Aluehallintovirasto

Nästan en miljon euro till programmet Studier i rörelse

Dela

Regionsförvaltningsverken har beviljat ett nationellt statsunderstöd på 997 700 euro för att stödja den motionsinriktade verksamheten på andra stadiet. Understöd beviljades 59 utbildningsanordnare som erbjuder gymnasie- och yrkesutbildning.

Utvecklingsunderstöden hjälper kommuner och utbildningsanordnare att uppnå de mål och genomföra de åtgärder som finns angivna i programmet Studier i rörelse. Utgångspunkten i verksamheten är varje utbildningsanordnares möjlighet att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen på sitt eget sätt. Målsättningen är att varje elev ska röra på sig minst en timme om dagen. Programmet Studier i rörelse utvidgar idén om grund-skolornas Skolan i rörelse-verksamhet till andra stadiet.

Beviljade understöd

Region understöd
Södra Finland 517 500 €
Östra Finland 
57 100 €
Lappland 23 400 €
Sydvästra Finland 64 500 €
Västra och Inre Finland 192 200 €
Norra Finland 
143 000 €
Totalt 
  997 700 €

 
Mer information om programmet Studier i rörelse finns på webbplatsen www.liikkuvaopiskelu.fi.

Regionförvaltningsverket beviljar olika statsunderstöd

Regionförvaltningsverket beviljar varje år över 50 miljoner euro i statsunderstöd för olika projekt och verksamhet som gäller hobbyverksamhet och välbefinnande för unga, utveckling av bibliotek samt främjande av idrott. Understöd beviljas bland annat kommuner och samkommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra registrerade sammanslutningar. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Understöden beviljas efter prövning. I statsbudgeten fastställs för vilka användningsändamål statsunderstöd kan beviljas.


Mer information
Södra Finland: planerare Jukka Moilanen, tfn 029 501 6686
Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 029 501 6515
Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 029 501 7396
Sydvästra Finland: inspektör för idrottsväsendet, tfn 029 501 8303
Västra och Inre Finland: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 029 501 8822
Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 029501 7663

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Valoisasta koronatilanteesta huolimatta Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta muistuttaa riskeistä etenkin massakokoontumisiin ja rajaliikenteeseen liittyen18.6.2021 10:47:29 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 17.6. kokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuvan ja muiden ajankohtaisten signaalien tarkastelun lisäksi Turvallisuuskomitean erikoistutkija Jouni Pousi kertoi valmiustoimikunnalle komitean ajankohtaisista kuulumisista ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum