Uudenmaan ELY-keskus

Miljökonsekvensbeskrivningen för det planerade terminalprojektet för flytande bränsle i Joddböle i Ingå är anhängig och kan kommenteras (Nyland)

Dela

Energibolaget St1:s projekt för en ny terminal för flytande bränsle och hamnkaj i Joddböleområdet i Ingå har framskridit till MKB-beskrivningsskedet. Resultaten av konsekvensbedömningen presenteras vid ett webbinarium den 6 oktober 2021. MKB-beskrivningens material finns till påseende och man kan ge åsikter och utlåtanden om det till NTM-centralen i Nyland senast den 28 oktober 2021.

Det lagstadgade förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) för terminalprojektet i Ingå inleddes i april 2020 när MKB-programmet lämnades in till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Målet för terminalprojektet är att stärka bränsletillgången och försörjningsberedskapen särskilt i Södra Finland. I MKB-beskrivningen ingår alternativen för genomförandet av projektet och deras konsekvenser. Enligt planerna genomförs projektet under perioden januari 2022–december 2024.

I projektet ingår byggande av en bränsleterminal och en ny kaj på hamn- och industriområdet i Joddböle i Ingå samt deponering av sediment som ska muddras vid kajområdet. Projektet omfattar terminalfunktioner i hamnen (lossning av fartyg) samt lagring av kemikalier. Kemikalierna förs till hamnen med fartyg, lossas, lagras, tillförs nödvändiga tillsatsämnen och forslas vidare som landsvägstransporter främst till Södra Finland. Kajen kommer också att användas för hantering av torrlast i anslutning till Inkoo Shipping Ab:s verksamhet. I projektet utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt de logistiska trafikleder som redan finns i området och områdets verksamhetsutövare.

Målet med MKB-förfarandet är att öka parternas informationstillgång och växelverkan vid miljökonsekvensbedömningen. MKB-förfarandet för terminalprojektet för flytande bränsle i Ingå har färdigställts och man kan bekanta sig närmare med det på webbplatsen https://www.st1.eu/fi/inkoon-terminaalihanke (på finska). En virtuell offentlig tillställning om miljökonsekvensbeskrivningen ordnas onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 17–19. Via denna länk kan man delta i MKB-beskrivningens möte för allmänheten St1 Oy YVA-selostuken yleisötilaisuus (videosync.fi) (på finska)

Åsikter om MKB-beskrivningen kan framföras och myndighetsutlåtanden inlämnas skriftligen till NTM-centralen i Nyland senast den 28 oktober 2021. Som referens anges UUDELY/3206/2020. Kontaktuppgifter till NTM-centralen i Nyland:

Besöksadress: Böle ämbetscentrum, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: kirjaamo.uusimaa (at)ely-keskus.fi

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Liisa Nyrölä, liisa.nyrola@ely-keskus.fi

Bilder

Platserna för bränsleterminalen och den nya kajen samt jord- och havsdeponeringsområden i anslutning till projektet under byggtiden.  (Bild St1 ab)
Platserna för bränsleterminalen och den nya kajen samt jord- och havsdeponeringsområden i anslutning till projektet under byggtiden. (Bild St1 ab)
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I augusti nästan 31 000 nya lediga jobb i Nyland (Nyland)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 102 729 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 90 809 utan anställning och 11 920 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 11 314 (-9,9 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen fjärde lägst i hela landet. I slutet av augusti utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 11,7% av arbetskraften, vilket är 1,4 procentenheter färre än året innan.

Elokuussa lähes 31 000 uutta avointa työpaikkaa Uudellamaalla (Uusimaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 102 729 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 809 ja lomautettuja 11 920. Työttömien kokonaismäärä laski 11 314 (-9,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan neljänneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 11,7 %, joka on 1,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Över en miljon euro för vattenvård i Nyland 202116.9.2021 13:37:13 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland understöder i år också vattenvårdsprojekt: NTM-centralen beviljade 27 projekt prövningsbaserade statsunderstöd till ett totalt belopp om nästan 1,3 miljoner euro. De flesta av projekten genomförs i år, inom några fortsätter verksamheten fram till 2023. Flest understöd beviljades projekt i de västra delarna av Nyland. NTM-centralen i Nyland är emellertid särskilt nöjd med att det kom in fler understödsansökningar från östra Nyland än tidigare. Understöd beviljades bland annat för förbättring av Lappträskets status och användningen av sjön. – Genom projektet kommer Lappträskets status att börja förbättras långsiktigt, berättar specialforskare Pasi Lempinen. Åtgärder vidtas för att reducera belastningen på Lappträsket och förbättra dess ekologiska status på lång sikt. Genom projektet ökas nätverkandet bland invånare och diverse aktörer.Det kommer även att ge ökad kunskap om såväl vattenvård som restaureringen av Lappträsket.När belastningen på Lappträsket minskar, p

Yli miljoona euroa vesienhoitoon Uudellamaalla vuonna 202116.9.2021 13:33:08 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus tukee myös tänä vuonna vesienhoitohankkeiden toteuttamista: Se myönsi harkinnanvaraisia valtionavustuksia 27 hankkeelle yhteensä lähes 1,3 miljoonaa euroa. Suurin osa avustusta saaneista hankkeista toteutetaan tänä vuonna, joidenkin toiminta jatkuu vuoteen 2023. Avustuksia myönnettiin eniten Uudenmaan länsiosien hankkeisiin. Uudenmaan ELY-keskus on kuitenkin erityisen tyytyväinen siitä, että itäiseltä Uudeltamaalta tuli enemmän avustushakemuksia kuin aiemmin. Avustusta myönnettiin mm. Lapinjärven tilan ja käytön kohentamiseen. - Hankkeella aletaan parantaa Lapinjärven tilaa pitkäjänteisesti, erikoistutkija Pasi Lempinen kertoo. Toimenpiteillä vähennetään Lapinjärveen kohdistuvaa kuormitusta ja parannetaan sen ekologista tilaa pitkällä tähtäimellä. Hanke lisää alueen asukkaiden ja toimijoiden verkostoitumista. Se lisää myös tietoa sekä vesiensuojelusta että Lapinjärven kunnostamisesta. Lapinjärven kuormituksen vähentäminen vaikuttaa myös Lapinjärvestä laskevan Lovii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum