ELY-keskukset

NTM-centralen erbjuder service för att utveckla företaget snabbt och förmånligt

Dela

Ansökan om NTM-centralens Utvecklingstjänster för företag inleds efter en paus. Företagen kan redan söka Analys- och Konsulteringstjänsterna och utbildningarna kan sökas av kunderna i april. Tjänsterna erbjuder hjälp av Finlands ledande experter samt skräddarsydda och kostnadseffektiva tjänster för små och medelstora företag som vill utveckla sin affärsverksamhet, växa, förnyas och internationaliseras.

Utvecklingstjänsterna för företag är verktyg för strategisk utveckling och består av tjänsterna Analys, Konsultering och Utbildning. Det lönar sig att bekanta sig med tjänsterna om företaget till exempel söker tillväxtmöjligheter i hemlandet, planerar internationalisering eller behöver hjälp med att digitalisera verksamheten. Tjänsterna lämpar sig också för planering av bland annat ägarbyte, rekrytering eller ny service.

I analystjänsten kartläggs företagets nuvarande situation och utvecklingsbehov. Konsulteringen fokuserar på att utveckla verksamheten utifrån företagets behov. Utbildningen erbjuder hjälp med att utveckla affärskompetensen hos ledningen och nyckelpersonerna i små och medelstora företag.

Över 700 experter redo att hjälpa företag att växa och utvecklas

I och med att avtalsperioden byts ökar antalet serviceproducenter. Via konkurrensutsättningen har över 700 experter valts ut för att producera Analys- och Konsulteringstjänster för företag. Tjänsterna är riksomfattande och alla experter är tillgängliga i hela Finland. NTM-centralen hjälper kunden att hitta en lämplig expert, men kunden väljer alltid till sist själv den expert som passar sitt behov bäst. Man kan bekanta sig med experternas kompetens i expertsökningen. Expertsökningen har förnyats något och ämnesordsansökan har lagts till för att hjälpa till att välja experter.

Utbildningstjänsterna inom Utvecklingstjänsterna för företag genomförs inom tre teman som har visat sig vara bra: Tillväxtledning, Ledning av ekonomi och produktivitet samt Ledning av marknadsföring och kundrelationer. Upphandlingen av utbildningar har förnyats och under de kommande två åren används ett dynamiskt inköpssystem. Syftet är att skaffa utbildningar på ett mer flexibelt sätt och av en större grupp serviceproducenter.

NTM-centralen betalar största delen av tjänsterna. Företagets andel av Analys-tjänsten är 260 euro + moms/dag och 325 euro + moms/dag av Konsulteringstjänsten. Tjänsten Utbildning kostar företaget 1 590 euro + moms/deltagare. Det är lätt att söka tjänster. Företaget fyller i sina grundläggande uppgifter i den elektroniska ansökan och beskriver sina utvecklingsbehov. Vanligtvis beviljas tjänsten inom cirka tio dagar.

Mer information om utvecklingstjänster för företag hittas på NTM-centralens webbplats.

Kontakter

Analys och Konsultering: Riikka Huhtanen-Pitkänen, 0295 029 123, riikka.huhtanen-pitkanen@ely-keskus.fi

Utbildning: Päivi Vaarala, 0295 026 020, paivi.vaarala@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset16.4.2021 13:31:16 EEST | Tiedote

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)14.4.2021 13:12:55 EEST | Tiedote

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)14.4.2021 13:12:54 EEST | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vesihuollon nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön arviointi ovat valmistuneet. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin toukokuussa.

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)14.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

Preiviikinlahdella ja Kokemäenjoen suistossa suunnitellaan lintuvesien kunnostuksia yhteistyönä (Varsinais-Suomi, Satakunta)14.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Metsähallitus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittavat lintuvesien kunnostamisen suunnittelun Preiviikinlahdella ja Kokemänjoen suistossa. Alue on valtakunnallisesti arvokas lintujen pesimä- ja levähdysalue. Kunnostusten suunnittelu on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata, suojella ja vahvistaa suomalaista luontoa ja sen monimuotoisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum