på meningsskiljaktigheter i parrelationen var enligt resultaten kopplade till en större förekomst av våld i parrelationen.

"De föräldrar som meddelade att konflikterna och meningsskiljaktigheterna mellan makarna ökat under coronaepidemin rapporterade oftare om upplevelser av våld i parrelationen. Det samma gällde de föräldrar som berättade att känslan av närhet och orken i vardagen minskat under coronatiden", konstaterar Vuorenmaa.

Antalet samtal till Nollinjen steg rekordartat högt – coronaviruset lyftes sällan fram

Förra året fick Nollinjen mer än 19 000 samtal. Ökningen jämfört med året innan var 31 procent. Under beredskapslagens giltighetstid på våren minskade samtalen till hjälptelefonen månatligen med 100–200 samtal jämfört med början av året.

"Behovet av hjälp verkar ha hopat sig på våren, eftersom antalet samtal efter våren var större än någonsin tidigare.Ärenden med anknytning till coronapandemin diskuterades i offentligheten mest i april, då antalet samtal var lägst. Allt som allt lyftes våldsärenden med anknytning till coronaviruset fram väldigt sällan i samtalen, vilket var överraskande", säger Johanna Hietamäki, specialforskare vid THL.

I april togs ärenden som gäller coronaviruset upp i 68 samtal. Därefter förekom coronaviruset betydligt mindre i samtalen till Nollinjen. Innehållet i samtalen följs upp med anonyma blanketter för uppföljning av tjänster. Av dem framgick också att maken allt oftare uppgavs som våldsverkare under beredskapslagens giltighetstid.

"Detta kan bero på att de övriga sociala relationerna minskat och på att tiden som tillbringas med partnern ökat. Medan beredskapslagen var i kraft sjönk däremot andelen släktingar eller tidigare partner som våldsverkare", konstaterar Anniina Kaittila, specialforskare vid Åbo universitet.

Mer information:

Publikationen om våld i nära relationer under coronapandemin för föräldrar i spädbarnsfamiljer och i diskussioner på Nollinjens hjälptelefon (på finska)

KOVÄ-forskningsprojektet
FinLapset-forskningsprojektet (på finska)

Johanna Hietamäki
specialforskare
THL, KOVÄ-undersökningen
tfn 029 524 7990
fornamn.efternamn@thl.fi

Maaret Vuorenmaa
specialforskare
THL, FinLapset-undersökningen
tfn 029 524 7008
fornamn.efternamn@thl.fi

Anniina Kaittila
specialforskare
Åbo universitet, KOVÄ-undersökningen
tfn 0445071983
fornamn.efternamn@utu.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Arbetande personer upplever starkare delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än andra17.2.2021 15:49:16 EETTiedote

Arbetande kvinnor och män upplever i högre grad delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än arbetslösa och arbetsoförmögna. Utöver arbetande personer upplever också kvinnor i arbetsför ålder, det vill säga 18–64 år, som är ålders- eller förtidspensionerade eller har avslutat företagsverksamhet stark delaktighet och en positiv psykisk hälsa. Också kvinnor som är familjelediga upplever stark delaktighet och en positiv psykisk hälsa. Den delaktighet och positiva psykiska hälsa som kvinnor och män som fyllt 65 år upplever ligger på samma nivå som hos pensionerade personer i arbetsför ålder.

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm17.12.2020 06:00:00 EETTiedote

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020. Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet. Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökning

Effekterna av coronaviruset varierar tydligt områdesvis – läkarbesök har flyttats mest i Nyland, minst i Norra Österbotten16.12.2020 02:00:00 EETTiedote

Av resultaten från FinSote-enkäten som samlats under hösten framgår att effekterna av coronaepidemin och relaterade begränsningar på befolkningens välmående och tjänster varierar tydligt runt om i Finland. Det finns tydliga skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur vårdbesök har förflyttats eller ställts in, hur epidemin har försämrat befolkningens ekonomiska och sociala situation och hur epidemin har påverkat levnadsvanorna. Effekterna på läkarbesök och vardagsliv betonas i Nyland, där coronaepidemin har varit allvarligast. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020, när det motsvarande antalet i hela landet är 22 procent. Inställda eller flyttade besök rapporteras också av var fjärde person som fyllt 55 år i Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland. Minst ändringar i planerade vårdbesök rapporterades i Norra Österbotten, där antalet i genomsnitt är 15 procent. ”Inställda eller flyttade besö

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum