Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Natur- och landskapskarteringar på berggrunds- och jordmånsområden inleds i Österbotten och Södra Österbotten i augusti

Dela

Från mitten av augusti görs natur- och landskapskarteringar på berggrunds- och jordmånsområden i Österbotten och Södra Österbotten. Fältarbetena är en del av projektet som arbetar med uppdateringen av projektet för samordning av grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen, det s.k. POSKI-projektet, i landskapen.

De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2021. Obs! Områdesavgränsningarna har framhävts på kartan och motsvarar inte områdenas verkliga storlek.
De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2021. Obs! Områdesavgränsningarna har framhävts på kartan och motsvarar inte områdenas verkliga storlek.

Utredningsområdena har från början i samband med det första POSKI-projektet på 1990-talet betraktats vara områden som lämpar sig för att ta bergsmaterial eller för marktäkt. På våren 2021 inleddes det första skedet av projektet för att uppdatera POSKI-projektet. Under det uppdateras föråldrade natur- och landskapskarteringar i områden, som inte hittills i större omfattning har öppnats upp för grus- och marktäktsverksamhet.

Under fältsäsongen 2021 strävar man efter att gå igenom sammanlagt ca 120 objekt. Under arbetet kommer man att röra sig i områden som ligger åtminstone i följande kommuner: Alajärvi, Alavo, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lappo, Malax, Korsholm, Pedersöre, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Vörå, Nykarleby och Etseri. Som bilaga till detta pressmeddelande finns en karta över var inventeringsområdena ligger. Natur- och landskapskarteringarna görs inom ramen för allemansrätten.

NTM-centralen i Södra Österbotten har beställt utredningarna från Ympäristökonsultointi EcoChange Oy. Utredningarna görs av två karterare, som rör sig i fält under augusti och september. Under karteringen tar man reda på vilka arter och landskapsvärden som finns i områdena. Arbetet börjar i områdets sydöstra delar från Alavo–Etseritrakten och i norr från Nykarleby–Pedersöretrakten.

Uppdateringen POSKI-projektet koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten tillsammans med Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund. Finansieringen för natur- och landskapsutredningarna i det första skedet kommer från Miljöministeriet.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Naturskyddsexpert Olli-Matti Kärnä, olli-matti.karna@ely-keskus.fi

Bilder

De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2021. Obs! Områdesavgränsningarna har framhävts på kartan och motsvarar inte områdenas verkliga storlek.
De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2021. Obs! Områdesavgränsningarna har framhävts på kartan och motsvarar inte områdenas verkliga storlek.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

Program ordnas för hela familjen om vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå (landskapen i Österbotten)10.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Syftet med visionsarbetet är att förbättra områdets dragningskraft och näringar samt att få lokalinvånarna och olika branschaktörer att delta i vården och utvecklingen av det gemensamma vattendraget. Vattenvisionen för samman områdets invånare och olika branschaktörer samt gör det möjligt att skapa en gemensam vision för avrinningsområdet. I anslutning till temat kan man nu besöka den ambulerande fotoutställningen i områdets bibliotek och bege sig ut på äventyr längs vattendragen.

Lapväärtin-Isojoen vesivision tiimoilta järjestetään ohjelmaa koko perheelle (Pohjalaismaakunnat)10.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Visiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Vesivisio tuo yhteen alueen asukkaat ja eri alojen toimijat, sekä mahdollistaa yhteisen vision luomisen vesistöalueelle. Tähän teemaan liittyen on nyt mahdollisuus käydä katsomassa alueen kirjastoissa kiertävää valokuvanäyttelyä sekä lähteä seikkailemaan alueen vesistöjen äärelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum