Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum fastställde arbets- och lovtider för nästa läsår

Dela

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för läsåret 2022–2023 i Esbo.

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas, förskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2022–2023. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på, kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår. Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande:

Höstterminen: torsdag 11.8.2022 - torsdag 22.12.2022 
Höstlov: måndag 17.10.2022 - fredag 21.10.2022 (vecka 42) 
Jullov: fredag 23.12.2022 - söndag 8.1.2023 
Vårterminen: måndag 9.1.2023 - lördag 3.6.2023 
Sportlov: måndag 20.2.2023 - fredag 24.2.2023 (vecka 8)

Antalet arbetsdagar under läsåret är 187. Grundskolorna och gymnasiet har möjlighet att anhålla om att byta ut en arbetsdag mot en arbetslördag. Under arbetslördagen följs arbetsordningen för den dagen som byts ut. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 2.6.2023. Abiturienternas sista arbetsdag är torsdagen 9.2.2023.

Anordnandet av utbildning som handleder för examensutbildning

Nämnden Svenska rum konstaterade att anordnandet av påbyggnadsundervisning slutar den 31 juli 2022, och beslutade att resultatenheten Svenska bildningstjänster inte anordnar utbildning som handleder för examensutbildning som inleds 1.8.2022.

Esboregionens samkommun för utbildning, Omnia, och Yrkesinstitutet Prakticum anordnar utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga HUX-utbildning, för Esbo-unga från och med hösten 2022. Båda anordnarna har det nuvarande anordnartillståndet för VALMA-utbildningen, som möjliggör anordnande av HUX-utbildning. Den svenskspråkiga HUX-utbildningen och anordnandet av den har behandlats i samarbete med huvudstadsregionens övriga utbildningsanordnare. Som tillägg till förslaget bad Nämnden Svenska Rum om en redogörelse för hur gymnasieutbildningen ordnas för de svenskspråkiga elever som studerar inom HUX. 

Övrigt på nämndens möte:

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.10.2021.

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom redogörelsen av kvalitetskriterier för val av serviceproducenter för eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen.

Nämnden Svenska rum godkände principer för grundläggande konstundervisning från 1.12.2021.

Nyckelord

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Mikä on kirjastojen rooli kansalaisaktiivisuuden herättäjinä? Ilmastolukutaitoa-tapahtuma Sellon kirjastossa26.11.2021 16:16:15 EET | Tiedote

Keväällä toteutettu valtakunnallinen Ilmastolukupiirikampanja saavutti suuren suosion, lukupiirejä oli lähes sata ympäri Suomea. Ilmastolukupiirihaasteen toteutti Greenpeace, yhteistyössä Helmet-kirjastojen, kirjastojen valtakunnallisen Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeen, Lukukeskuksen, Suomen Kirjastoseuran, Marttaliiton sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum