Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen för Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s behandlingsanläggning för farligt avfall i Korsholm (Österbotten)

Dela

Kierto Ympäristöpalvelut Oy planerar en ny behandlingsanläggning för farligt avfall på Fågelbergets industriområde i Korsholm. I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att sortera styckegods av farligt avfall och ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltigt vatten, oljor, metallhaltiga syra- och alkaliska lösningar, lösningsmedelshaltigt vatten, industriavloppsvatten och glykollösningar.

Projektets miljökonsekvenser har bedömts i ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), i vilket NTM-centralen i Södra Österbotten har varit kontaktmyndighet. Bolaget har 16.11.2020 skickat en miljökonsekvensbeskrivning till NTM-centralen. Sammanlagt 11 utlåtanden och expertkommentarer har skickats in under samrådet.

På basis av bedömningen som framförs i bedömningsbeskrivningen, samrådet och egen granskning har NTM-centralen ansett att återvinningen av material och avfall och den cirkulära ekonomin tar del av projektets mest betydande positiva miljökonsekvenser. Projektet anses verkställa målen i den riksomfattande och regionala avfallsstrategin, främja regional cirkulär ekonomi och öka möjligheterna för avfallsåtervinning.

Projektets mest betydande negativa miljökonsekvenser kan orsakas av eventuella olyckor, exceptionella situationer eller verksamhetsstörningar. Minimeringen av luftutsläppen från anläggningen bör också beaktas i den fortsatta planeringen av projektet. Exceptionella situationer i kombination med anläggningens illaluktande utsläpp samt samverkan från andra anläggningar i omgivningen kan öka betydelsen av luftutsläppens och de illaluktande utsläppens betydelse mer än uppskattat.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på projektets webbsida (miljo.fi).

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Våröversvämningarna inföll betydligt tidigare än normalt i Österbotten5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Islossningen och vårflödestoppen i åarna och älvarna i Österbotten och Södra Österbotten infaller i genomsnitt andra veckan i april och i Mellersta Österbotten under slutet av april. I år nåddes vårflödesnivåerna i de österbottniska åarna ett par veckor tidigare, d.v.s. under perioden 30.3–3.4.2021. Översvämningen i Lappo å, Kyro älv, Toby–Laihela å och Malax å motsvarade en översvämning som återkommer ungefär en gång på 5–10 år. Också i åarna norr om Lappo å har vattenföringen stigit snabbt under de senaste dagarna och åarna kan nå flödestoppen ganska snart. Å andra sidan är det möjligt att vårens flödestopp i Mellersta Österbotten infaller först i slutet av april, eftersom det enligt prognoserna för den kommande veckan väntas kyligare väder.

Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa. Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat viime päivinä nousseet nopeasti ja voivat saavuttaa tulvahuippunsa melko piankin. Toisaalta on mahdollista, että Keski-Pohjanmaan joet saavuttavat tämän kevään tulvahuipun vasta huhtikuun loppupuolella, sillä alkavalle viikolle on ennustettu kylmempää säätä.

Översvämningsläget i de österbottniska landskapen har stabiliserats och flödesluckorna till invallningsområdena behöver inte öppnas3.4.2021 16:31:14 EEST | Tiedote

Tack vare kalla nätter och obetydlig nederbörd har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten börjat sjunka. Det finns ännu en risk för att isproppar kan uppstå i nedre loppet av Kyro älv, där isen tills vidare har anhopats i flera mindre högar i Vasa (Lillkyro) och Korsholm. Vattenståndet i Kyro älv har sjunkit och idag 3.4.2021 på eftermiddagen låg det på nivån N43 +38,64 m vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki (flödesgräns +40,00 m) och i Lappo å låg vattenståndet i Pouttu på nivån N43 +27,35 m (flödesgräns +28,40). Detta innebär att det inte är nödvändigt att leda ut vatten till de invallade åkerområdena under denna flödestopp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum