Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK komission maaperästrategiasta: terve ja toimiva maaperä on elintärkeä mutta lainsäädännön yläpuolella

Jaa

Komissio julkaisi 17.11.2021 esityksensä maaperästrategiaksi vuodelle 2030. Maaekosysteemien elinvoiman ja toimintojen suojelu on välttämätöntä. Sen sijaan komission viittaukset maaperän terveyslakiin, jossa uudella säätelyllä turvattaisiin maaperän hyvä terveys vuoteen 2050 mennessä, ovat epärealistisia. Maaperän toimintoja säätävät merkittävästi sääolot sekä maaperän lähtöaineksen laatu, jotka eivät ole ihmisen käsissä. Se, mikä on säädeltävissä maaekosysteemien toimivuuden kannalta, on jo säädelty. Sen sijaan päivitystä tarvitaan mm. saastumista ehkäisevien lakien osalta, kuten komissio ehdottaa.

Terve ja toimiva maaperä on edellytys ihmisten hyvinvoinnille ja ruokaturvalle sekä luonnolle ja ilmastolle. Yhteinen maaperästrategia maaekosysteemien ja maan kasvukunnon suojelemiseksi on siten kannatettava. Komission ympäristöpääosaston viittaukset oikeudellisesti sitoviin maaperän hoidon lisäsäädöksiin ovat huolestuttavia. Maaperän terveyslaki toisi päällekkäistä sääntelyä ja sillä pyrittäisiin säätelemään maaperän toiminnoista, joihin ihminen ei voi vaikuttaa paikallisesti. Sen sijaan strategian ehdotuksen mukaisesti lainsäädäntöä mm. lietteiden ja jätevesien puhdistuksen osalta on hyvä päivittää, jotta ravinteiden kierrätys ei uhkaa maan puhtautta ja terveyttä kiertotalouden yleistyessä. Myös maa-ainesten käsittelyyn ja rakentamiseen tarvitaan yhteistä ohjausta.    

Maa- ja metsätalouteen kohdistuu jo nyt varsin paljon maaperään liittyvää EU-tasoista säätelyä 

Maa- ja metsätalouteen kohdistuu jo nyt varsin paljon maaperään liittyvää EU-tasoista säätelyä ja näitä ovat mm. nitraatti-, vesipuite- ja luontodirektiivit sekä kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita koskevat säädökset. Näin ollen maaperän toiminnot ja biologinen aktiivisuus tulevat jo nyt laajasti huomioon otetuiksi vaikkei EU:ssa ole omaa maaperälakia.  

  • Muuttuva ilmasto haastaa maaperän toimintoja kuten veden läpäisyä, eroosiokestävyyttä tai ravinteiden ottoa. Viljeltävyys ja satoisuus sekä ravinteiden tehokas käyttö ovat muuttuvassa ilmastossa toimialojen suuria haasteita, jotka eivät siedä epärelevanttia lisäsääntelyä. On annettava tilaa paikallisille toimille, jotka sopivat parhaiten paikallisiin erityispiirteisiin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yksi keskeisistä maaperän suojelutoimista, toteaa ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta. 

MTK:n maaperäohjelmassa esitetyt maaperän hoidon toimenpiteet vastaavat komission esityksen käytäntöjä 

Maata on arvostettava ja sen puhtautta ja kasvukuntoa edistettävä, kuten MTK:n ja SLC:n maaperäohjelma linjaa komission tavoin. Viljelijäjärjestöjen laatima ja tieteellisesti arvioitu maaperäohjelma avaa toimivan maaperän perusteita, kuvaa ihmisen rajattua roolia maaperän toimintojen suojelussa sekä suurta tutkimusvajetta, joka vaikeuttaa maaperän tilan seuraamista. Ohjelman toimenpiteet vastaavat komission esitystä kestävistä maaperän hoidon käytännöistä, joita myös tavanomainen viljely on edistänyt. 

  •  Komissaari Timmermansin huomio maaperän arvon tunnustamisesta on tärkeä ja saa MTK:n tuen. Maaperän terveyden edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä, jossa tunnistetaan myös maa- ja metsätalouden suotuisa vaikutus maaperän toimivuuteen ja terveyteen. Vain siten voimme saavuttaa kaikki elintärkeät maaperän tehtävät, joita komissiokin luettelee, Pietola muistuttaa. 

Strategiaehdotuksessa korostetaan maaperän biologista, kemiallista ja fysikaalista tilaa ja toimintoja eli ekosysteemipalveluita vastaamaan ruokaturvaan ja biomateriaaleihin, veden ja ravinteiden kiertoon, pieneliöiden aktiivisuuteen ja geenivarantoon sekä hiilensidontaan ja -varastointiin, jotka kaikki ovat yhteydessä kestäviin viljelymenetelmiin.  

  • Lopputulos on kuitenkin luonnon kanssa tehdyn yhteistyön tulos, jota säätekijät ja maaperän syntyhistoria säätävät. Lisäksi tulokseen vaikuttavat lämpenevän ilmaston haasteet eli tulvat, taudit ja tuholaiset vieraslajeineen, summaa Liisa Pietola. 

Parhaimmillaan strategia edistää maaperän hyvinvointia edistäessään liiketoimintamallia, joka kannustaa maanhoitajia, kuten maanviljelijöitä ja metsänomistajia, ilmasto- ja luontoystävällisiin menetelmiin, jotka lisäävät maan kasvukuntoa ja elinvoimaa. Tämä vaatii kasvinravinteita kasvin tarpeiden mukaan sekä kasvinterveyttä, joita ei kokonaisuudessa ole varaa unohtaa, kun linjataan lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden käytöstä.   

Uutta maaperätietoa tarvitaan jatkossakin 

Esityksessä kiinnitetään paljon huomiota maaperään ja digitaaliseen toimintaohjelmaan, maaperätietoihin ja seurantaan sekä maaperän tutkimukseen ja innovointiin. Nämä ovat ehdottomia edellytyksiä maaperän hoidon tietopohjan laajentamiseksi ja tutkimustoiminnan tulosten saatavuuden ja käytön laajentamiseksi. Uutta tietoa tarvitaan myös eloperäisten maiden suojeluvaatimusten perustaksi.  

Eloperäisiä maita on moneksi: paksu- ja ohutturpeisia, maatuneita ja lähes kivennäismaita. MTK:n suuri huoli on eloperäisten maiden kohtalo, sillä komissio esittää ennallistamistavoitteita tai käytön rajoituksia sekä multa- että turvemaille. Poudankestävät eloperäiset maat, joilla on paljon typpivarastoja, tarvitaan Suomen biotaloudessa jatkossakin – ja erityisesti tasaamaan sääriskejä.  

Siten ojitettujen eloperäisten maiden käyttöä ei tule rajoittaa uudella sitovalla lainsäädännöllä, vaan hyödyntämällä MTK:n ja SLC:n Luonnon monimuotoisuusohjelman ehdotuksia, kuten 1) Ei ojiteta vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia soita ja etsitään pellonraivaukselle vaihtoehtoja ja  2) Lisätään tutkimusta siitä, miten suoluontoa voidaan turvata entistä paremmin metsätalouden harjoittamisen yhteydessä. 

 

Lisätietoja:

Liisa Pietola, MTK:n ympäristöjohtaja,  050 4384014, liisa.pietola@mtk.fi 

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 4131http://www.mtk.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MEDIAKUTSU: Webinaariin Suomalaisen karjatalouden ympäristövaikutukset – työkalupakki päättäjälle perjantaina 10.12. klo 9-113.12.2021 09:00:00 EET | Kutsu

MTK ja SLC jatkavat suosittua Ympäristöstä. Yhdessä - webinaarisarjaansa. Tällä kertaa haemme vastauksia päättäjien työkalupakkiin karjatalouden ympäristövaikutuksista, sillä juuri suomalaisessa karjataloudessa piilee ratkaisuja. Tule kuulemaan miten! Tuomme saman ympäristöpöydän ääreen lukuisia eri näkökulmia tieteestä ja tutkimuksesta, järjestöistä, yhteiskunnallisesta päätöksenteosta sekä käytännön toimijoilta. Tähän webinaariin kannattaa osallistua. Ilmoittaudu ja tutustu ohjelmaan. #kumppaninaluonto Juha Marttila, puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, puh. 050 341 3167 Eveliina Kiiski, viestinnän assistentti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, puh. 050 404 8485, eveliina.kiiski@mtk.fi Jonas Laxaback, toiminnanjohtaja, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, puh. 040 940 2734

MTK:n Viljanen esittää ruokapaneelin perustamista tuotannon kokonaiskestävyyden arvioimiseksi – pärjäämme tulevaisuudessa, kunhan säännöt ovat kaikille samat ja tiedossa24.11.2021 10:50:27 EET | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen esittää kestävän ruoantuotannon paneelin perustamista Suomeen ruoka-alan kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi. Paneelin avulla ruoantuotantoamme kehitettäisiin niin talous, ympäristö kuin sosiaalinenkin ulottuvuus huomioiden. Paneeli ottaisi huomioon myös huoltovarmuuden, valkuaisomavaraisuuden, eläinten hyvinvoinnin, antibioottiresistenssin, kustannukset ja tuottajahinnat. Viljanen nosti asian esille MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen avauspuheenvuorossaan tänään.

MTK-organisaation rakentaminen etenee – keskusliiton yt-vaihe ohi23.11.2021 12:09:20 EET | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK uudistaa organisaatiotaan vuodenvaihteessa. Noin 90 henkilön keskusliiton uudelleenorganisoitumisen taustalla on tarve vastata toimintaympäristön muutokseen ja jäsenkunnan toiveisiin ajanmukaistamalla organisaatiota. ”Samalla järjestö haluaa kehittyä Suomen parhaaksi työpaikaksi, jotta huippuasiantuntemuksesta kyetään pitämään kiinni jatkossakin”, toteaa toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

MTK perustaa luontoarvot.fi palvelun monimuotoisuuden tilan parantamiseksi23.11.2021 12:00:00 EET | Tiedote

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen vaatii nykyisten keinojen rinnalle uusia työkaluja. MTK haluaa synnyttää Suomeen luontoarvomarkkinat ja saada entistä useammat toimijat mukaan työhön luonnon hyväksi. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta päätti perustaa luontoarvot.fi markkinapaikan, jolla luodaan markkinalähtöisesti keinoja luonnon tilan parantamiseksi, kertoi MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola Metsähallituksen uhanalaisseminaarissa Helsingissä tänään.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme