Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland köper arbetskraftsutbildningar för att hjälpa unga att få sysselsättning (Nyland)

Dela

Utbildningar och coachningar för 15 miljoner – i utbudet ingår förnybar energi, skönhetsvård, IT-branschen, byggnad

Arbets- och näringsbyrån och NTM-centralen i Nyland vill lätta på ungdomarnas svåra sysselsättningssituation genom att erbjuda fler arbetskraftsutbildningar och coachningar. Tack vare ett tilläggsanslag är det nu möjligt att erbjuda unga mer än 400 nya utbildningsplatser. 

Omfattande utbud av utbildningar inom olika branscher 

I Nyland ordnas detta år många arbetskraftsutbildningar som riktar sig särskilt till unga som inte fyllt 30 år. Avsikten är att underlätta ungdomarnas svåra sysselsättningssituation. 

Unga kan studera t.ex. till kock, IT-specialist eller ett yrke inom skönhetsbranschen. Det kommer också utbildningar som gäller förnybar energi eller bilhandel. Dessutom ordnas många utbildningar åtminstone delvis på distans, så det är lätt att delta i dem från olika håll runtom i Nyland, berättar Taina Riikonen som är utbildningsansvarig vid Nylands arbets- och näringsbyrå.  

Inom en yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan en person som är arbetslös eller som löper risk att bli arbetslös avlägga t.ex. en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller del av en examen. Arbetskraftsutbildningar ordnas för branscher som lider brist på arbetskraft och därför är det möjligt att förbättra sina egna sysselsättningsmöjligheter avsevärt genom att delta i en utbildning.  

Sysselsättningssituationen svårast för ungdomar i Nyland 

Coronaviruset har lett till att ungdomsarbetslösheten ökat avsevärt. Enligt sysselsättningsöversikten för december 2020 fortsätter arbetslösheten att öka särskilt bland personer under 35 år. Dessutom fanns det i slutet av december 2020 närmare 80 procent mer arbetssökande under 30 år än föregående år.  

På hösten 2020 tilldelades Nyland ett tilläggsanslag på 15 miljoner euro för att hjälpa unga att få sysselsättning. Tack var det är det nu möjligt att erbjuda unga ett större utbud av olika slags arbetskraftsutbildningar och coachningar.  

 För själva upphandlingen svarade NTM-centralen i Nyland. 

 Avsikten var att utöka utbudet av arbetskraftsutbildningar med utbildningar som har ett nytt slags innehåll och som genomförs på ett nytt sätt. Tack vare tilläggsanslaget kunde vi skaffa mer än 400 nya utbildningsplatser för unga, berättar specialplanerare Kirsi Piispanen från NTM-centralen i Nyland. 

Enkät om utbildningsönskemål 

Före upphandlingen skickade Nylands arbets- och näringsbyrå sommaren 2020 en enkät till unga arbetssökande där ungdomarna fick berätta vilka önskemål och behov de har gällande utbildning.  

Utgående från enkäten begärde NTM-centralen i Nyland in anbud på innovativa, till unga under 30 år riktade utbildningar för experter, industri samt kreativa branscher och branscher som gäller motion och idrott. Av de inkomna anbuden valdes de ca 20 intressantaste till nya arbetskraftsutbildningar.  

 Vi ansåg det viktigt att fråga de unga själva hurdan utbildning de vill ha. Vi fick många svar på enkäten. Med arbetskraftsutbildningar för unga vill vi svara på den efterfrågan som vi såg i de ungas enkätsvar, berättar Taina Riikonen. 

 Utbildningarnas resultat och effekt kommer att utvärderas i ett senare skede. Om resultaten är goda, är det enligt Kirsi Piispanen möjligt att i framtiden konkurrensutsätta utbildningar för unga i ännu större utsträckning.  

 En del av utbildningarna går det redan att söka till och för en del öppnas ansökningsförfarandet senare i år. På arbets- och näringstjänsternas sidor för aktuell arbetskraftsutbildning går det att söka arbetskraftsutbildningar för unga med sökordet ”nuori” och avgränsa sökningen att gälla Nyland.  

 Ytterligare information om arbetskraftsutbildning:  

 Aktuell arbetskraftsutbildning 

Arbetskraftsutbildning  

Nylands arbets- och näringsbyrå på sociala medier: 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Kontakter

Taina Riikonen, taina.riikonen@te-byran.fi

Kirsi Piispanen, kirsi.piispanen@ntm-centralen.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planutkast har utarbetats för förbättrings av riksväg 4 mellan Ring I - Ring III och Luftbron planskild anslutning12.2.2021 08:19:58 EETTiedote

Lahtisleden (rk4) är en av de viktigaste infartsvägarna i huvudstadsregion. Vägen är tidvis kraftig överbelastad och trafik förorsaka bullerolägenheter. Cirka 13 500 nya lägenheter och cirka 2000 nya arbetsplats kommer att planläggas inom Malm flygplatsens område, vilket kommer att kräva att en ny planskild anslutning byggas. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Helsingfors stad utarbetar vägplaner och gaturitningar för att stödja detaljplanen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum