Espoon kaupunki - Esbo stad

Nästa utmaning för hälsovårdens e-tjänster är att bättre utnyttja den information som klienten producerar

Dela

Revisionsenheterna i huvudstadsregionens städer och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS gjorde år 2019 en gemensam utvärdering av om hälsovårdens e-tjänster fungerar smidigt och om de högklassigt och verkningsfullt svarar mot kommuninvånarnas behov. Utvärderingens slutsats var att hälsovårdens e-tjänster i huvudsak fungerar smidigt och att de svarar högklassigt och åtminstone i viss mån verkningsfullt mot kommuninvånarnas behov.

I utvärderingen granskades hälsovårdens e-tjänster ur egenvårdens och e-tjänsternas synvinkel med patientgruppen diabetiker som exempel. E-tjänsterna har främjat utbudet av tjänster i rätt tid. Alla klientgrupper har inte möjlighet att använda e-tjänster, men de kan i stället uträtta ärenden via traditionella servicekanaler eller ge fullmakt åt någon annan. Tjänsternas tillgänglighet begränsas i någon mån av att alla tjänster inte tillhandahålls lika heltäckande på finska, svenska och engelska. I alla tjänster har man ännu inte heller använt lättläst språk.

E-tjänsterna stöder egenvård. Utnyttjandet av den information som klienten producerar försvåras till exempel av att data inte alltid överförs automatiskt mellan olika system. E-tjänsternas inverkan på arbetets effektivitet är inte helt entydig. E-tjänsterna är en ny kanal som inte nödvändigtvis avlägsnar, ersätter eller minskar annat arbete i initialskedet. Ett lyckat och verkningsfullt införande av e-tjänster förutsätter att processerna vid verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården uppdateras och att personalens digitala kompetens stärks. När e-tjänsterna har etablerats är det möjligt att med hjälp av dem påverka arbetets effektivitet och en omallokering av resurserna inom hälso- och sjukvården.

Städerna i huvudstadsregionen och HUS gav gemensamma rekommendationer för att förbättra hälsovårdens e-tjänsters tillgänglighet. Dessutom rekommenderades det att man i fortsättningen fäster större vikt vid att e-tjänsterna kan hittas på städernas och HUS webbplatser. Även användningen av traditionella servicekanaler ska också i fortsättningen vara möjlig så att olika klientgrupper behandlas lika.

Revisionsenheterna i huvudstadsregionens städer har genomfört gemensamma utvärderingar sedan 2008. I denna tionde gemensamma utvärdering deltog för andra gången också HUS revisionsenhet.

Städerna och HUS har gett rekommendationer om temat i sina utvärderingsberättelser 2019:

Esbo: Utvärderingsberättelsen för 2019

Helsingfors: Utvärderingsberättelsen för 2019

Grankulla: Utvärderingsberättelsen för 2019

Vanda: Utvärderingsberättelsen för 2019

HUS: Utvärderingsberättelsen för 2019

Styrgruppen för huvudstadsregionens revisionsenheters gemensamma utvärdering

Paula Viljakainen

ordförande för styrgruppen för den gemensamma utvärderingen,

Esbos revisionsnämnd, ordförande

paula.viljakainen1@gmail.com

tfn 050 5727 497

Dan Koivulaakso                                                 Olavi Filppula

Helsingfors revisionsnämnd, ordförande              Grankulla revisionsutskott, ordförande

dan.koivulaakso@gmail.com                                olavifilppula@gmail.com

tfn 044 5066 613                                                 tfn 040 841 0568

Pietari Jääskeläinen                                            Hannu Tuominen

Vandas revisionsnämnd, ordförande                    HUS revisionsnämnd, vice ordförande

pietari.jaaskelainen@vantaa.fi                             tuomiset@kolumbus.fi

tfn 050 5829 444                                                 tfn 050 356 4386

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum