Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.2023

Dela

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

Milla Aska: Vortex, 2023. Foto: Liinu Aalto-Setälä
Milla Aska: Vortex, 2023. Foto: Liinu Aalto-Setälä

Föreställ dig en kropp som bara ligger där, på kvällen, en
sömnlös stund/ då tankarna tar formen av det allra mest
rastlösa flöde/

strömmen inuti bröstet är vild och dunkel ~
strömvirveln/ som svårigheten för två varelser att
sätta ord/ på 

det som hakar upp sig dem emellan besvärliga
dagar/ 

eller svindeln när man riktar blicken framåt och den suddiga/
synen snurrar mot tinningarna. Till slut hoppar den/
mot friheten, med en piruett, i skorna! Rörelsen kommer från
fingertopparna, blir kvar i ljuset/ mellan figurerna/
en roterande förnimmelse, fingervisning eller gåva./ 

Där konturerna förflyktigas tar penseldragen från en diffus tid vid/
en blånad ~ ett känsloläge ~ en sinnesstämning/ 

Man kan fingra med ögonen på det sönderfallande murbruket i klostervalven i
San Marco./

Ett dis, ett töcken; som tyg; som moln; glest, bräckligt./
Slicka på marmorns virvlande slickepinnsyta./ 
Slockna; snurra runt. Försvagas, utsöndras./ 

Fingra på ett leende? Bli till ett flytande hav? Med vinden i håret?/
Undangömda, viskande varelser utan slut och utan början?/

Tröst som skimrargenom töcknet? 

Text: Juho Hoikka
Svensk översättning: Agneta Wirberg

Milla Aska (f. 1993) är en bildkonstnär från Helsingfors. Under de senaste åren har hennes verk visats på bl.a. galleri Titanik, Monitoimitila O och Konsthallen Kohta. Aska utexaminerades som bildkonstmagister vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi (2020). Konstnärens arbete har fått undersödav Finska Kulturfonden. 

www.millaaska.com 

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.2023

Ytterligare information: kurator Milja Liimatainen, HAM, +358 40 482 4091, milja.liimatainen(at)hamhelsinki.fi

Presskonferens kommer inte att hållas. Pressintervjuer: kommunikationsplanerare Reetta Haarajoki, +358 40 168 3669, reetta.haarajoki(at)hamhelsinki.fi

Nyckelord

Bilder

Milla Aska: Vortex, 2023. Foto: Liina Aalto-Setälä
Milla Aska: Vortex, 2023. Foto: Liina Aalto-Setälä
Ladda ned bild

Länkar

HAM galleriet  
Tennispalatset / Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors  
Öppettider: Tis 10-17.30, ons-sön 11.30-19, mån stängt  
Alltid fritt inträde till HAM galleriet.

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum