Aluehallintovirasto

Myndigheterna: Alla ska följa sammankomstbegränsningarna

Dela

Regionförvaltningsverket, räddningsverket och polisen påminner om vikten och skyldigheten att följa myndighetsbestämmelserna som är meddelade på grund av coronaviruset. För vår allas hälsa och säkerhet vädjar myndigheterna nu till medborgarna och kräver att alla ska följa rådande begränsningar och anvisningar.

I Egentliga Finland förbjuds för tillfället alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer medan motsvarande förbud i Satakunta är 20 personer. Begränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat är nödvändiga för att stävja coronavirusepidemin.

På grund av riskerna i samband med sammankomster vädjar Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, polisinrättningen i Sydvästra Finland och Egentliga Finlands räddningsverk till medborgare och till organisationer, föreningar och företag. För vår allas hälsa och säkerhet är det viktigt att alla förhåller sig allvarligt och ansvarsfullt till begränsningarna av sammankomster och att alla följer de meddelade myndighetsbestämmelserna och anvisningarna.

– För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras. Även om vaccineringarna har kommit igång så eliminerar det inte behovet att följa hygien- och säkerhetsanvisningarna, säger Mikael Luukanen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Lagen om sammankomster förpliktar att lämna anmälan

Säkerheten vid evenemang är myndighetssamarbete, där deltar regionförvaltningsverket och polisen men också det lokala räddningsverket och sjukvårdsdistriktet.

– Vare sig det är coronaläge eller inte så ska anmälan enligt lagen om sammankomster alltid lämnas till polisen. Anmälan ska göras om evenemanget exempelvis påverkar trafiken eller har konsekvenser för den allmänna ordningen eller säkerheten. I sådana fall sätter man vid behov ut ordningsvakter, påminner kommissarie Harri Aaltonen från polisen i Sydvästra Finland.

Polisen kan inleda en förundersökning för att realisera straffansvaret om den som ordnar evenemanget exempelvis inte lämnar räddningsplanen för evenemanget till räddningsverket inom den utsatta tiden.

– En räddningsplan ska göras alltid om man förväntar sig att minst 200 personer deltar i evenemanget. Då man har utarbetat räddningsplanen för evenemanget så beaktas riskerna och första hjälpen vid evenemanget på lämpligt sätt. Det här är synnerligen viktiga frågor när det gäller ordnandet av evenemang och evenemangssäkerheten, påminner brandinspektör Hannu Rantanen från Egentliga Finlands räddningsverk.

Mer information:

Regionförvaltningsverket
- Mikael Luukanen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 092
Vanliga frågor // Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (rfv.fi)

Polisen
- Harri Aaltonen, kommissarie, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, tfn 0295 446 603

Räddningsverket
- Hannu Rantanen, brandinspektör, Egentliga Finlands räddningsverk, tfn 050433 1643

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Skärpta sammankomstbegränsningar i Södra Finlands område den 5 mars - sammankomster med över sex personer är förbjudna, också mindre bör undvikas5.3.2021 14:54:16 EETTiedote

På grund av det allvarliga epidemiologiska läget skärper Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammankomstbegränsningarna. Alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över sex personer är förbjudna och dessutom bör man undvika också mindre sammankomster alltid när det är möjligt.

Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen, turvatoimia noudattaen enintään 6 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)5.3.2021 14:33:04 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 8.3. – 31.3.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 31. maaliskuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.2.2021 päivittämää ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain muutoksista tulevia velvollisuuksia.

Työnantajan viivyttely työtodistuksen ja palkkalaskelman antamisessa johti sakkoihin työsopimuslain rikkomisesta5.3.2021 13:50:05 EETTiedote

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi siivousalan työnantajan 18 päiväsakon sakkorangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.2.2021. Asiassa oli kysymys siitä, että työnantaja ei antanut työntekijälle tämän pyytämää työtodistusta ja palkkalaskelmaa. Työnantaja viivytteli asiakirjojen antamista vielä senkin jälkeen, kun aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli kehotuksella velvoittanut työnantajaa antamaan työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Aluehallintovirasto joutui kehotuksen jälkeen asettamaan velvoitteiden noudattamiselle uhkasakon. Vasta tämän jälkeen työnantaja antoi työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Työnantajalla on velvollisuus antaa työsuhteeseen liittyvät asiakirjat Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työsopimuslakiin perustuva velvollisuus antaa työntekijälle työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, joita ovat työtodistus, palkkalaskelma ja selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työsuhteeseen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum