Valtiokonttori

Nästan 470 företagare fick hjälp av evenemangsgarantin

Dela

Evenemangsgarantins ansökningstid var 1.6.-31.8.2021. Ersättning enligt beviljat garantibeslut för evenemang som ordnats i mindre omfattning eller ställts. Statskontoret har nu behandlat alla ansökar om ersättning från evenemangsgarantin.

Ansökan om evenemangsgaranti gjordes i två delar. Först ansöker man om betalningsförbindelse på förhand det vill säga evenemangsgaranti, som beviljas evenemangsarrangören. I den andra fasen kan ersättning sökas för de kostnader som uppstått för evenemangets organisering om evenemanget ställs in eller genomförs i betydligt mindre skala.

Till evenemangsgarantin hör öppna evenemang som ordnas för över 200 personer under tidsperioden 1.6. - 7.12.2021.

Mest ersättning för Helsingforsområdet

Statskontoret tog emot sammanlagt 1156 evenemangsgarantiansökningar innan den utsatta tidsfristen. Det kom 996 garantisansökningar som var berättigade till ersättning.  601 ansökningar om ersättning kom in innan den utsatta tidsfristen och ersättning betalades ut till 466 företagare inom eventbranschen. Ersättning från evenemangsgarantin har hittills utbetalats för ungefär 14 miljoner euro.

Mest betalades ut till Helsingforsområdet. Mest ersättning har utbetalats till musikfestivaler samt konst- och kulturevenemang. Aktuell statistik gällande evenemangsgarantins ersättningsansökningar och hanteringssituationen finns tillgänglig på evenemangsgarantins statistiksida.

Nu kan företagare söka kostnadsstöd

Kostnadsstödets femte ansökningsomgång började den 21.12 och slutar den 18.2. kl 16.15. Den femte omgången av kostnadsstöd är avsedd för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till bekämpningen av covid-19-pandemin som infallit under den stödperioden 1.6.–30.9.2021. Utförlig information om hur du ansöker om stöd finns också på kostnadsstödets webbplats ansokkostnadsstod.fi.

Regeringen har meddelat att man bereder sig på att ersätta kostnader som hänför sig till coronarestriktionsåtgärderna. Arbets- och näringsministeriet har påbörjat beredningen av en stödform till företag, som förordnades hålla kundlokalerna stängda vid årsskiftet. I detta skede besvaras förfrågningar av arbets- och näringsministeriet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum