Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum diskuterade daghemsnätet och fastställde antalet nybörjarplatser till Mattlidens gymnasium

Dela

Nämnden antecknade redogörelsen av kartläggningen av daghemslokaler för kännedom. Ärendet gällande fullmäktigemotionen om ordnande av skolskjutsar till två adresser återremitterades.

Kartläggning av daghemslokaler gjordes under 2017-2018

En kartläggning av daghemslokaler gjordes under läsåret 2017-2018, där 143 daghem inom den finska småbarnspedagogiken och 23 daghem inom den svenska småbarnspedagogiken granskades. Projektets mål var att främja åtgärder som förbättrar och förenhetligar lokalanvändningen i kommunala daghem och lokalernas ändamålsenlighet ur småbarnspedagogikens synvinkel. Från redogörelsen framkommer det att lokalerna är i effektiv användning och att de små enheterna är största utmaningarna. I utredningen föreslås att man med hjälp av bl. a. ny möblering kan utveckla lokalerna. Nämnden Svenska rum antecknade redogörelsen av kartläggningen för kännedom.

Fastställande av antalet nybörjarplatser till Mattlidens gymnasium läsåret 2019-2020

Nämnden fastställde antalet nybörjarplatser inom den allmänna linjen och IB-linjen vid Mattlidens gymnasium. Högst 150 studerande antas till allmänna linjen och högst 50 studerande till IB-linjen. Läsåret 2018-2019 var antalet nybörjarplatser det samma.

Nämnden återremitterade ärendet gällande fullmäktigemotionen om ordnande av skolskjutsar till två adresser

En redogörelse om ordnande av abonnerad skolskjuts till två adresser har utarbetats i samarbete mellan svenska bildningstjänster och resultatenheten för finsk utbildning. Enligt redogörelsen är en justering av riktlinjerna för beviljande av skolskjuts och reseunderstöd inte möjlig enligt förslaget i motionen. I redogörelsen, som finns att läsa i möteskallelsen, framgår det att beviljandet av skolskjuts till två adresser borde avgöras genom en lagändring.

Nämnden återremitterade ärendet för fortsatt beredning. Nämnden önskar att en kostnadsuppskattning görs så det kan behandlas i budgetförhandlingar under hösten 2018. Dessutom bör man utreda hur rutterna kunde planeras med transportföretagens datasystem. Nämnden betonar att i detta skede av utredningen bör man utgå ifrån att skolskjuts till två adresser skulle beviljas för elever som går i skola i Esbo och vars registrerade adress är i Esbo.

Övrigt på nämndens möte:

  • Nämnden beslöt att Esbo stad ansöker om ändring i tillståndet att ordna gymnasieutbildning, så att gymnasieutbildning kan ordnas och studentexamen avläggas även på engelska. Detta i enlighet med en lagändring som avses träda i kraft under 2019.
  • Nämnden kräver att beslutsfattandeprocessen för arbets- och lovtider i fortsättningen är den samma för nämnden Svenska rum och finska utbildnings- och dagvårdsnämnden.


Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090
Förvaltningschef för svenska bildningstjänster Mia Westerlund, tfn 043 826 8869

Möteshandlingar

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum