eCraft Oy Ab

Normet digitalisoi huolto- ja palveluliiketoimintansa: lisäarvopalveluita, ennakointia ja globaalia etähuoltoa

Jaa

Normet halusi digitalisoida liiketoimintansa ja luoda lisää arvoa asiakkailleen uusilla työskentelymalleilla. Normet on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö kaivosteollisuuden ja tunnelointityön alalla. eCraft valittiin vision toteuttajaksi teknisenä alustanaan Dynamics 365, johon on lisäksi yhdistetty eCraftin rakentamia sovelluksia.

Normet digitalisoi huolto- ja palveluliiketoimintansa eCraftin kanssa
Normet digitalisoi huolto- ja palveluliiketoimintansa eCraftin kanssa

eCraftin ratkaisu: Globaali ennakoivan huollon ja kenttätyön ratkaisu

Goal: Muuttaa koko liiketoimintalogiikka tuotemyynnistä ja -huollosta aitoon palvelubisnekseen sekä digitalisoida Normetin huoltoliiketoiminta

Change: Laitteiden korkeampi käyttöaste ennakoivalla huollolla, koko huoltoprosessin optimointi ja fleet management, laitteiden turvallinen ja oikeaoppinen huolto sekä tarkempi työajanseuranta ja tehokkuus ohjaavan applikaation avulla

Solution: Dynamics 365 Field Service, Customer Engagement, Finance & Operations, Azure IoT & Analytics services, eCraft mobile development

Normet halusi digitalisoida liiketoimintansa ja luoda lisää arvoa asiakkailleen uusilla työskentelymalleilla. Normet on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö kaivosteollisuuden ja tunnelointityön alalla. eCraft valittiin vision toteuttajaksi teknisenä alustanaan Dynamics 365, johon on lisäksi yhdistetty eCraftin rakentamia sovelluksia.

“Asiakkaamme saavat digitalisoinnin avulla merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Takaamme kaivos- ja tunnelointihankkeisiin enemmän luotettavuutta, käytettävyyttä ja paremman ennakoitavuuden,” sanoo Riku Helander, interim Senior Vice President, Service Business, Normet.

Normet toimii 28 maassa ja kasvoi viime vuonna yli 340 miljoonan euron liikevaihtoon. Tarkoituksena on jatkaa kasvu-uralla entisestään.

“Haluamme varmistaa tulevan kasvun panostamalla ketterään teknologia-alustaan sekä uudenlaiseen liiketoimintamalliin.” - Riku Helander tiivistää Normetin ja eCraftin hankkeen tavoitteet. 

Avainasemassa on muutos yhä palveluvetoisemmaksi yhtiöksi. Tulevaisuuden Normet myy laitteiden lisäksi käytettävyyttä palveluna – kattaen laitteiston, teknologian, ylläpidon ja huollon. Normetin asiakas saa nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua. Normet puolestaan voi tarjota uusia palveluita, kuten mallia, jossa asiakas maksaa vain käyttötunneista, Normetin huolehtiessa kaikesta muusta. Uudet digitaaliset ratkaisut auttavat myös edistämään työturvallisuutta kaivoksissa ja tunnelityömailla -  Normetille tämä on sydämenasia ja äärimmäisen tärkeä osa vastuullista toimintaa.

Älykästä kenttätyön ohjausta


Normet uudistaa koko kenttätyön (huolto, asennus, ylläpito) ohjauksen. Kokonaisratkaisun muodostaa Dynamics 365 Customer Service ja Sales, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 for Finance and Operations, Office 365 sekä Azuren analytiikka- ja IoT-palvelut yhdistettynä eCraftin kehittämiin loppukäyttäjäsovelluksiin. eCraft vastaa strategisena kumppanina järjestelmäkokonaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Normetin kenttätyötä ja palvelukeskuksia ohjataan uudella SmartCare–ratkaisulla. Sen avulla optimoidaan monimutkaista logistiikkaa, jota tarvitaan hallitsemaan tuhansia laitteita, niiden kuluvia sekä vaihdettavia osia ja huoltohenkilökuntaa.

SmartCaren avulla laitteiden ylläpitoa ennakoidaan ja toteutetaan koko laitekannan elinkaaren ajan.

eCraft on rakentanut Azureen pohjautuvan ennustejärjestelmän, jonka avulla huolto etädiagnosoi ja ennakoi huoltotarpeita. Sensorit keräävät käyttötietoa vuorokauden ympäri ja järjestelmä ennakoi ja huolehtii varaosien saatavuuden oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ympäri maailman.

SmartCaren mahdollistamat uudet palvelut parantavat asiakkaiden tuottavuutta parantuneen työturvallisuuden, laadukkaamman palvelun ja laitteiden korkeamman käyttöasteen kautta.

“Saamme liiketoimintaan 360-näkymän; ylätason tunnusluvut päivittyvät nopeammin, tilannekuva paranee ja tarvittaessa voimme porautua yksittäiseen, meneillään olevaan palvelutapahtumaan reaaliaikaisesti.”  

SmartCare-ratkaisun myötä Normetin huolto- ja palveluorganisaatio toimii aiempaa tehokkaammin. Resurssit ovat tehokkaammassa käytössä; työtunnit käytetään lisäarvoa tuottavaan työhön ja Normetille syntyy merkittäviä euromääräisiä säästöjä kun työn koordinointiin, tiedon etsimiseen ja matkoihin kuluu aiempaa vähemmän tunteja.

Ennakoivan huoltomallin myötä myös Normetin toimittamien varaosien myynti on kasvanut.

Myös yksittäisen huoltoasentajan työ digitalisoituu

Digitalisoinnin ketju ulottuu kokonaisuuden ohjauksesta aina yksittäiseen laitteeseen ja yksittäiseen työntekijään saakka.

Jatkossa Normet SmartCare -mobiilisovellus on kenttätyöntekijöiden päivittäistä työtä ohjaava työkalu. Visuaalinen ja helppokäyttöinen sovellus sisältää työmääräykset, aikataulutuksen ja tiedot yksittäisistä työkohteena olevista laitteista. Kaikki kenttätyö tehdään mobiiliappia hyödyntäen.

Tieto kentällä korjattavasta laitteesta saadaan digitaalisessa muodossa tabletille, kännykkään tai haluttaessa myös virtuaalisilmikkoon. Asentajalla on tukenaan analytiikka, laitteen historia sekä digitaalinen yhteys Normetin palvelukeskuksen koko asiantuntemukseen. Luonnollisesti kaikki tehdyt toimenpiteet kirjataan järjestelmään ja ovat käytössä sekä yksittäisen laitteen elinkaaren optimointiin että koko laitekannan hallinnointiin.

Joissakin huolto- ja vikatilanteissa laite saadaan toimintakuntoon etähuoltona, ilman mitään fyysisiä toimenpiteitä. Kaikkea työtä ei toki voida tehdä etänä, mutta öljyisten sormien rooli pienenee jatkuvasti. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan myös etäohjata niin, että paikalla oleva asentaja tai jopa asiakkaan työntekijä saa ohjeita joko mobiilisovelluksen tai virtuaalisilmikon avulla.

Kenttätyötä tekevien asentajien jatkuva koulutus on myös mullistumassa tulevaisuudessa: eCraft kehittää parhaillaan D365 Guides Applicationin avulla lisättyyn todellisuuteen (AR) pohjautuvia asennus- ja työvaiheoppaita. Tämä nopeuttaa työssä oppimista.

Kenttätoiminto harjoittelee uutta toimintatapaa eCraft Field Service Labissa


Toimintatavan muutos tehtiin näkyväksi käytännön harjoituksin. Yksi harjoituskohde on etähuolto. Espoossa sijaitsevassa eCraftin Field Service Labissa Normetin johto ja kenttäväki on voinut pelillistämisen avulla kokeilla, mitä uusi tapa tehdä töitä todella tarkoittaa.

Field Service Labissa testataan eri skenaarioiden alla Normetin aitoja, tuotantokäytössä olevia SmartCare-ratkaisuja ja tiimin yhteispeliä. Paikalla on paitsi Normetin fyysisiä kaivos- ja tunnelointityön laitteita, myös kaikki SmartCare-järjestelmän komponentit ruutuineen ja palvelukeskuksen näkymineen.

Simulaation kohteena voi olla esimerkiksi australialaisessa kaivoksessa sijaitsevan vioittuneen laitteen etähuolto. Jokainen keskeytystunti maksaa kaivosta pyörittävälle asiakkaalle paljon rahaa ja Normetin huollon aikapaine on todellinen. Harjoitteleva joukko jakaa itsensä eri rooleihin ja alkaa ratkoa tilannetta.

Kuten oikeassakin elämässä, myös simulaatiossa tieto vikaantuneesta laitteesta tulee palvelukeskuksen ruudulle, se reititetään huoltoinsinöörille, ja hän alkaa ratkoa tilannetta diagnostiikan sekä laitehistorian tietojen valossa. Jos simuloidaan tilannetta, jossa vaikkapa kaivoksessa paikan päällä on asentaja, palvelukeskus voi saada livekuvaa asentajan virtuaalisilmikosta ja voi ohjeistaa korjaavaa henkilöä. Asentajalle voidaan myös hankkia etäyhteyteen paras asiantuntija-apu juuri kyseisen laitetyypin korjaukseen.

“Labissa tiimi hitsautui yhteen ja uudet työkalut tulivat konkreettisesti tutuiksi. Kokemus oli kuin bisnesmaailman escape room!”

Hyödyt etähuollosta ovat loppuasiakkaalle suuret. Asiakas saa yllättävässä tilanteessa apua heti. Huoltoasentajan saapumista ei tarvitse odottaa tunteja tai jopa vuorokautta. Korjaustöihin päästään heti käsiksi ja etädiagnosointi auttaa tilannekuvan muodostamisessa.

“Etähuollon ja -diagnosoinnin avulla asiakas saa työmaalleen mahdollisimman katkeamatonta tuotantokykyä.”

Kun koko huoltoketju on digitalisoitu päästä päähän, kertyy pitkän aikavälin hyötyjä: asiakas voi luottaa siihen, että kaikki tieto toimenpiteistä on tallennettuna tietokantaan. Se auttaa tulevien toimenpiteiden ennakoinnissa sekä koko laiteistokannan elinkaaren suunnittelussa.

Maailmanlaajuinen käyttöönotto


Ensimmäisenä uudet digitaaliset ratkaisut ottaa käyttöön kymmenkunta maata: USA, Iso-Britannia, Autralia, Intia, Venäjä, Kiina, Kanada, Etelä-Afrikka, Peru, Chile ja Suomi. Käyttöönotto on parhaillaan menossa. Normetin Riku Helander kehuu järjestelmästä saatavia nopeita hyötyjä.

"Jo nyt näyttää siltä, että järjestelmä maksaa itsensä takaisin keskimääräistä nopeammin. Tämä on hyvin tuottava investointi."

Tulevaisuudessa tullaan varmasti näkemään sopimusmalleja, joissa Normetin asiakas ostaa käyttötunnit palveluna ja laite ei ole asiakkaan taseessa.

Uuden toimintamallin myötä Normet nousee asiakkaidensa silmissä entistä strategisemmaksi kumppaniksi. Normet huolehtii kokonaisuudesta, jotta asiakkaan bisnes pyörii.

Lisätietoja:

Normet on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö kaivosteollisuuden ja tunnelointityön alalla. Normet tarjoaa kokonaisratkaisuja, laitteita, kemikaaleja ja palveluja vaativiin maanalaisen rakentamisen työkohteisiin. Toimitettu laitekanta on yli 13 000 laitetta ja yhtiö kuuluu alan markkinajohtajiin. Laitteet Normet suunnittelee itse ja laitekanta kattaa laajan skaalan alkaen ruiskutus-, pumppaus- sekä sekoitinlaitteista ja päätyen aina rekka-auton kokoisiin nelipyöräisiin vaativien olosuhteiden kuljetus- ja työkoneisiin. Yhtiöstä on kasvanut globaali toimija, jonka perinteinen tuotebisnes muuttuu kovaa vauhtia palveluliiketoiminnaksi. Iisalmelta lähtöisin oleva yritys toimii 28 maassa, työllistää maailmanlaajuisesti 1 400 henkeä ja kasvoi viime vuonna noin 340 miljoonan euron liikevaihtoon. Lue lisää www.normet.com 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Matti Saastamoinen
Head of Sales, eCraft
matti.saastamoinen@ecraft.com

Riku Helander
interim Senior Vice President, Service Business, Normet
riku.helander@normet.com

Kuvat

Normet digitalisoi huolto- ja palveluliiketoimintansa eCraftin kanssa
Normet digitalisoi huolto- ja palveluliiketoimintansa eCraftin kanssa
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

eCraft Oy Ab
Linnoitustie 6B
02600 ESPOO

http://www.ecraft.com

eCraft on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt yritys, jonka palvelut kattavat digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kokonaisuuden ml. toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan, kenttätyön sovellukset, analytiikka- ja koneoppimispalvelut, sovelluskehityksen ja palvelumuotoilun sekä infrapalvelut. Meillä työskentelee yli 300 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia sekä dataosaaminen. eCraft on edelläkävijä Microsoft-ratkaisuissa sekä johtava Adaptive Insights- ja Qlik-konsultointitalo. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Vaasassa, Turussa ja Malmössä. eCraft kuuluu kansainväliseen Fellowmind Groupiin, joka on yksi Euroopan suurimpia digitaalisiin liiketoimintasovelluksiin keskittyneitä taloja. Yhteensä Fellowmindilla on 1000 asiantuntijaa Hollannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Lue lisää www.ecraft.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta eCraft Oy Ab

eCraft ja Wolters Kluwer CCH Tagetik aloittavat strategisen yhteistyön16.9.2020 09:52:52 EESTTiedote

eCraft laajentaa tarjoomaansa talousohjauksen sekä talouden suorituskyvyn johtamisen ratkaisuihin (financial/corporate performance management) aloittamalla yhteistyön ohjelmistoyhtiö CCH Tagetikin kanssa, joka on osa hollantilaista Wolters Kluwer Tax & Accounting -konsernia. CCH Tagetik on kokonaisratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti keskisuuren ja suuren yrityksen johdon raportointiin, konsernilaskentaan sekä liiketoiminnan suunnitteluun. CCH Tagetik pyrkii yhteistyöllä kasvattamaan Pohjoismaiden markkina-asemaansa. eCraft on Suomen johtavia liiketoimintaratkaisu- sekä analytiikka- ja BI-kumppaneita, joka kuuluu kansainväliseen Fellowmind Groupiin.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan ympäristöä säästäviä energiapalveluita tuottava Adven valitsi eCraftin liiketoiminta-alustan voimakkaan kasvunsa tueksi9.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Alansa vahva uudistaja, energia- ja vesiyhtiö Adven on aloittanut eCraftin kanssa laajamittaisen yhteistyöhankkeen uuden liiketoiminta-alustan käyttöönottamiseksi. Advenin tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää prosessejaan sekä mahdollistaa reaaliaikaiseen dataan perustuva päätöksenteko ja johtaminen. Uusi liiketoiminta-alusta perustuu moderniin Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan, joka luo hyvän pohjan yrityksen toiminnan tehostamiselle ja voimakkaalle kasvulle.

Rocla Intelligence tuo arvoa sisälogistiikan datalle – uusi digitaalinen palvelu luo kilpailuetua asiakkaille10.6.2020 09:00:00 EESTTiedote

Kansainväliseen Mitsubishi Groupiin kuuluva Logisnext Finland Oy (entinen Rocla Solutions) on kehittänyt eCraftin ja Microsoftin kanssa yhteistyössä sisälogistiikan datan keräämiseen ja hyödyntämiseen uuden digitaalisen palvelun, Rocla Intelligencen. Ratkaisu auttaa Logisnext Finlandin asiakkaita nostamaan työn ja koneiden tehokkuutta, parantamaan turvallisuutta ja laskemaan sisälogistiikasta syntyviä kokonaiskustannuksia. Rocla Intelligence tarjoaa tehokkaan ratkaisun päivittäiseen johtamiseen ja päätöksenteon tueksi yrityksille, joissa sisälogistiikan optimointi ja jatkuva kehittäminen tuovat yrityksille lisäarvoa.

Fimlabin asiakkuudenhallinta CRM-järjestelmään yhteistyössä eCraftin kanssa27.4.2020 12:20:56 EESTTiedote

Terveydenhuollon laboratoriopalveluita tarjoava Fimlab Laboratoriot Oy yhtenäisti asiakkuudenhallintansa Microsoft Dynamics 365 Sales -ratkaisun avulla yhteistyössä eCraftin kanssa. Fimlabin toimintaan liittyy laaja asiakas- ja sidosryhmäverkosto ja kattava palveluvalikoima. Yhtenäisessä CRM-järjestelmässä hallinnoidaan Fimlabin organisaatioasiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanitietoja, sopimuksia sekä kaikkia palvelu- ja tutkimushankkeita. Ratkaisu tukee yrityksen koko palveluprosessin hallintaa henkilöasiakkaaseen asti ja sopii erittäin hyvin terveydenhuoltoalan yrityksen liiketoiminnan tueksi. Järjestelmän käyttöönottoprojekti eteni sujuvasti ja nopeasti suunnittelusta käyttöönottoon 4 kuukaudessa.

Marine- ja offshore-toimialan yritys ALMACO Group digitalisoi globaalin projektiliiketoiminnan ohjauksensa yhteistyössä eCraftin kanssa10.1.2020 11:43:00 EETTiedote

Marine- ja offshore-teollisuudelle kattavia kokonaistoimituksia tarjoava ALMACO ryhtyy laajaan, koko globaalin konsernin kattavaan kehityshankkeeseen yhteistyössä eCraftin kanssa. ALMACO uudisrakentaa ja modernisoi meri- ja offshore-teollisuuden majoitus- ja catering-alueita. Yrityksellä on toimistoja ympäri maailmaa. Uuden liiketoimintaratkaisun käyttöönotto tehdään vaiheittain ja aloitetaan ALMACOn Suomen, Ranskan ja USA:n toiminnoista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme