Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlade utvärderingsrapporten för Svenska bildningstjänster

Dela

Rapporten ger en överblick av vilka utvärderingar man gjort och vad resultaten varit i de aktuella utvärderingarna för Svenska bildningstjänsters verksamhetsområden. Under torsdagens möte beviljade nämnden även verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning på svenska för år 2020.

Nämnden godkände utvärderingsrapporten för Svenska bildningstjänster

Utvärderingsrapporten ger en överblick av vad resultaten varit i de aktuella utvärderingarna för småbarnspedagogiken, utbildningen, arbetarinstitutet, kulturen, samt personalen inom dessa. Rapporten innehåller utvärderingsresultat och statistik från november 2018 till november 2019 och resultaten utgör en del av grunden för fortsatt utvecklingsarbete inom resultatenheten Svenska bildningstjänster. Inom Esbo stad har nya verktyg och program för utvärdering tagits i bruk. Man har fäst uppmärksamhet vid mer användarvänliga sätt att producera och presentera data för att på ett enklare sätt analysera och jämföra resultat.

Under hösten 2019 har eleverna besvarat elevenkäten. Elevenkäten gjordes senast 2016 och i jämförelse med den är resultaten nästan desamma. I utvärderingen i lärresultat i modersmål och litteratur som gjordes av Nationella centret för utvärdering (NCU) hade eleverna i årskurs 9 från skolorna i Esbo bättre resultat än det nationella samplet. I utvärderingen i engelska för elever i årskurs 7 hade de svenskspråkiga eleverna i Esbo betydligt bättre resultat än medeltalet för hela samplet.

Esboeleverna är i huvudsak nöjda eller mycket nöjda med sitt liv och mobbningen har minskat. Skolhälsoundersökningen och Välmåendekartan visade positiva resultat, men en del av eleverna har upplevt bland annat sömnproblem, skoltrötthet och ångest. Glädjande var att 91% av pojkarna och 85% av flickorna i årskurs 8–9 ansåg sig få stöd av sina föräldrar i frågor som berör den mentala hälsan.

Hela utvärderingsrapporten finns i möteskallelsen


Nämnden beviljade verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning

Nämnden Svenska rum beviljade Musikinstitutet Kungsvägen/Ebuf r.f., som får lagstadgat statsstöd för grundläggande konstundervisning, 632 294 euro i regelbundet verksamhetsbidrag för år 2020. Understödet inkluderar verksamhetsbidrag och kostnader för utrymmen.

Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika konstgenrer och riktar sig i första hand till barn och unga. Konstundervisningen ger de lärande en förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstarten i fråga. I Esbo ges grundläggande konstundervisning av privata läroanstalter, som är totalt 17 till antalet (16 finskspråkiga, en svenskspråkig). Av dessa har 13 ansökt om understöd av utbildnings- och dagvårdsnämnden för år 2020 och 1 ansökt om understöd av nämnden Svenska rum.

Understöden beviljade av utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska rum hjälper till med att skapa förutsättningar för ett rikt utbud av grundläggande konstundervisning i Esbo.

Övriga ärenden

• Nämnden godkände ändring i läroämnet det andra inhemska språket, finska A1-lärokurs, i läroplanen för den grundläggande utbildningen från och med 1.1.2020
• Nämnden rättade sitt beslut 21.11.2019 § 107
• Nämnden framställde en beredningsanmodan att Svenska bildningstjänster beskriver möjligheterna att effektivera rekryteringen av svenskspråkig behörig personal till svenska daghem i Esbo, till exempel genom att höja behörighetsgraden bland befintlig personal i Esbo.

Ytterligare information

Nämndens vice ordförande Kristian Meurman tfn 044 081 1020
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Möteshandlingar
Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon valtuusto hyväksyi kriittisen sote-lausunnon15.9.2020 08:19:37 EESTTiedote

Valtuusto päätti 14.9. lausunnosta, jonka mukaan esitetyn sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Espoon kaupungille ovat kestämättömiä. Esitys leikkaa suoraan ja perusteettomasti kaupungin rahoitusta ja muuttaa rahoituksen rakennetta vahingollisesti. Tulojen puolitus, velkojen jääminen kaupungille, omaisuuden vastikkeeton siirto ja verorahoituksen korvautuminen valtionosuuksilla heikentävät kaupungin investointikykyä. Investointitarve ei sen sijaan juurikaan vähene.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum