Uudenmaan ELY-keskus

Nationella rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning för invandrare

Dela

De enhetliga rekommendationerna syftar till enhetligheten i upphandlingen och genomförandet av integrationsutbildningen, såväl som den höga nivån och enhetligheten i undervisningen och utbildningen.

Arbets- och näringsministeriet har finansierad det nationella utvecklingsprojektet om integrationsutbildningen och i detta projekt har nu formulerats enhetliga rekommendationer för upphandlingen av integrationsutbildning ordnad som arbetskraftsutbildning.

De enhetliga rekommendationerna syftar till enhetligheten i upphandlingen och genomförandet av integrationsutbildningen, såväl som den höga nivån och enhetligheten i undervisningen och utbildningen. Dessutom kan enhetliga verksamhetsmetoder minska arbetsmängd för både upphandlande enheter och tjänsteproducenter som erbjuder integrationsutbildning.

Man har hoppats mer enhetliga kriterier och förfaringssätt för upphandlingen och genomförandet av integrationsutbildningen. De enhetliga rekommendationerna gäller integrationsutbildningens undervisningspersonal, undervisningslokaler, maskiner och utrustning samt de tilläggstjänsterna som ingår i utbildningen. En tilläggstjänst kan vara till exempel handledningen till den allmänna språkexamen och betalning av examens avgift.

Det finns många faktorer som påverkar integrationsutbildningens högkvalitativa genomförande, och rekommendationsdokumentet täcker bara några av dem. Det är dock inte lämpligt att rekommendera ett enhetligt tillvägagångssätt för alla faktorer som påverkar integrationsutbildningens kvalitet, eftersom regioner och orter är mycket olika och deras behov varierar mycket.

15 ELY-centraler i Finland upphandlar integrationsutbildning ordnad som arbetskraftsutbildning. Omkring 13 000 studenter börjar integrationsutbildningar ordnad som arbetskraftsutbildning varje år. Syftet är att de sakerna som presenterats i rekommendationen beaktas vid de nya upphandlingarna och implementeringarna av integrationsutbildning som ordnats som arbetskraftsutbildning. Varje upphandlande enhet ansvarar dock för sina egna upphandlingar och överväger från fall till fall om rekommendationen är lämplig för den aktuella upphandlingen.

Rekommendationerna finns här.

Det nationella utvecklingsprojektet av integrationsutbildningen som finansieras av Arbets- och näringsministeriet (2021-2022) genomföras i ELY-centraler i Nyland, Kajanaland och Norra Österbotten. 

Nyckelord

Kontakter

För mer information, specialplanerare Laura Ruuskanen, laura.ruuskanen@ely-keskus.fi, tel 0295 020 939.

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.