Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Mod att vara öppen och en klarare framtid − uppsökande ungdomsarbete beviljades 15 miljoner euro

Dela
Tack var det uppsökande ungdomsarbetet kan varje ung person få det stöd han eller hon behöver i sin vardag eller hjälp med att planera sin framtid. Understöden som regionförvaltningsverken beviljar används för att anställa uppsökande ungdomsarbetare.

Regionförvaltningsverken har i år beviljat sammanlagt 238 sökande totalt drygt 15 miljoner euro i statsunderstöd till det uppsökande ungdomsarbetet. Understöden används i kommunerna till lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbetare. Understödsbeloppet per årsverke är i regel 30 000 euro, vilket innebär att det beviljade beloppet alltså täcker sammanlagt mer än 500 årsverken.

Under 2022 nådde det uppsökande ungdomsarbete mer än 20 000 ungdomar, som berättar till exempel så här om den hjälp de fått:

”Det går lätt att prata med den uppsökande ungdomsarbetaren och hen är intresserad av det jag har att säga. Jag upplever också att jag har blivit modigare att öppna mig mer för andra.”

”Jag har fått stöd i en svår livssituation och genom besöken har jag fått en klarare bild av vad jag vill göra i framtiden. Jag har utvecklats så att jag nu klarar av min ångest bättre än tidigare.”

Citaten kommer från resultaten av enkäten Sovari 2022 (på finska).

Tilläggstid-verksamheten och regional samordning utgör en del av det uppsökande ungdomsarbetet

De uppsökande ungdomsarbetarna finns bland de unga och hjälper dem som frivilligt vill delta i verksamheten. En arbetsform är verksamheten Tilläggstid som erbjuder stöd och vägledning för unga i uppbådsåldern. De uppsökande ungdomsarbetarna deltar i uppbåden och samarbetar med bland annat Försvarsmakten, civiltjänstcentralerna och social- och hälsovårdstjänsterna. Tilläggstid-verksamheten ger de unga stöd i en viktig fas av deras liv och vid plötsliga förändringar, till exempel om tjänstgöringen avbryts.

Understödet täcker även kostnaderna för de regionala koordinatorerna för det uppsökande ungdomsarbetet. Syftet med den regionala samordningen är att utveckla kompetensen inom ungdomsarbetet och kvaliteten på arbetet samt informera om verksamheten. I arbetet ingår också att upprätthålla regionala nätverk. Samordningsarbetet stöder utvecklingen av arbetsformerna inom ungdomsarbetet i alla regioner. Det finns regionala nätverk i varje landskap, och dessutom finns två svenskspråkiga nätverk.

Beviljade understöd enligt region

Via länkarna ser du understöden som regionförvaltningsverket i respektive region beviljat det uppsökande ungdomsarbetet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

56 sökande beviljades 5 460 000 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

38 sökande beviljades 1 691 233 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Lappland

20 sökande beviljades 708 750 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

34 sökande beviljades 1 709 040 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

67 sökande beviljades 4 210 500 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

23 sökande beviljades 1 509 000 euro i understöd.

Understöd till uppsökande ungdomsarbete

Syftet med understödet är att minska marginalisering bland unga. Det uppsökande ungdomsarbetet strävar efter att få kontakt med unga som behöver stöd och hjälpa dem att hitta den service de behöver. Det är fråga om ett specialungdomsarbete som riktar sig till personer under 29 år och som grundar sig på frivillighet och samarbete med de unga. Kommunerna ordnar det uppsökande ungdomsarbetet och verksamheten finns i nästan hela Finland.

Regionförvaltningsverken beviljar också understöd bland annat för ungdomsverkstäder, utveckling av ungdomssektorn och lokal hobbyverksamhet för barn och unga. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information

Södra Finland: överinspektör Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446

Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514

Lappland: överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Sydvästra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819 och överinspektör för ungdomsväsendet Annika Palola, tfn 0295 018 817

Norra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017652

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum