Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum godkände planen för småbarnspedagogik och gav flera utlåtanden

Dela

Under vårsäsongens sista möte gav nämnden Svenska rum utlåtanden bland annat om jämlik småbarnspedagogik och tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer.

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo fr.o.m. 1.8.2019

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018 och Utbildningsstyrelsen fastställde därmed nya grunder för planen för småbarnspedagogik. Anordnare av småbarnspedagogik gör upp en lokal plan för småbarnspedagogik i enlighet med de nya grunderna att tas i bruk 1.8.2019.

Planen för småbarnspedagogik på svenska i Esbo definierar gemensamma riktlinjer för och stödjer personalen i att planera, genomföra och utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten som ordnas på svenska i Esbo i enlighet med nationella grunder. Alla som arbetar inom småbarnspedagogiken ska verkställa planen och följa övriga normer som reglerar arbetet.

Uppdateringen av planen för småbarnspedagogik under våren 2019 har gjorts främst i samarbete med personalen inom småbarnspedagogik och alla i personalen har haft möjlighet att kommentera utkastet till planen. Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i planen för småbarnspedagogik är i fokus som en del av arbetet med planen och barnens planer inom småbarnspedagogikens enheter. Även ledningsgruppen för svenska bildningstjänster har behandlat uppdateringarna på sitt möte.

Utlåtande till fullmäktigefråga om jämlik avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Esbo inleder ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar i veckan för 5-åringar i augusti 2019. Målet med försöket är att främja barnens deltagande i småbarnspedagogiken och utreda hur avgiftsfriheten påverkar deltagandet. Alla Esbobarn födda 2014 har möjlighet att delta i avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar i veckan.

Försöket inkluderar kommunala, köpavtalsenheter och privata småbarnspedagogiska enheter. Barn födda 2014 som vårdas med hemvårdsstöd kan delta i den avgiftsfria småbarnspedagogiken men familjen förlorar då ett eventuellt Esbotillägg för ett yngre syskon. I utredningen konstateras att upphävandet av villkorligheten skulle medföra kostnader för staden och förutsätta en betydande personalresursering i förhållande till den erhållna nyttan. Enligt bildningssektorns bedömning är det inte heller möjligt att genomföra upphävandet år 2019 inom ramen för de beviljade anslagen. Upphävandet av villkorligheten förutsätter att budgetförslaget för 2020 skulle ökas och i utlåtandet konstateras att de behövliga resurserna för upphävandet borde hittas så snart som möjligt.

Övrigt på nämndens möte:

  • Nämnden godkände prislistan för fakturering av småbarnspedagogik i Esbo från och med 1.8.2019
  • Nämnden gav utlåtande om en fråga i fullmäktige om att trygga tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer i Esbo stads läroanstalter
  • Nämnden gav utlåtande om och behandlade utredningen över revisionsnämndens utvärderingsberättelse
  • Nämnden godkände ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab fr.o.m. 1.8.2019
  • Nämnden godkände läroämnet B2-lärokurs i engelska i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Ytterligare information

Nämndens viceordförande Kristian Meurman, tfn 044 081 1020

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497Föredragningslistor och möteshandlingar

Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Ison Omenan palvelutorin asiakasmäärä kohosi yli 1,5 miljoonaan23.1.2020 13:58:44 EETTiedote

Ison Omenan palvelutori saavutti vuonna 2019 jälleen uuden kävijäennätyksen. Palvelutorilla tilastoitiin yhteensä 1 546 133 asiakaskäyntiä. Kasvua edellisvuoteen oli noin kuusi prosenttia. Palvelutorin asiakaskäyntimäärä on kasvanut koko ajan siitä lähtien, kun se avattiin elokuussa 2016. Arkipäivisin Palvelutorilla vierailee jopa 5 000–6 000, viikonloppuisin keskimäärin 2 000 asiakasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum