Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlade ekonomi och fastställde antalet nybörjarplatser i Mattlidens gymnasium

Dela

Under torsdagens möte gav nämnden Svenska rum även flera utlåtanden om motioner i fullmäktige.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 30.9.2019

Nämnden antecknade för kännedom nämndens och bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 30.9.2019. Delårsrapporten görs undantagsvis redan i slutet av september för att i ett tidigare skede få en noggrann uppfattning om det ekonomiska läget.

De budgeterade inkomsterna för år 2019 är 4 miljoner euro, varav cirka 85 % erhållits per 30.9. Detta är knappa 5 % mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Inkomsterna är till stor del från småbarnspedagogikens klientavgifter, grundläggande utbildningens, gymnasieutbildningens och småbarnspedagogikens understöd samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter. Småbarnspedagogikens inkomstmål justerades i budgeten 2019 nedåt med knappa 0,1 miljoner euro på grund av piloteringen med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Piloteringens inverkan på inkomsterna kan följas upp först senare under hösten. Understöd har erhållits mer än det i budgeten uppskattade och inkomsterna förväntas överskrida det budgeterade.

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 64,8 miljoner euro har 46,3 miljoner euro (cirka 71,4 %) använts per sista september. Användningsgraden är 0,3 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan, vilket beror främst på köp av stadens interna tjänster och lokalhyrorna.

Som helhet uppskattas att verksamhetsinkomsterna överskrider det budgeterade med 50 000 euro på grund av erhållna understöd och att verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 0,6 miljoner euro vid årets slut främst på grund av småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och de interna tjänsterna samt köp av material och utrustning.

Fastställande av antalet nybörjarplatser vid Mattlidens gymnasium läsåret 2020-2021

Nämnden fastställde antalet nybörjarplatser inom den allmänna linjen och IB-linjen vid Mattlidens gymnasium. Högst 150 studerande antas till allmänna linjen och högst 50 studerande till IB-linjen. Läsåret 2019-2020 var antalet nybörjarplatser det samma.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden gav ett utlåtande om fullmäktigemotionen om att utnyttja psykiatriska sjukskötares kompetens i Esbos skolor
  • Nämnden gav ett utlåtande som svar på motionen om utredning av behovet av assistenter i grupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen med många barn med främmande språk som modersmål
  • Nämnden antecknade för kännedom utredningen som gjorts till förslaget av privata familjedagvårdare angående betalande av ersättning för vård av eget barn

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090

Svenska bildningstjänsters undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson, tfn 050 363 2937

Möteshandlingar

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon valtuusto hyväksyi kriittisen sote-lausunnon15.9.2020 08:19:37 EESTTiedote

Valtuusto päätti 14.9. lausunnosta, jonka mukaan esitetyn sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Espoon kaupungille ovat kestämättömiä. Esitys leikkaa suoraan ja perusteettomasti kaupungin rahoitusta ja muuttaa rahoituksen rakennetta vahingollisesti. Tulojen puolitus, velkojen jääminen kaupungille, omaisuuden vastikkeeton siirto ja verorahoituksen korvautuminen valtionosuuksilla heikentävät kaupungin investointikykyä. Investointitarve ei sen sijaan juurikaan vähene.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum