Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK:n ja yhteistyökumppaneiden huoltovarmuuskysely: Koronapandemia vaikuttanut usean maa- ja puutarhatilan tuotantopanosten saantiin ja tuotantoon

Jaa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n yhdessä kumppaniensa kanssa tekemän kyselyn mukaan koronapandemia on vaikuttanut maa- ja puutarhatilojen tuotantopanosten saatavuuteen tai tuotantoon 60 %:lla vastanneista tiloista. Yleisimmät vaikutukset ovat kyselyn mukaan olleet hengityssuojainten ja suojakäsineiden sekä kausityövoiman saatavuusongelmat, tietoliikenneverkkojen ruuhkautuminen sekä yrityksen talouden ja rahoitusaseman vaikeutuminen. Myös varaosien toimitus koneisiin ja laitteisiin on hidastunut. Maatalouden perustuotantopanosten osalta saatavuus on kuitenkin tähän saakka ollut hyvä. Siementen, lannoitteiden ja eläinrehun osalta vain muutama prosentti vastaajista ilmoitti kohdanneensa saatavuuden heikentymistä. Kysely toteutettiin viime viikolla osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa ja siihen vastasi 765 maatila- ja puutarhayritystä ympäri maan.

Vastanneista yrityksistä 75 % kokee koronatilanteen aiheuttavan normaalia enemmän huolta jonkin tuotantoon liittyvän asian suhteen. Seuraavan kuuden viikon aikana eniten huolta yrityksille aiheuttavat seuraavat asiat: hengityssuojaimet ja suojakäsineet (27 % vastaajista), kausityövoima (23 % vastanneista), yrityksen talous ja rahoitusasema (20 % vastaajista) sekä varaosat (15 % vastanneista). Huoli eläinrehujen saatavuudesta on myös kasvanut lievästi.

Tuotannossa tarvitaan monenlaisia tarvikkeita ja kemikaaleja, kuten kasvinsuojeluaineita, pesu- ja desinfiointiaineita sekä eläinlääkkeitä. Myönteistä on, että niiden osalta huoli on nyt pienempi kuin koronapandemian alkutilanteessa.


Yrittäjät kokevat hengityssuojaimien saatavuuden ongelmallisena

Tuotantonsa jatkuvuuden varmistamiseksi yritykset ovat jo toteuttaneet monia toimia. Toimet, joilla pyritään estämään tartunnan leviäminen yrittäjiin ja työntekijöihin ovat yleisesti käytössä yrityksissä. Suojainten osalta tilanne on haastava. Neljäsosa yrityksistä kertoo hankkineensa henkilökohtaisia suojavälineitä ja -vaatteita yrittäjiä, työntekijöitä ja välttämättömiä vierailijoita varten. Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan pandemian alkuvaiheesta, jolloin joka kolmas yritys kertoi hankkineensa suojavälineitä. Suojavälineiden puutteiden kuntoon saattamista vaikeuttaa koko kevään jatkunut ongelma kauppasaatavuudessa. Yrittäjät kokevat ongelmallisena, että suojaimia ei ole riittävästi saatavilla niihin töihin, joissa hengityssuojaimia tulee käyttää kasviperäisten pölyjen, homeiden ja mikrobien aiheuttamien terveyshaittojen torjumiseksi. 

Reilu neljäsosa yrityksistä on onnistunut selvittämään sijaiset/varahenkilöt siltä varalta, että yrittäjä sairastuu tai joutuu karanteeniin. Kuitenkin vain joka kahdeksas yritys oli laatinut kirjalliset tai videomuodossa olevat ohjeet varahenkilöille. Hieman yleisempää oli sijaisten perehdyttäminen tilan asioiden hoitamiseen. Kysely osoittaa huomattavan tarpeen kehittää tilatason varautumissuunnittelua.


Kausityövoiman saanti ja töihin sitoutuminen yhä ongelmallista

Viidesosa yrityksistä kertoi varautuneensa tuotantonsa jatkamiseen sillä, että oli palkannut tai palkkaamassa kotimaista kausityövoimaa. Suurin osa maatiloista toimii yrittäjän ja perheenjäsenten voimin ilman kausityövoimaa. Moni yritys totesi, että tarjontaa on nyt ollut hyvin. Osalla vastaajista työnhakijat eivät kuitenkaan tulleet töihin tai pysyneet töissä.

Kotimaista työvoimaa saaneista koulujen alku syksyllä huolettaa, kun töihin on saatu opiskelijoita ja koululaisia. Lomautetuista osa on jo palannut normitöihinsä. Muutamat vastanneista olivat jo saaneet kaikki ulkomaiset työntekijänsä. Ulkomaista kausityövoimaa käyttävistä tiloista moni odottaa rajojen avautumista ja aikoo käyttää ulkomaista kausityövoimaa, mutta vielä on auki onnistuvatko he siinä. Vastauksissa oli useita mainintoja Migrin prosessien hitaudesta ja lupien saamisen hankaluuksista. Edestakainen vatkaus päätöksissä harmittaa tiloja.


Lähes kolmannes arvioi tuotantomääränsä jäävän normaalivuotta alhaisemmalle tasolle

Yli puolet vastaajista kertoi, ettei koronavirustilanteella ole ollut vaikutuksia yrityksen tuotteiden kysyntään. 13 % vastaajista kertoi kysynnän vähentyneen ja 8 % kysynnän kasvaneen. Neljäsosa vastaajista ei pystynyt ottamaan kantaa kysymykseen, miten koronapandemia on vaikuttanut yrityksen tuotteiden kysyntään. Ravintoloiden ja suurkeittiöiden kysynnän romahtaminen todettiin näkyvän kysynnän ja kannattavuuden heikkenemisenä.

Lähes 60 % vastaajista arvioi kuluvan vuoden tuotantomäärän olevan samaa tasoa normaalivuoteen verrattuna. Melkein 30 % vastaajista arvioi tuotantomäärän olevan normaalia alhaisempi. Vain reilu kymmenen prosenttia vastaajista arveli tuotantomäärät normaalivuotta suuremmiksi. Tässä vaiheessa kasvukautta on kuitenkin monesta eri syystä vaikea arvioida, kuinka suureksi tuotanto lopulta muodostuu. Tuotantosuuntakohtaisten erojen analysointi on vielä kesken.


MTK toteutti 12.5. – 14.5.2020 kyselyn alkutuotannon yrityksille tilannekuvan kartoittamiseksi eri tuotannonaloilla yhteistyössä Svenska lantbruksproducenternals centralförbund SLC:n, Kauppapuutarhaliiton, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton sekä Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa. Osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa toteutettuun kyselyyn vastasi 765 maatila- ja puutarhayritystä ympäri maata.

Lisätietoja
Kehitysjohtaja Markus Lassheikki, 040 779 9680 (kysely ja huoltovarmuus)
Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, 040 502 6810 (työvoimakysymykset)
MTK:n 3. puheenjohtaja Markus Eerola, 040 048 9350

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 4131http://www.mtk.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Hallituksen lisätalousarvio jätti paljon paikattavaa kestävän elvytyksen ydinasioihin eli biotalouteen ja digitalisaatioon3.6.2020 15:19:48 EESTTiedote

Hallituksen massiivinen 5,5 miljardin euron lisätalousarvioesitys sisältää monia tärkeitä koronakriisistä elpymiseen tähtääviä toimia, arvioi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Vihreän talouden elpymiseen, digitaaliseen elpymiseen sekä lähipalvelujen ja kriisinkestävän yhteiskunnan elvyttämiseen liittyvät toimet jäivät kuitenkin vajaiksi. Julkisen talouden nettolainanotto kasvaa vuonna 2020 jo 18,8 miljardiin euroon. Uuden ja vanhan velan hoito ja kestävä kasvu edellyttävät merkittävää hyppyä kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä ja työpaikkojen luomisessa.

Maaseudulle EU:n elvytysrahaa ja EU:n maatalousbudjettiin korotus, mutta kokonaistaso jää silti nykykautta pienemmäksi - turvetuotannon kehittämiselle jopa 200 miljoonan euron rahoitus2.6.2020 16:17:41 EESTTiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK korostaa, että EU:n komission tänään esittämää elvytyspakettia ei kannata ostaa kuin sikaa säkissä. Elvytyspaketin mittakaava vastaa yli viiden vuoden EU-budjettimenoja. Näiden rahojen käyttöön ei kuitenkaan esitetä toimintamalleja eikä pelisääntöjä. MTK:n mielestä EU:n elvytys on tehtävä nykyisiä politiikka-alueita noudattaen ja esitettyä maltillisemmin. Muilta osin finanssipoliittinen elvytys tulisi jättää jäsenmaiden hoidettavaksi. EU:n tulee välttää käytännössä vastikkeettomia tulonsiirtoja.

Maa- ja metsätalouden rahoitusta vahvistettava EU:n budjetissa - yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu27.5.2020 16:12:09 EESTTiedote

Koronapandemian vuoksi EU:n talouteen ja sen myötä monivuotiseen budjettikehykseen kohdistuu nyt ennennäkemättömiä haasteita. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK toivoo nopeaa päätöstä vahvasta monivuotisesta EU-budjetista (MFF) ja sen rinnalle suunnitellusta yhteisestä elvytysrahastosta. EU:n monivuotisen budjetin tulee sekä vastata uusiin haasteisiin että vahvistaa ja kehittää Euroopan kestävää biotaloutta. MTK kannattaa edelleen 10 prosenttia suurempaa budjettia kuin komissio esitti vuonna 2018. EU:n on tarjottava myös lyhytaikaista apua koronakriisistä toipumiseen. MTK vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on turvattava ja aiemman rahoitusesityksen suuret leikkaukset maaseudun kehittämisvaroihin on peruttava. Tuemme vahvasti Suomen hallitusta, jonka tavoitteena on maaseutuvarojen palautus EU:n budjettineuvotteluissa.

Kotimaan matkailussa miljardien mahdollisuus elvyttää taloutta – Visit Finlandin resursseja keskitettävä väliaikaisesti kotimaan matkailuun22.5.2020 08:34:57 EESTTiedote

Suomalaiset matkailijat kuluttavat keskimäärin noin 5 miljardia euroa vuodessa ulkomailla. Jos edes kolmasosa tästä käytetään kotimaan matkailuun, ovat kerrannaisvaikutukset mittavat: talous elpyy ja työllisyys paranee. Parasta elvytystä on tehostaa kotimaan matkailun markkinointia. Visit Finlandin resursseja pitää keskittää väliaikaisesti kotimaan matkailun markkinointiin. Lisäksi on varmistettava, että matkailuyrityksiä koskevat nykyiset ja tulevat tukimuodot ja -rahoitus huomioivat kaikki matkailuyritysten yritysmuodot ja niiden tuottamat moninaiset ja monipuoliset matkailupalvelut.

Luomuviljelyalan kasvusta Suomessa tulee päättää kuluttajan, ei EU-byrokraatin21.5.2020 06:00:00 EESTTiedote

EU-komission eilen julkaisemat Pellolta pöytään -strategia ja biodiversiteettistrategia kiinnittävät huomiota ja luovat odotuksia luonnonmukaiseen maataloustuotantoon ja sen tulevaisuuteen. Strategioiden lähtökohtana on EU:n ruokaketjun kestävyyden parantaminen. Luomuviljelijöitä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa edustava MTK Luomu näkee ruokaketjun kestävyyden tarkastelun ja parantamisen hyvin tärkeänä asiana, mutta peräänkuuluttaa, että luomualan kasvattamisen tulisi tapahtua markkinalähtöisesti. Tuotannon pinta-alan kasvattaminen poliittisin päätöksin ei takaa luomutuotteiden kysynnän kasvua kuluttajien keskuudessa eikä tuotannon kannattavuutta viljelijöille. Tärkeää olisikin keskustella luomun kokonaisarvon kasvattamisesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme