Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande gällande statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Dela

På vårterminens första möte behandlade nämnden också anordnandet av eftermiddagsverksamhet samt smågruppsundervisning i årskurserna 7-9 i Esbo.

Esbo stads utlåtande gällande statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Nämnden Svenska rum beslutade att föreslå för stadsstyrelsen att ett utlåtande enligt bilagan skickas till undervisnings- och kulturministeriet som svar på utkastet till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse.

I den utbildningspolitiska redogörelse som beretts skapas en bild av nuläget inom utbildning och forskning och av målbilden samt dras riktlinjer för de åtgärder som behövs för att nå målen. Esbo stads utlåtande har gjorts i samarbete mellan resultatenheten för finsk utbildning, finsk småbarnspedagogik och resultatenheten Svenska bildningstjänster. Också andra enheter inom bildningssektorn har hörts under arbetet.

Anordnandet av eftermiddagsverksamhet 2021-2022

Nämnden Svenska rum beslutade att avtalen med de serviceproducenter som får understöd för anordnandet av eftermiddagsverksamhet kan fortsätta till slutet av läsåret 2021-2022 med nuvarande avtalsvillkor. Serviceproducenterna tillfrågas om de önskar fortsätta i de nuvarande skolorna under läsåret 2021-2022. Ifall serviceproducenten inte vill fortsätta, kan verksamheten i den ifrågavarande enheten ordnas antingen som stadens egen verksamhet eller en ny, lämplig serviceproducent sökes för enheten.

Nämnden antecknade för kännedom att eftermiddagsverksamheten under läsåret 2021-2022 anordnas som stadens egen verksamhet i de skolor som nämns i redogörelsen.

En omfattande granskning av de olika sätten att ordna verksamheten kommer att göras i Esbo. Detta förutsätter en noggrann kartläggning av nuläget samt beredning och planering av verksamheten i framtiden. Beredningen kan påbörjas under våren 2021, så att kriterierna för anordnande av eftermiddagsverksamhet kan föras till nämnderna under hösten 2021. De nya kriterierna och sätten att ordna verksamheten uppskattas träda i kraft från och med början av läsåret 2022-2023. 

Anordnandet av smågruppsundervisning i årskurserna 7-9 på svenska i Esbo

Nämnden Svenska rum beslutade att smågruppsundervisning i årskurserna 7-9 anordnas i fyra grupper i Lagstads skola och i en grupp i Finno skola från och med 1.8.2021.

Inom den grundläggande utbildningen i Esbo kallas undervisning som ges i specialklass för smågruppsundervisning. Som en åtgärd för att bättre kunna tillgodose elevers behov av stöd anses det ändamålsenligt att smågruppsundervisningen i åk 7-9 i Mattlidens skola flyttas till Lagstads skola. Med fyra smågrupper i Lagstads skola möjliggörs mer flexibla gruppindelningar i smågrupperna i enlighet med årskurs och elevernas behov av stöd. Flytten av smågruppsundervisningen från Mattlidens skola till Lagstads skola inverkar inte på gruppens elever, eftersom eleverna för närvarande går i årskurs 9.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum beslutade att införa en D-prisklass för Esbo Arbetarinstituts kurser säljkurser för Esbo stads resultatenheter och fastställde prissättningen från och med 1.2.2021.
  • Nämnden Svenska rum förkastade en inkommen begäran om omprövning.
  • Nämnden Svenska rum ändrade beslutanderätten för tjänstemän i resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab enligt bilagan. Ändringarna träder i kraft 22.1.2021.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Esboborna berättade aktivt om sina önskemål för stadens framtid4.3.2021 17:33:43 EETTiedote

I fjol höstas utfördes flera enkäter under rubriken Mitt Esbo. Med hjälp av dem samlade staden in information om vad invånarna tänker om Esbo – vad som är bra och vad staden borde satsa på i framtiden. Enkäterna samlade in över 10 000 svar och speciellt aktivt svarade unga skolelever och studerande. Svaren utnyttjas för att uppdatera stadens strategi, Berättelsen om Esbo, och för att utveckla stadsmiljön.

Espoolaiset kertoivat ahkerasti toiveitaan kaupungin tulevaisuudesta4.3.2021 17:33:00 EETTiedote

Viime syksynä toteutetuilla Mun Espoo -kyselyillä kerättiin asukkaiden ajatuksia Espoosta: mitkä asiat ovat hyvin ja mihin tulisi panostaa tulevaisuudessa. Kyselyt keräsivät yhteensä yli 10 000 vastausta ja erityisesti nuoret koululaiset ja opiskelijat ovat päässeet laajasti kertomaan ajatuksistaan. Vastauksia hyödynnetään kaupungin strategian, Espoo-tarinan, päivityksessä ja kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Yrittäjien ja yritysten tapahtumat kokoava kalenteri saa jatkoa 3.3.2021 08:43:07 EETTiedote

Espoossa on testattu uutta digitaalista tapahtumakalenteria, joka kokoaa yhteen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville suunnattujen tapahtumien ja koulutusten tiedot. Kokeilu on onnistunut niin hyvin, että kalenterin käyttö jatkuu ainakin kesäkuun 2021 loppuun saakka. Tavoitteena on, että laajenee pysyväksi, koko pääkaupunkiseudun yrittäjätapahtumat kattavaksi kalenteriksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum