Tuomioistuinvirasto

Nätverket av europeiska domarråd (ENCJ) har avskilt det polska domarrådet (KRS) från medlemskapet i nätverket

Dela

Europeiska nätverket av domarråd (ENCJ) har genom ett beslut i går avskilt polska domarrådet (KRS) från medlemskapet i nätverket. Domstolsverket är medlem i ENCJ. Ämbetsverkets överdirektör Riku Jaakkola och direktionens ordförande Mika Ilveskero deltog i nätverkets generalförsamling i Litauen denna vecka.

ENCJ begränsade polska KRS deltagande i nätverkets verksamhet redan i september 2018. Sedan dess har situationen i Polen iakttagits och eftersom det inte fanns några förbättringar i rådets verksamhet beslutade ENCJ:s styrelse att föreslå att polska KRS skulle avskiljas från nätverket.

Avskiljandet motiveras med att ett villkor för medlemskap i nätverket är oberoende av den verkställande makten och lagstiftarna samt stödjande av domstolarnas oberoende beslutsfattande. Enligt ENCJ uppfyller KRS inte längre dessa villkor.

ENCJ betonade att beslutet inte är något att fira, eftersom KRS var en av de grundande medlemmarna i nätverket. Deras representanter var högt uppskattade och medverkade förtjänstfullt i nätverkets arbete i åratal”, berättar Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Genom detta beslut kan vi dock försvara domstolarnas oberoende och förbättra medborgarnas rättssäkerhet på europeisk nivå”, fortsätter Jaakkola.

ENCJ har inrättats som ett samarbetsnätverk för EU:s domarråd. Dess uppgift är att förbättra samarbetet och den gemensamma förståelsen mellan domstolsväsendet i olika länder.

Kontakter

överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi

Länkar

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum