Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Merilahden peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

Dela

Sektordirektör för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen fattade ett beslut med stöd av lagen om grundläggande utbildning om att Merilahden peruskoulu ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter att ha diskuterat saken med skolans rektor samt med social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller eleverna i årskurs 4 samt 7–9 och är i kraft 1–5.3.2021.

Merilahden peruskoulu har haft 14 bekräftade fall av coronavirus och flera exponeringar bland eleverna och lärarna. Skolan har totalt 830 elever, varav 340 nu övergår till distansundervisning.  

Beslutet om att övergå till distansundervisning säkerställer en trygg undervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat färdigheterna i att använda olika digitala lärmiljöer och gjort förberedelser för en eventuell övergång till distansundervisning. Skolan kommer att skicka föräldrarna närmare anvisningar genom Wilma.   

Eleverna i skolans övriga årskurser samt elever som får särskilt stöd och elever i förberedande undervisning fortsätter i skolans närundervisning. Eleverna som ges distansundervisning äter sina måltider i skolan enligt en utspridd tidtabell. För elever i karantän reserveras matpaket.   

Ytterligare information
sektordirektör
Liisa Pohjolainen
tfn 09 310 86200
liisa.pohjolainen@hel.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.4.20219.4.2021 11:18:13 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 13. huhtikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa päiväkoti Tunturin hankesuunnitelma sekä toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 16,5 miljoonaa eli 28% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolista rahoitusta on yhteensä 26 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa euroa. Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 4 miljoonalla eurolla. Menoja ennakoidaan kertyvän noin 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5% yli talousarvion. Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kau

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum