Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har beslutat att skydda Villa Carlsro i Kristinestad (Österbotten)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har med sitt beslut 10.5.2021 skyddat Villa Carlsro vid Storträsket i Kristinestad på initiativ av Pohjalai-nen Rakennusperintö ry–Österbottens Byggnadsvård r.f. Byggnaden ägs av Kristinestads stad. Villan skyddas på basis av lagen om skydd av byggnadsarvet och gäller huvudvillan och en del av uthusbyggnaderna som hör till villans ursprung-liga byggnadsbestånd.

Villa Carlsro i Kristinestad
Villa Carlsro i Kristinestad

Kommerserådet och skeppsredaren Carl Alfred Carlström byggde villan år 1896. Den har intryck av nationalromantiken och är ett välbevarat exempel på de stora villorna som byggdes under perioden som sträcker sig från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Som enskild villabyggnad är den också en till detaljer, autenticitet och omfattning en sällsynt representant i Kristinestad och även för hela den österbottniska kustremsan.

Utöver den anslående och skiftande arkitekturen har objektet dessutom en färggrann historia som sträcker sig över flera generationer både som villabyggnad, pensionat och badinrättning och som Åke Weckströms hemmuseum. Efter att grundaren avled på 1980-talet överfördes Carlsro i museistiftelsens och Kristinestads stads vård.

Beslutet om skydd av byggnaden har fattats i samförstånd med Kristinestads stad, som i sitt utlåtande om skyddsframställan har konstaterat att Villa Carlso är ett viktigt museum och turistmål för Kristinestad. Villans skyddsstatus höjer det riksomfattande värdet och ökar samtidigt intresset för objektet som museum och turistmål.

Carlsro museum är öppet under den innevarande sommarperioden och då har alla som är intresserade av inhemska kulturobjekt möjlighet att stifta bekantskap med Carlsros unika villamiljö och museets intressanta samlingar.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Bilder

Villa Carlsro i Kristinestad
Villa Carlsro i Kristinestad
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds (Österbotten)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Laihianjoen vesistöalueella (Pohjanmaa)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesän 2021 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Laihianjoen vesistöalueella. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Laihianjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Laihia-Tuovila-Runsor on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum