Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialaHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Möjligheterna att utvidga Noux nationalpark utreds

Dela

Helsingfors stad utreder för närvarande möjligheten att slå de rekreationsområden som staden äger i Noux sjöhögland samman med Noux nationalpark. Målet är att trygga områdenas rika naturvärden och göra underhållet smidigare. För att stödja utredningen kan du lämna anmärkningar i enkäten Säg din åsikt fram till den 28 november 2022.

Noux nuvarande nationalpark och de områden som nu ägs av Helsingfors stad. De områden som hör till nationalparken är utmärkta i grönt.
Noux nuvarande nationalpark och de områden som nu ägs av Helsingfors stad. De områden som hör till nationalparken är utmärkta i grönt.

Helsingfors stad och Forststyrelsen utreder för närvarande möjligheten att sammanslå de rekreationsområden som Helsingfors äger i närheten av Noux nationalpark till nationalparken. Utredningen beaktar behoven hos de olika användarna av områdena. Utredningen är tänkt att bli klar senast i slutet av 2022.

Rekreationsområdena Luk, Vaakkoi, Salmi, Karjakaivo och Pirttibacka som ägs av Helsingfors stad ligger i Esbo och Vichtis i omedelbar närhet av Noux nationalpark. Tillsammans med nationalparken bildar områdena en betydande och enhetlig helhet med sina natur- och rekreationsvärden.

Noux nationalpark omfattar för närvarande ett område på 5 518 hektar. Utredningen omfattar rekreationsområden som ägs av Helsingfors stad på högst totalt cirka 3 000 hektar, om alla områden sammanslås.

Nationalparker är centrala i Finlands naturskydd

Noux nationalpark är tillsammans med Noux sjöhögland huvudstadsregionens viktigaste rekreationsmål och närliggande vildmark. Områdets viktiga dragkraftsfaktorer är den mångsidiga naturen, läget och tjänsterna. Antalet besökare i Noux nationalpark är fler än 300 000 per år, och antalet besökare till rekreationsområden som ägs av Helsingfors stad varierar mellan 50 000 och 200 000, där Luk är den det livligaste av områdena. I och med den eventuella utvidgningen kan besökstrycket i Noux fördelas över ett större område, rekreationsanvändningen skulle kunna styras på ett mer hållbart sätt än idag, känsliga naturvärden tryggas och användningsreglerna göras enhetliga.

Nationalparker, som bevarar och upprätthåller naturens mångfald, är en central del av Finlands naturskydd och nätverket av skyddade områden. Nationalparkerna är också ett viktigt andningshål med rekreations- och friluftsmöjligheter för medborgarna.

Utvidgandet av Noux nationalpark stöds av Helsingfors stads fastighetsstrategi, där målet är att lämna ifrån sig marken som ägs utanför stadens gränser.

Staden ber om kommentarer för att stödja utredningen

Som en del av beredningen av ärendet diskuterar Helsingfors stad med företagare, naturskyddsorganisationer och hobbysällskap i området. Du kan också lämna kommentarer i enkäten Säg din åsikt, som är öppen för alla, fram till den 28 november 2022.

Utredningen om utvidgningen av Noux nationalpark blir klar vid årsskiftet. Om markförsäljningen rörande utvidgningen av nationalparken genomförs, fattar Stadsstyrelsen beslut i ärendet för Helsingfors stad. En nationalpark kan endast grundas på statlig mark.

Gå till enkäten Säg din åsikt https://kerrokantasi.hel.fi/nuuksio2022

Nyckelord

Kontakter

Tom Qvisén
Projektchef
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad
Tfn 040 8097 427
tom.qvisen@hel.fi

Mikael Nordström
Regiondirektör
Kustens Naturtjänster
Forststyrelsen
Tfn 0400-445234
mikael.nordstrom@metsa.fi

Bilder

Noux nuvarande nationalpark och de områden som nu ägs av Helsingfors stad. De områden som hör till nationalparken är utmärkta i grönt.
Noux nuvarande nationalpark och de områden som nu ägs av Helsingfors stad. De områden som hör till nationalparken är utmärkta i grönt.
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 8.12.20228.12.2022 20:09:37 EET | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 8.12.2022 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti, kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.1.2023 kello 16.15. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

Helsinki kutsuu kaupunkilaiset uusien kävelyalueiden suunnittelutyöpajaan ja asukasraatiin7.12.2022 12:23:00 EET | Tiedote

Helsinki laajentaa ydinkeskustan kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueita tulevana kesänä. Väliaikaisia kävely- ja pyöräilyalueita toteutetaan Esplanadeilla, Kasarmikadulla, Erottajankadulla, Korkeavuorenkadulla Designmuseon edustalla ja Lönnrotinkadulla. Kaupunkilaiset halutaan mukaan kehittämään suunnitelmia ja kertomaan näkemyksiään kokeiluista. Yhteistyö alkaa joulukuussa kaikille avoimella ideointityöpajalla ja jatkuu ensi vuonna kaupunkilaisista koostuvan raadin kanssa. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia kahvilakeskusteluja Esplanadin historiasta ja tulevaisuudesta keväällä 2023.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.12.20221.12.2022 17:08:15 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.12.2022. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 15.12.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum