Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Merparten av tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag överförs till kommunerna

Dela

Enligt regeringens riktlinjer ska organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överföras till kommunerna under år 2024.

Kommunerna tar över merparten av tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag. Också upphandlingen i anknytning till dessa tjänster ska överföras från NTM-centralen till kommunerna.

Ministerarbetsgruppen har redan tidigare slagit fast att organiseringsansvaret förutsätter ett arbetskraftsunderlag på 20 000 invånare.

De nya riktlinjerna klarlägger ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten. Staten har utöver det övergripande ansvaret också en områdesöverskridande och nationell samordnande roll i servicehelheter där nationellt betydande sysselsättningsåtgärder främjas i samarbete med kommunerna. Helheterna gäller till exempel plötsliga strukturella förändringar och internationell rekrytering.

Dessutom ska staten ansvara för att den sysselsättningsfrämjande servicen fungerar i hela landet.

Kommunförbundet anser det vara viktigt att ansvarsfördelningen klarläggs.

Finansieringsmodellen förnyas i samband med överföringen

Arbets- och näringstjänsterna är nära förbundna med finansieringsmodellen som också ändras när arbets- och näringstjänsterna överförs till lokal nivå. Överföringen av sysselsättningsansvaret till kommunerna har stora verkningar på kommunens ekonomi och verksamhet från år 2024.

Det är meningen att finansieringsmodellen ska vara kostnadsneutral i förhållandet mellan staten och kommunerna och att den ska beakta konjunkturväxlingar och sporra kommunerna på rätt sätt.

- Finansieringsmodellen bör stödja helheten. Det är också viktigt att garantera att alla kommuner, oavsett skillnader i förhållanden och inkomstbas, har möjligheter att klara av sin nya lagstadgade uppgift, poängterar Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Organiseringsansvaret, finansieringsmodellen och tjänsterna bildar en omfattande helhet. Ministerarbetsgruppen drar senare i höst upp noggrannare riktlinjer för de tjänster som överförs, i samband med den sporrande finansieringsmodellen.

Närmare upplysningar:

Erja Lindberg, utvecklingschef, tfn 050 3814 096

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum