ELY-keskukset

Nästan en miljon euro till projekt för att förebygga avloppsöverflöd och minska miljöskador från programmet för effektiverat vattenskydd

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax beviljar understöd med finansiering från miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd till tolv projekt. Med projekten förebygger och minskar man avloppsöverflöd och att skadliga ämnen transporteras till vattendragen.

Obehandlat avloppsvatten från nät- och pumpstationsöverflöd utgör en hygienrisk. Dessutom orsakar de utsläpp av näringsämnen och skadliga ämnen i vattendragen och konsumerar syre i dem. Överflöd och bypass orsakas ofta av avloppssystemets dåliga skick, vilket gör att dagvatten transporteras in i avloppet via trasiga avloppsrör eller brunnslock, särskilt på grund av kraftiga regn och smältvatten. Även trasig avloppssystemutrustning och trasiga strukturer orsakar överflöd.

Projekten kommer att utveckla samarbete mellan olika aktörer. Samtidigt inför man ny teknik och nya modelleringar för att upptäcka överflöd. Syftet är att öka förståelsen för vad som händer i nätverket och orsakerna till händelserna, att påskynda reaktionerna på överflöd och att förhindra dem så effektivt som möjligt.

Projekten testar nya metoder och utrustning för övervakning av avloppsnätet. Resultaten av projekten kan reproduceras för bredare användning och partnerskap.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnenär ett av temana inom programmet för effektiverat vattenskydd. Den nationella ansökan om understöd för temat förvaltas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Prövningsbaserat understöd söktes för 27 projekt.

”Avloppsöverflöd och de risker de medför ökar i och med den ökade nederbörd som orsakas av klimatförändringen. Vi måste förbereda oss för detta genom att förbättra informationshanteringen, genom att sanera avloppssystem och genom att förbättra dagvattenhanteringen”, säger konsultativ tjänsteman Ari Kangas vid miljöministeriet.

Beskrivningarna av projekten, det beviljade understödet och kontaktuppgifterna till projektens genomförare finns i bilagan.

Syftet med programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) är att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.

Nyckelord

Kontakter

Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, ari.kangas@gov.fi

Finansieringssakkunnig Esa Pekonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 159, esa.pekonen@ely-keskus.fi

Projektledare Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 064, anitta.sihvonen@ely-keskus.fi

Vattentjänstinspektör Markus Tirkkonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4066, markus.tirkkonen@ely-keskus.fi

Bilder

Dokument

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Östra och södra Finlands vattentjänststrategi - mätarna underlättar verkställandet (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)24.5.2022 11:34:46 EEST | Tiedote

Strategiarbetet för östra och södra Finlands vattentjänst har framskridit till att välja mätnings- och uppföljningsmodell. Valet av mätarna har gjorts noggrannt och man har kommit fram till en tillräckligt enkel mätningsmodell, så att verkställandet säkert kommer i gång. Under de senaste månaderna har vår verksamhetsmiljö förändrats kraftigt, så det är synnerligen viktigt att begripa hur man ska förbereda sig inför olika situationer inom vattentjänsten. Vi framhåller beredskap och temat cyberrisker starkare än förut i strategin.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - mittarit tukevat toimeenpanon onnistumista (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)24.5.2022 11:34:20 EEST | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on edetty strategian mittariston ja seurantamallin valintaan. Mittareiden valinta on tehty huolellisesti ja päädytty riittävän yksinkertaiseen mittaristoon, jotta toimeenpano lähtee varmasti käyntiin. Toimintaympäristömme on muuttunut viime kuukausina rajusti, joten on erityisen tärkeää hahmottaa, miten vesihuollossa varaudutaan eri tilanteisiin. Varautumisen ja kyberriskien teemaa pidetään strategiassa esillä entistä vahvemmin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum