Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nederbörden leder till förhöjda vattenstånd särskilt i vattendragen norr om Vasa (Landskapen i Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten och Översvämningscentret informerar om översvämningssituationen 18.11.2020. Den största nederbörden denna vecka faller sannolikt i ådalarna norr om Vasa. Under veckans lopp kan nederbörden bli sammanlagt över 50 mm och nästan hela mängden faller i form av regn.

Enligt prognoserna kommer vattenståndet att stiga till årets toppnivåer i Vörå å, Kimo å, Kronoby å, Perho å och Kelviå å.   På grund av regnet kommer vattenståndet också sannolikt att stiga i delar av Kyro älvs källflöden. Enligt prognoserna kommer vatten från Lappo å att rinna ut på åkrarna åtminstone i Liinamaa. Enligt prognoserna infaller flödestoppen i vattendragen under fredag och lördag (20–21.11.).

Eftersom marken är mycket våt och dikena redan är fulla med vatten, kommer nederbörden att leda till förhöjda vattenstånd även i sjöarna.Till exempel i Lestijärvi, Lappajärvi, Kuortaneenjärvi och Ähtärinjärvi ligger vattenståndet högre än genomsnittet för tidpunkten.

På Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit, hydrologerna vid Finlands miljöcentral)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet)

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919 0295 027 919
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:
Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@miljo.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum