Milla Aska: Swirls, HAM gallery 10.6.–30.7.2023

Share

Milla Aska’s Swirls is an exhibition of whirls, dizzy sensations and spinning gazes. In Swirls, paintings and crayon pencil drawings’ misty surfaces veil figures that emerge slowly from beneath the layers, looking for their shapes. In Aska’s observations, indescribable bodily feelings are connected to strokes that explore surfaces and to outlines that fade away quietly.

Milla Aska: Vortex, 2023. Image: Liinu Aalto-Setälä
Milla Aska: Vortex, 2023. Image: Liinu Aalto-Setälä

Picture a lying body, at night, in a sleepless moment/ when
thoughts turn into the most restless of streams/

the whirlpool inside is wild and dusky ~ a
maelstrom/ like the struggle to explain to another
being, /

on a bad day, what the problem is/ 

or giddiness when one looks ahead and the blurry/
sight curls onto the temples. Finally/
leap to relief, dash to freedom! Movement arrives from the
fingertips/ stays in the light, twirled between the figures/

is a sensation, hint or gift./ 

The fading of the outlines begins the stroke’s infinitesimal time/
bruise ~ atmosphere ~ mood 

The crumbling plaster in the arches of the Convent of San Marco/
can be felt through one’s eyes. Mist, haze; like a fabric; like a cloud;light, fluffy./ To lick the spiralling lollipop surface of marble./
To faint; to whirl. To fade, to breathe./ 

Feeling a smile? Becoming the sea? Hair in the wind?/
Hiding, whispering, unending and unborn beings?
Comfort looming through a blur? 

Original text, including the poem: Juho Hoikka
English translation: Päivi Tikkanen

Milla Aska (b. 1993) is a visual artist based in Helsinki. Her works have been on display in the Titanik Gallery, Monitoimitila O and Kunsthalle Kohta, among others. In 2020, Aska graduated with a master’s degree from the University of the Arts Helsinki’s Academy of Fine Arts. Aska’s artistic practice is supported by the Finnish Cultural Foundation. 

www.millaaska.com 

More information: Curator Milja Liimatainen, HAM, 0404824091, milja.liimatainen(at)hamhelsinki.fi

We will not be holding a press conference. Interviews by the media: Communications Planner Reetta Haarajoki, +358 40 168 3669, reetta.haarajoki(at)hamhelsinki.fi

Keywords

Images

Milla Aska: Vortex, 2023. Image: Liinu Aalto-Setälä.
Milla Aska: Vortex, 2023. Image: Liinu Aalto-Setälä.
Download

HAM gallery  
Tennis Palace / Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki  
Open: Tue 10-17.30, Wed-Sun 11.30-19, Mondays closed  
Always free admission to HAM gallery.

Subscribe to releases from HAM Helsingin taidemuseo

Subscribe to all the latest releases from HAM Helsingin taidemuseo by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from HAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.202325.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom