CFA Society Finland

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021 julkaistu 19.10.2021

Jaa

Mercer CFA Institute Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka toteutettiin tänä vuonna 13. kertaa. CFA-instituutti (CFA Institute) on toista kertaa Mercer Global Pension Index -indeksin pääsponsori. Eläkejärjestelmien vertailuun osallistuvien maiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja tällä kertaa mukana oli 43 maata. Vertailu kattaa jo n. 65 % maailman väestöstä. Vertailu koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat eläkejärjestelmän kattavuus (Adequacy), kestävyys (Sustainability) ja läpinäkyvyys (Integrity). Vertailussa suurimman painon saa kattavuus (40 %), jonka jälkeen tulevat kestävyys (35 %) ja läpinäkyvyys (25 %).

Tänä vuonna vertailujoukko kasvoi neljällä maalla. Uusina mukaan tulivat Islanti, Taiwan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Uruguay. Tällä kertaa uusi tulokas, Islanti, valittiin maailman parhaimmaksi eläkejärjestelmäksi. Toiseksi selviytyi Alankomaat (edellisen vuoden paras) ja kolmanneksi Tanska.

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui vertailussa seitsemänneksi. Suomen sijoitus laski kaksi sijaa Islannin noustessa uutena maana ensimmäiseksi ja Norjan noustessa viidenneksi. Suomi valittiin jo kahdeksatta kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi (Integrity). Suomen osalta tulosta voitaisiin nostaa erityisesti parantamalla eläkejärjestelmän kestävyyttä mm. nostamalla eläkemaksuja ja työllisyysastetta.

"Mercer CFA Institute Global Pension Index -raportin mukaan Suomi sijoittuu edelleen selvästi yli indeksin keskimääräisen kokonaisarvon ja myös kaikkien alaindeksien keskiarvojen. Järjestelmämme on erittäin arvostettu läpinäkyvyydeltään. Eläkejärjestelmän kestävyys pitkällä aikavälillä on huolenaihe monissa yhteiskunnissa, myös Suomessa. Läpinäkyvyys ja eläkejärjestelmän uskottavuus ovat kulmakiviä taloudellisen turvallisuuden luomiseksi yli sukupolvien. Vaikka eläkejärjestelmämme on tukevalla pohjalla, niin uudistuksia toki tarvitaan rahoituksen vahvistamiseksi. Vuodenvaihteessa voimaan tuleva uusi perhe-eläke on eräs eläkemenon pidemmän aikavälin kustannuspaineita hillitsevä uudistus. Säätelykehikkoon tehtäviä uudistuksia tulee edelleen kehittää, jotta riskinkantokyky paranee ja sitä kautta sijoitusten tuottoa voidaan pidemmällä aikavälillä nostaa”, kommentoi Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja Topi Piela.

Jari Puhakka, Merimieseläkekassan toimitusjohtaja, kommentoi tuloksia seuraavanlaisesti: ”Vaikka Suomen kokonaisarvio kohosi hieman, sijoitus tippui pari pykälää, mutta Suomi sijoittuu yhä kaikilla mittareilla selvästi yli keskiarvon. Järjestelmämme läpinäkyvyys on säilyttänyt kärkipaikkansa, mutta pohjoismaisessa vertailussa heikoin osa-alue on järjestelmämme pitkän aikavälin kestävyys. Taustalla ovat mm. väestön ikääntymisen myötä kasvavat eläkemenot ja heikentyvä huoltosuhde. Yksi keino parantaa näkymiä olisi kohottaa sijoitusten pitkän aikavälin tuottoja, mikä edellyttäisi muutoksia nykyiseen säätelykehikkoon. Tämä vähentäisi tarvetta eläkemaksujen nostoon jatkossa. Monissa maissa on tehty eläkeuudistuksia, jotka ovat parantaneet niiden arvosanoja. Myös Suomi, vaikka jatkaa yhä kansainvälisesti yhtenä luotettavimmista eläkejärjestelmistä, joutuu myös jatkossa tekemään hienosäätöjä erityisesti kestävyysriskin hallitsemiseksi.”  

Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen, CFA, kommentoi julkaisua näin: ”Tuore kansainvälinen vertailu osoitti jälleen Suomen eläkejärjestelmän olevan hyvää pohjoismaista tasoa ja selkeästi keskiarvon yläpuolella kaikilla vertailussa käytetyillä mittareilla. Pohjoismaiden ja Alankomaiden lisäksi vertailun kärkikahinoihin ovat yltäneet Israelin ja Australian eläkejärjestelmät. Suomen eläkejärjestelmän kattavuus ja eläkkeiden riittävyys on tällä hetkellä kansainvälisesti tarkasteltuna hyvällä tasolla. Sen sijaan eniten parannettavaa olisi järjestelmän rahoituksen kestävyydessä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Yhtenä parannuskeinona tähän olisi kasvattaa eläkevarojen tulevia sijoitustuottoja kohentamalla eläkejärjestelmän riskinkantokykyä sääntelyä muuttamalla. Samainen huomio on esitetty tuoreessa Eläketurvakeskuksen julkaisemassa kansainvälisessä arviossa Suomen eläkejärjestelmästä. Hallinnon luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä Suomen eläkejärjestelmä on saanut parhaimman arvosanan jo kahdeksana vuotena peräkkäin. Se kertoo siitä, että eläkejärjestelmäämme hoidetaan kansainvälisestikin katsottuna erittäin vastuullisesti.”

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) -raportti, joka julkaistaan tänä vuonna 13. kerran, vertailee kutakin eläkejärjestelmää yli 50 indikaattorilla ja kattaa lähes kaksi kolmasosaa maailman väestöstä.  http://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html

CFA-instituutti (CFA Institute) on globaali voittoa tavoittelematon sijoitusammattilaisten yhdistys. Organisaatio toimii Chartered Financial Analyst (CFA) -analyytikkotutkinnon järjestäjänä. Se tarjoaa täydennyskoulutuskonferensseja, seminaareja, verkkolähetyksiä ja julkaisuja, joiden avulla jäsenet ja muut osallistujat voivat pysyä ajan tasalla sijoitusalan kehityksestä. https://www.cfainstitute.org/

CFA Society Finland ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on ollut kontaktipiste Suomen sijoitusyhteisölle vuodesta 2002 lähtien. Tavoitteenamme on edistää eettisiä ja ammatillisia normeja sijoitusalalla, kannustaa ammatillista kehittymistä CFA-ohjelman kautta ja helpottaa avointa tietojen ja mielipiteiden vaihtoa. Yhdessä CFA-instituutin kanssa yhdistyksemme on jatkuvasti pyrkinyt rakentamaan parempaa ja luotettavampaa sijoitusalaa. Yhdistys pyrkii tukemaan ammattimaisuutta sijoitusalalla ja lisäämään sitoutumista sääntelyviranomaisten ja päättäjien kanssa.

https://www.cfasocietyfinland.org/

Mercerin yli 25 000 työntekijää työskentelee 43 maassa ja yritys toimii yli 130 maassa. Mercer on Marsh & McLennan Companyn (NYSE: MMC) liiketoiminta-alue, ja on maailman johtava asiantuntijapalveluyritys riskien, strategian ja ihmisten aloilla. Sillä on 78 000 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on n. 18 miljardia dollaria. Mercer on maailman suurimpia ulkoistettujen varainhoitopalveluiden tarjoajia, jolla on hallinnoitavaa varallisuutta yli 393 miljardia dollaria ja yli 16 000 miljardia dollaria varoja neuvonantopalveluidensa piirissä. https://www.mercer.com/

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Toni Iivonen
toni.iivonen@gmail.com
puh. 050 573 2491

Linkit

Tietoja julkaisijasta