Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget 2018

Jaa

Under torsdagens möte beslöt nämnden också att öka antalet nybörjarplatser i Mattlidens gymnasium. Dessutom gav nämnden ett utlåtande om lokalinvesteringsplanen för 2018-2027.

Budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen 2018-2020

Nämnden Svenska rum gav ett förslag till budget för 2018 och ekonomiplan 2018-2020.

Nämnden gjorde ett tilläggsförslag till budgeten för 2018 på 700 000 euro enligt följande:

 • 520 000 euro för den grundläggande utbildningen bl.a. för att svara mot det ökande elevunderlaget, bibehålla resursnivån i den allmänna utbildningen, stödet för skolor med speciella utmaningar, skolgångsbiträden och specialundervisningens delningstimmar.
 • 20 000 specifikt för att utöka undervisningen i finska i årskurs 2 med en veckotimme år 2018 (och således fortsätta det pilotprojekt från 2017 för vilket statliga pengar beviljades).
 • 130 000 för gymnasieutbildningen varav 65 000 för att bibehålla resursnivån och svara mot det ökade elevunderlaget samt 65 000 för att möjliggöra höjningen av antalet nya studerande som antas till den nationella linjen hösten 2018 från 125 till 150.
 • 30 000 för att kunna utöka resurserna för ungdomsarbetet.

Enligt beredningens förslag skulle budgetramen för år 2018 minska med 1,1 miljoner euro jämfört med 2017. Ökningen av utgifterna beror främst på ökningen av antalet elever i den grundläggande utbildningen, vilket medför tilläggsutgifter på 0,5 miljoner euro. Lokalhyror och -städning ökar för sin del utgifterna med 0,2 miljoner euro.

För att minska på skillnaden i priserna mellan den svensk- och finskspråkiga småbarnspedagogiken och svensk- och finskspråkiga grundläggande utbildningen föreslogs av beredningen att budgeten justeras nedåt med 0,5 miljoner euro. Dessutom ålades Svenska bildningstjänster en inbesparing på 0,4 miljoner euro för att balansera bildningssektorns ram.

Budgetförslaget för år 2018 och ekonomiplanen för år 2018-2020 finns i sin helhet i möteskallelsen.

Esbo stads invånarantal fortsätter även nästa år att växa, vilket också syns i stadens bildningstjänster som t.ex. ökande elevantal. De centrala tyngdpunktsområdena för bildningssektorn som helhet för 2018 är att säkra jämbördiga möjligheter att lära sig enligt egna förutsättningar, utnyttja digitalisering i högre grad än tidigare och ha ett fungerande serviceutbud och -nätverk.

För Svenska bildningstjänsters del kommer centrala tyngdpunktsområden dessutom att vara att verkställa den nya planen för småbarnspedagogik, utveckla personalens kompetens samt utreda möjligheter att ordna undervisning på engelska inom Svenska bildningstjänsters verksamhetsområde.

Utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan 2018-2027

Nämnden gav ett utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för åren 2018-2027. I samband med sitt utlåtande ville nämnden speciellt poängtera bland annat följande aspekter:

 • Investeringsplanen och förverkligandet av projekten ska garantera tillräckliga, ändamålsenliga, trygga och hälsosamma lokaler för alla som vistas i dem. Esbo lokalers budgetering och förverkligandet av daghems- och skolprojekt ska svara på service- och renoveringsbehovet utan förskjutningar eller avbrott.
 • Tidtabellen för investeringsprojekten ska svara på servicebehovet i området. Projektens tidtabeller och ekonomi ska ses som en helhet som omfattar detaljplanering, renoveringar i närliggande enheter och eventuellt behov av tillfälliga lokaler så att processerna förverkligas på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt.
 • Nämnden föreslog i fjol att Esbo lokaler särskiljer de enskilda sektorernas och enheternas andelar i gemensamma projekt för att förtydliga kostnadsfördelningen. Nämnden upprepar detta önskemål.

Övrigt nämnden ville lyfta fram finns att läsa i möteskallelsen.

I investeringsplanen har en del projekt senarelagts. Kungsgårdsskolans och -daghemmets ersättande lokaler har senarelagts med ett år och i det senaste investeringsförslaget föreslås att projektet förverkligas 2018-2020. Också projekten för ersättande lokaler för flera daghem (t.ex. Esboviken, Olars, Westends och Mattbergets daghem) har senarelagts.

Antalet nybörjarplatser i Mattlidens gymnasium ökar

Högst 150 studerande antas till allmänna linjen och högst 50 studerande till IB-linjen läsåret 2018-2019. Detta är en ökning med 25 studerande till den allmänna linjen jämfört med pågående läsår.

Övrigt på nämndens möte

 • Nämnden antecknade för kännedom att elevkårerna valt elevrepresentanter till skolornas direktioner
 • Nämnden ordnar seminarium med ledningen för Svenska bildningstjänster i oktober
 • Nämnden ändrade beslutanderätten för tjänstemän i enheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab
 • Nämnden förkastade två begäran om omprövning gällande anställningar

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 09 816 52344

Möteshandlingar

Mera information om nämnden Svenska rum

Nämnden Svenska rum svarar för ärenden som gäller svenskspråkig dagvård, utbildning, arbetarinstitutet, kultur och ungdom i Esbo.

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme