Suomen Akatemia

Myom är till stor skada för samhället

Jaa

Godartade muskeltumörer i livmodern, dvs. myom, är mycket vanliga. Trots att de är godartade orsakar de hos många kvinnor symptom som till exempel mycket rikliga och smärtsamma menstruationer, smärta och tryck i den nedre delen av buken, problem under graviditeten och till och med infertilitet. Vården av dessa blir mycket dyr för samhället, berättar akademiforskare Pia Vahteristo, som har utrett molekylärbiologin hos myom. Forskningen inom godartade tumörer har i stor utsträckning hamnat i skuggan av cancerforskningen. Myom är dock sällan ärftliga.

”Vi har utrett mutationerna i tumörframkallande genen MED12, mutationernas inverkan på uppkomsten av generna samt förekomsten hos olika typer av tumörer. Dessa mutationer är genetiska defekter som uppkommit under livstiden och de är inte ärftliga. För att utreda dispositionen för ärftlighet är vårt mål att utveckla en metod med vilken vi skulle kunna identifiera personer som bär på genetiska defekter och hänvisa dem till ärftlighetsrådgivning”, säger Vahteristo.

Vahteristos grupp forskar även i huruvida vissa subtyper av myom kan utvecklas till cancer. ”Vi har även studerat leiomyosarkom i livmodern, som är elakartade och mycket aggressiva muskeltumörer i livmodern. Dessa cancertumörer anses uppkomma via andra mekanismer än myom. Vi upptäckte dock att MED12 är en av de vanligaste muterade generna även i dessa tumörer. Trots att vanliga myom inte anses kunna förändras till elakartade, är vårt mål nu att utreda om vissa sällsynta subtyper av myom kan utvecklas till cancer och vi har också hos dessa tumörer funnit vissa förändringar som är typiska endast för cancertumörer. Vi försöker också utveckla en metod för att skilja en elakartad cancertumör från en godartad bara genom ett blodprov”, berättar Vahteristo.

Nya metoder genom samarbete

”Vår grupp har inlett ett samarbetsprojekt som omfattar alla landets universitetssjukhus. Inom projektet försöker vi bättre komma underfund med orsakerna till utvecklingen av leiomyosarkom samt skapa nya verktyg för utveckling av en noggrannare diagnos och prognos samt nya vårdmetoder. Eftersom leiomyosarkom är mycket sällsynta, samlar vi in prover från hela landet för att få större tillförlitlighet i resultaten och statistisk kraft i analyserna”, berättar Vahteristo.

De nya sekvenseringsmetoderna har revolutionerat cancerforskningen under det senaste decenniet. Vahteristos grupp har använt dessa metoder för att utreda myoms molekylära bakgrund och målet är att utvidga forskningen även till andra godartade tumörer. Detaljerad geninformation kan utnyttjas i allt högre grad genom att erbjuda nya sätt för utveckling av målinriktade behandlingsmetoder.

Mer information

akademiforskare Pia Vahteristo
Helsingfors universitet
pia.vahteristo(at)helsinki.fi
tfn 02 9412 5600

Yhteyshenkilöt

Arto Suominen
kommunikationen
Finlands Akademi
tfn 0295 335 087
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 rahoitamme tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2017 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

Vanhempien vaikutus nuorten hyvinvointiin vielä odotettua suurempaa12.10.2017 13:05Tiedote

Tuoreen tutkimuksen mukaan se, että vanhemmat tukevat nuorten autonomiaa, edistää nuorten hyvinvointia kaikissa keskeisissä koulusiirtymissä: siirryttäessä alakoulusta yläkouluun, peruskoulusta toiselle asteelle ja lukiosta yliopistoon. Professori Katariina Salmela-Aron mukaan äitien ja isien nuorten autonomian tukeminen ehkäisi nuorten masennusta kaikissa kolmessa siirtymässä ja lisäsi nuorten itsearvostusta kahdessa jälkimmäisessä siirtymässä. Tutkimus on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Grafeeni taottiin kolmiulotteiseksi26.9.2017 14:23Tiedote

Tutkimusryhmät Jyväskylän yliopistosta ja Taiwanista ovat keksineet menetelmän, jonka avulla grafeenia, eli yhden atomin paksuista hiilikalvoa voidaan muotoilla kolmiulotteiseksi lasersäteilyn avulla. Tutkijat osoittivat tämän valmistamalla grafeenista pyramidin, jonka korkeus oli 60 nanometriä, eli noin 200 kertaa suurempi kuin grafeeniseinämän paksuus. Pyramidi oli niin pieni, että se mahtuisi helposti hiuksen pinnalle. Jyväskylän osuus on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet uusiin tutkimusohjelmiin11.9.2017 16:24Tiedote

Tutkimuskokonaisuudet kolmeen uuteen strategisen tutkimuksen ohjelmaan on valittu. Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet -ohjelmissa aloittaa kolmetoista tutkimuskonsortiota. Rahoitettavat tutkimushankkeet valittiin ohjelmiin hakemusten yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksellisen laadun perusteella. Strategisen tutkimuksen neuvosto teki päätökset ohjelmissa rahoitettavista konsortioista kokouksessaan 11.9.2017.

Rådet för strategisk forskning valde 13 projekt till sina nya forskningsprogram11.9.2017 16:24Tiedote

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag valt ut de forskningskonsortier som ska finansieras inom RSF:s tre nya program. I programmen Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt ingår totalt 13 konsortier. Konsortierna utplockades på basis av samhällelig relevans, genomslag och forskningskvalitet.

Tutkijat selvittävät Itämeren ravintoverkkojen muutosten vaikutusta meren kestävään käyttöön15.8.2017 10:02Tiedote

BONUS BLUEWEBS -hankkeessa uusilla, innovatiivisilla tutkimusmenetelmillä kuten Big Data -analytiikalla saadaan entistä tarkempaa tietoa Itämeren ekosysteemin muuttuvista ravintoverkoista. Tämä tieto on välttämätöntä, jotta mereen perustuva taloudellinen kasvu, niin sanottu sininen kasvu, olisi kestävällä pohjalla. Hanke on osa monikansallista BONUS-ohjelmaa, jota Suomessa rahoittaa Suomen Akatemia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme