Aluehallintovirasto AVI

Miljötillstånd för batterimaterialfabrik i Harjavalta

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 18.8.2020 beviljat BASF Battery Materials Finland Oy miljötillstånd och tillstånd att inleda verksamhet för en batterimaterialfabrik i Harjavalta.

Batterimaterialfabriken producerar prekursorer av katodaktivt material (pCAM). Det används för tillverkning av katodaktivt material (CAM), som är den huvudsakliga råvaran för batterier i elbilar. Batterimaterialfabriken ligger i omedelbar närhet av det nuvarande storindustriområdet i Harjavalta och leder spillvatten och kylvatten till Kumo älv. Samtidigt har ett separat miljötillstånd beviljats också för en reservpanna som drivs av Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy och för andra sidofunktioner som betjänar tillverkningen av batterimaterial inom samma produktionsområde.

I miljötillståndet för batterimaterialfabriken har det utfärdats sådana bestämmelser som behövs för att förhindra förorening av miljön, bl.a. gränsvärden för utsläpp som leds ut i vattendrag, och det har förutsatts åtgärder för att begränsa utsläppen till Kumo älv under exceptionella perioder av underströmning. Gränsvärdena för vatten har fastställts för sulfat, nickel, kobolt, aluminium, mangan och oorganiskt kväve. Genom de fastställda föreskrifterna säkerställs att verksamheten inte har några betydande negativa konsekvenser särskilt för de känsligaste vattenlevande organismerna i Kumo älv (fisk, tjockskalig målarmussla). För att förhindra konsekvenser för fiskbeståndet har det också påförts en fiskerihushållningsavgift. I avgörandet har särskilt beaktats att verksamheten delvis bedrivs i Järilänvuoris grundvattenområde, som är viktig med tanke på vattenförsörjningen.

I miljötillståndet för batterimaterialfabriken förutsätts att recipientkontrollen i Kumo älv ska inledas innan verksamheten inleds. Utsläppen från och effekterna av verksamheten ska kontrolleras effektivare under det första verksamhetsåret.

Besluten finns till påseende på regionförvaltningsverkets webbplats: www.avi.fi/lupatietopalvelu (BASF Battery Materials Finland Oy) och www.avi.fi/lupatietopalvelu (Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy). Ändring i dem får sökas genom besvär fram till 24.9.2020.

Nyckelord

Kontakter

miljöråd Anna Laiho, tfn 0295 016 368
miljöråd Kari Pirkanniemi, tfn 0295 016 425

Om

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto AVI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum