Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Digihumaus-rapport: Myndigheternas möjligheter att behandla och avgöra ärenden enbart digitalt bör utökas

Dela

”I Finland borde man utöka myndigheternas möjligheter att behandla och avgöra ärenden enbart digitalt. Myndigheterna borde kunna fatta och skicka avgöranden enbart digitalt till alla som kan uträtta ärenden digitalt”, säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

”Vi borde öka automatiseringsgraden och möjliggöra ett mer omfattande automatiskt beslutsfattande än för närvarande, men samtidigt lösa ansvars- och rättsskyddsfrågor i anslutning till detta. Dessutom borde vårt samhälle stärka rollen för den gemensamma digitala infrastrukturen och effektiva basregister samt effektivare beakta digitaliseringens tväradministrativa konsekvenser i lagstiftningen”, fortsätter Viskari.

Detta framgår av rapporten Digihumaus 2021 som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade den 1 april 2022. Rapporten presenterar fyra olika möjliga framtidsbilder som är möjliga i framtidens Finland. Den presenterar också åtgärdsförslag med vilka man kan svara på de samhälleliga utmaningar som syns i horisonten genom att bättre utnyttja befintliga och nya teknologier samt utveckla förvaltningens verksamhetssätt.

Scenarierna hjälper att rikta digitaliseringsutvecklingen

Digihumaus-rapportens scenarier, som sträcker sig till 2030, hjälper oss att förutse framtida processer, rikta in digitaliseringsutvecklingen och bygga upp digitala offentliga tjänster som stöd för en smidigare vardag.

”Scenariona är inga prognoser om framtiden, utan möjliga och alternativa framtidsbilder och beskrivningar av verksamhetsmiljön. I stället för en säker sanning hittar vi i allmänhet de rätta lösningarna i scenariernas gränsområden: alla scenarier innehåller element som kommer att förverkligas”, fortsätter Viskari.

Rapporten Digihumaus 2022 "Fyra scenarion om digitaliseringens framtid" publicerades fredagen den 1 april 2022 på Digihumaus-webbinariet som ordnades av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som fokuserade på digitalisering. Rapporten är en fortsättning på Digihumaus-rapporterna som publicerats under de tre senaste åren.

Bekanta dig med rapporten: https://dvv.fi/sv/digihumausrapporten2022

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, generaldirektör Janne Viskari, tfn 0295 536 060 (journummer för kommunikationen), fornamn.efternamn@dvv.fi

Bilder

Dokument

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum