Finanssivalvonta

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits

Share

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

Decision-making on profit distribution by credit institutions under the FIN-FSA’s direct supervision must be based on realistic assessments of their ability to maintain a sound capital base. Such decisions must take into account the effects of the uncertain economic conditions on the credit institutions’ risk exposures and capital.

The decision is based on a Recommendation issued by the European Central Bank on 15 December 2020, in which it recommends credit institutions under its direct supervision to exercise extreme prudence in their profit distribution for financial periods 2019–2020 until 30 September 2021. The FIN-FSA recommends that when credit institutions define what constitutes prudent profit distribution, they apply comparable criteria to those presented by the ECB in its Recommendation to credit institutions under its direct supervision. According to the ECB’s criteria, profit distribution by credit institutions should be limited to:

  1. no more than 15% of the credit institution’s accumulated profit for the financial years 2019 and 2020; and
  2. no more than 0.2 percentage points of the credit institution’s CET1 ratio.

The ECB Recommendation applies to credit institutions under direct ECB supervision. The ECB recommends that national supervisory authorities also apply a similar recommendation to other credit institutions, to the extent they deem appropriate. 

The FIN-FSA also recommends that credit institutions under its supervision exercise great moderation in deciding on variable remuneration in circumstances where remuneration could lead to an impairment in the credit institution’s prudential position. The ECB has also presented a corresponding recommendation to the Chief Executive Officers of credit institutions under its supervision in a letter dated 15 December 2020.

The European Banking Authority (EBA) has also issued a statement on 15 December 2020 calling for a conservative approach on profit distribution and to apply extreme caution therein.

See also

Previous supervision releases aimed at credit institution under direct FIN-FSA supervision:

Previous FIN-FSA press releases on the recommendation concerning profit distribution

Keywords

Contacts

For further information, please contact:
Jyri Helenius, Deputy Director General of the FIN-FSA. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030 (weekdays 9.00–16.00), and after office hours Milka Lahnalammi-Vesivalo, Head of Communications, tel. +358 9 183 5222.

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Finanssivalvonnalta uusi suositus luottolaitosten voitonjaosta18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille, että ne noudattaisivat äärimmäistä varovaisuutta käteisenä maksettavassa voitonjaossa 30.9.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia sellaisissa tilanteissa, joissa ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako. Tämä suositus korvaa 28.7.2020 annetun suosituksen (valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020). Suositusta sovelletaan luottolaitoksiin niiden ylimmällä konsolidointitasolla.

Macroprudential decision: Uncertain economic outlook continues, housing loan cap and banks’ additional capital requirements remain unchanged18.12.2020 15:00:00 EETPress release

In Finland, the housing market and mortgage lending have recovered from the spring downturn, but the outlook for the real economy remains uncertain due to the pandemic. In this situation, the Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will maintain the housing loan cap at its standard level and will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom