Suomen Pankki

Nedgången i aktiekurserna i september bröt tillväxten i hushållens aktie- och fondinnehav

Dela

Värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskade till följd av nedgången i aktiekurserna i september 2021 efter tio månader av tillväxt. I augusti 2021 var hushållens börsnoterade aktieinnehav det största genom tiderna (56,1 miljarder euro), men innehaven minskade i september till 52,8 miljarder euro. Aktieinnehavens värde minskade i september med 3,4 miljarder euro. Samtidigt investerade hushållen emellertid mer i aktier till ett värde av 130 miljoner euro netto[1]. Merparten (90 %) av hushållens aktieinvesteringar hänförde sig till aktier i finländska företag, men aktieinnehaven i utländska företag har emellertid ökat något i andel under de senaste två åren.

Även investeringsfondinnehaven minskade till följd av nedgången i aktiekurserna för första gången sedan oktober 2020. I augusti 2021 var hushållens investeringar i finskregistrerade investeringsfonder större än någonsin (33,1 miljarder euro), och i september minskade investeringarna till 32,5 miljarder euro. Nedgången berodde huvudsakligen på aktiefondernas omvärderingar. Efter att aktiekurserna gått upp under coronapandemin har av fondtyperna aktiefonderna vuxit till den klart största tillgångsposten förbi räntefonder. Vid utgången av september hade hushållen investeringar i aktiefonder till ett värde av 12,9 miljarder euro och i räntefonder till ett värde av 9,7 miljarder euro.

Hushållen gjorde i september nettoteckningar[2] i investeringsfonder för 50 miljoner euro, vilket är det lägsta beloppet på månadsnivå under 2021. De största nettoteckningarna i september gjordes i blandfonder och fastighetsfonder. Under januari–september 2021 gjordes rikligt med nettoteckningar i investeringsfonder (till ett värde av 2 miljarder euro). Innevarande år har mest nettoteckningar gjorts i aktiefonder.

En betydande andel av hushållens tillgångar kanaliseras till inhemska investeringsfonder också genom de fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsföretag. Dessutom ägde de finländska hushållen fondandelar i utländska investeringsfonder. Också dessa innehav minskade från augusti och var 4,8 miljarder euro vid utgången av september 2021. Hushållen investerade i september 80 miljoner euro mer i utländska fonder och samtidigt sjönk innehavens värde med 170 miljoner euro.

Inlåningen från hushåll ökade ytterligare i september. De finländska hushållens finansiella tillgångar på transaktionskonton ökade till över 100 miljarder euro och uppgick till 100,3 miljarder euro vid slutet av september 2021. Genomsnittsräntan på de finansiella tillgångarna på transaktionskonton var 0,02 %. Tillgångarna på transaktionskonton ökade i september med 1,3 miljarder euro. Inlåningen från hushåll utgjorde totalt 109,5 miljarder euro. Årsökningen i inlåningen har mattats av från början av 2021, men var fortfarande snabb (6,7 %) i september 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 9.2.2022 kl. 10.

[1] Nettoinvesteringarna är skillnaden mellan förvärv och avyttringar av aktier.

[2] Teckningar i fondandelar med avdrag för inlösen av fondandelar.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Stor efterfrågan på konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta i oktober 202130.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

I oktober lyfte de finländska hushållen från finländska kreditinstitut konsumtionskrediter utan säkerhet[1] för 320 miljoner euro, vilket är 5,0 % mer än i september. Jämfört med ett år tidigare var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 15,5 % större i oktober 2021. Endast i juli 2020 har utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet under en månad varit större. I oktober 2021 ökade utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet enbart i fråga om övriga konsumtionskrediter än fordonslån. Utbetalningarna av övriga konsumtionskrediter uppgick till sammanlagt 215 miljoner euro, dvs. 15,8 % mer än i september. Fordonslån utan säkerhet[2] utbetalades för 105 miljoner euro, vilket är 11,9 % mindre än i september. Genomsnittsräntan på konsumtionskrediter utan säkerhet (6,72 %) steg i oktober efter att det tillfälliga räntetaket för konsumtionskrediter upphört att gälla[3] och var högre än före införandet av ett tillfälligt räntetak. Genomsnittsräntan var då 6,19 %

October 2021 sees large drawdowns of unsecured consumer credit at higher interest rates30.11.2021 10:00:00 EET | Press release

In October 2021, Finnish households drew down unsecured consumer credit[1] from Finnish credit institutions in the amount of EUR 320 million, an increase of 5.0% on September and 15.5% on a year earlier. Within a single month, drawdowns of unsecured consumer credit have been higher only once before, in July 2020. Growth in the drawdowns in October 2021 was only recorded for unsecured consumer credit other than vehicle loans. These drawdowns totalled EUR 215 million, an increase of 15.8%, on September. Drawdowns of unsecured vehicle loans[2] totalled EUR 105 million, a decrease of 11.9% on September. After the expiry of the temporary interest rate cap on consumer credit[3], the average interest rate on unsecured consumer credit (6.72%) rose in October 2021, exceeding the level prior to the temporary interest rate cap, i.e. 6.19% in June 2020. The average interest on new unsecured consumer credit other than vehicle loans rose by 0.55 percentage point from September, to 8.34% in October.

Korkeampikorkoisia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti lokakuussa 202130.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Lokakuussa suomalaiset kotitaloudet nostivat suomalaisista luottolaitoksista vakuudettomia kulutusluottoja[1] 320 milj. euron edestä, mikä on 5,0 % enemmän kuin syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna lokakuussa 2021 nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 15,5 % enemmän. Yhden kuukauden aikana vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu enemmän ainoastaan heinäkuussa 2020. Lokakuussa 2021 vakuudettomista kulutusluotoista kasvoi pelkästään muiden kulutusluottojen kuin ajoneuvolainojen nostomäärä. Niitä nostettiin yhteensä 215 milj. euron edestä eli 15,8 % enemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomia ajoneuvolainoja[2] nostettiin 105 milj. euron edestä, mikä on 11,9 % vähemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko (6,72 %) nousi lokakuussa väliaikaisen kuluttajaluottojen korkokaton päättymisen jälkeen[3] korkeammaksi kuin ennen väliaikaisen korkokaton alkamista, jolloin keskikorko oli 6,19 % kesäkuussa 2020. Muiden uusien vakuudettomien kulutusluottojen kuin ajoneuvolaino

Kutsu medialle: BOFIT Kiina-tietoisku ma 29.11. klo 13.00 - Miten rakennetaan tulevaisuuden kasvu?25.11.2021 14:16:27 EET | Kutsu

Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin Kiina-tietoiskusta maanantaina 29.11.2021 klo 13.00 - 15.00. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan mm. Kiinan talouden tulevaisuuden haasteista ja kiinteistösektorin tilanteesta. Tutustu tietoiskun ohjelmaan alla ja lue lisää tapahtumasivulta. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. Ilmoittautua voit tilaisuuden alkuun asti. Lisätietoja medioille: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi. Ohjelma Avaussanat Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT 13.00-13.50 Kiinan talouden kasvuhuolet lisääntyvät Eeva Kerola, vanhempi ekonomisti, BOFIT Kiinteistösektorin riskit tapetille rakennuttajien maksuongelmien myötä Riikka Nuutilainen, vanhempi ekonomisti, BOFIT 13.50-14.10 Tauko 14.10-15.00 Kiinan 20 vuotta WTO:ssa on muuttanut maailmaa, myös Suomea Juuso Kaaresvirta, vanhempi ekonomisti,

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna. Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska. Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi). Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf) Kommentarer på engelska (pdf)

The IMF's concluding statement on the Finnish economy19.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The International Monetary Fund’s (IMF) delegation currently visiting Finland has submitted its concluding statement on the Finnish economy and the stability of the financial sector to the authorities. The statement is based on discussions held by IMF representatives with Finnish authorities as well as representatives of social partners, private financial institutions, research institutes and other relevant parties. The concluding statement can be accessed in full on the IMF’s and Bank of Finland’s websites (www.imf.org) and (www.suomenpankki.fi), respectively. Concluding Statement (PDF) Summary (PDF)

IMF:n lausunto Suomen taloudesta19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä on luovuttanut viranomaisille lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta. Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Ohessa on suomenkielinen yhteenveto lausunnosta. Englanninkielinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n (www.imf.org) että Suomen Pankin verkkopalvelusta (www.suomenpankki.fi). Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF) Lausunto englanniksi (PDF)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum