Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Dela

Helsingforsbarn födda år 2013 anmäler sig till skolan i januari antingen på nätet eller genom ett besök i skolan. På hösten inleder cirka 6 500 barn sin skolgång i Helsingfors.

Ett meddelande om läroplikten sänds till hemmen i början av året 

Broschyren Välkommen till skolan med utförlig information om skolstarten sändes i början av november till nästa hösts ettor. Information om skolstarten finns på sidan edu.hel.fi/valkommentillskolan. I början av januari sänds per post ett meddelande om läroplikten till hemmen. I det finns barnets närskola angiven och tillfälliga Wilma-koder för anmälan till skolan. Den första skoldagen läsåret 2020-2021 är tisdagen 18.8.2020 i de svenskspråkiga grundskolorna och torsdagen 13.8.2020 i de finskspråkiga grundskolorna.

Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt eller genom ett besök i skolan

Det är möjligt att anmäla sig via webbtjänsten Wilma 7–23.1.2020 på adressen wilma.edu.hel.fi. I Wilma kan du anmäla ditt barn till närskolan. Webbtjänsten finns tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Det är också möjligt att anmäla sig genom att besöka skolan torsdagen 23.1.2020 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00. Om skolan har fler än ett verksamhetsställe, framgår det av skolans hemsida i vilka enheter anmälan kan ske. I vissa fall kan man endast anmäla sig i skolan: om t.ex. barnet söker till en annan skola än sin närskola eller till intensifierad undervisning på basis av ett lämplighetstest, ska anmälan ske i den skola som barnet söker till. De barn som har fått beslut om särskilt stöd i specialklass anmäler sig till den skola där specialklassen finns.

Förfrågningar om närskolan i det fall att meddelandet om läroplikten inte har anlänt per post i början av januari:
tfn 09 310 86224 (svenskspråkiga skolor)
tfn 09 310 44986 (finskspråkiga skolor)

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning står till tjänst i alla ärenden som gäller anmälan till skolan, tfn 09 310 44986 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00).

Nyckelord

Kontakter

Svenskspråkiga grundskolor
chef för den grundläggande utbildningen
Niclas Rönnholm
tfn 09 310 86219, niclas.ronnholm@hel.fi

Finskspråkiga grundskolor
direktör för grundläggande utbildning
Outi Salo
tfn 09 310 86274, outi.salo@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 21.1.17.1.2020 12:15:00 EETTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen ensi tiistaina 21.1.2020 klo 16.00. Kokouksen esityslista Kasvatuksen ja koulutuksen maksullisten vierailujen hinnaston vahvistaminen Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättänee vahvistaa leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailuista perittävät maksut 1.8.2020 lukien (hinnasto esityksen liitteenä). Leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailut ovat lisääntyneet tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. Vierailuja järjestetään vuosittain noin 100 ryhmälle ja noin 1200 osallistujalle. Vierailut hoidetaan tällä hetkellä keskitetysti, eikä niistä peritä korvausta. Maksut otetaan käyttöön lukuvuoden 2020-2021 alussa tai viimeistään, kun digitaalinen kalenteri-, varaus- ja maksualusta on käytössä. Maksut tuloutetaan mukana oleville leikkipuistoille, päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Jatkossakin maksuttomina säilyvät yhteistyö- ja verkostokumppanien vierailut, valtiovierailut, kansainvä

Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors på mycket god nivå15.1.2020 11:30:00 EETTiedote

Fostrans- och utbildningssektorn utredde i slutet av år 2019 kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen med en elektronisk enkät. Mer än 16 000 enkätsvar inkom. Svaren visar att den totala tillfredsställelsen med småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är 6,3/7 och inte mindre än 52 procent av dem som svarade gav det högsta vitsordet 7.

Haku Helsingin peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin meneillään10.1.2020 16:45:00 EETTiedote

Nyt on oikea aika toimia, jos mielit opettajaksi Helsinkiin ensi elokuusta alkaen! Kaupungin peruskouluissa ja lukioissa on avoinna noin 400 vakinaista opettajan virkaa. Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki tarjoaa merkityksellisen työn ja hyvät henkilöstöedut. Haku suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin on meneillään ja päättyy 22. tammikuuta klo 16. Haku ruotsinkielisten peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin alkaa 12. tammikuuta ja päättyy 27. tammikuuta klo 16. Työt alkavat elokuussa 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum