Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för projektet för expansion av Mellersta Österbottens litiumprovins

Dela

Keliber Oy planerar att förflytta anrikningsverkets förläggningsplats från Kalavesiområdet i Kaustby till Päivänevaområdet i närheten av företagets största malmförekomster. Samtidigt har företaget beslutat att höja produktionskapaciteten av litiumhydroxid från 12 500 ton till 15 000 ton per år. Förändringarna gäller utöver anrikningsverket även brytningsområdena i Rapasaari, Syväjärvi och Outovesi som hör till litiumprovinsen i Mellersta Österbotten. Anriknings- och brytningsområdena ligger i kommunerna Kaustby och Kronoby samt i Karleby stad.

Projektets miljökonsekvenser som orsakas av förändringarna i verksamheten har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet.Totalt 20 ställningstaganden av myndigheter och föreningar lämnades in till NTM-centralen om miljökonsekvensbeskrivningen som utarbetats av den projektansvariga.

På basis av bedömningen, inlämnade ställningstaganden och egen granskningen anser NTM-centralen att projektets mest betydande miljökonsekvenser riktas till småvattnen och fiskbeståndet nedanför brytnings- och anrikningsområdena samt till Köyhäjoki.Kontaktmyndigheten sammanfaller med uppfattningen som framförs i miljökonsekvensbeskrivningen om att spill- och dräneringsvattnet från brytnings- och anrikningsverksamheten inte ska ledas till Näätinkioja.För att lindra skadliga ytvattenkonsekvenser ska brytnings- och anrikningsverksamheten beredas med tillräcklig kapacitet för vattenrening och reglering av försurningen.Genom att centralisera hanteringen av dränerings- och spillvatten från brytnings- och anrikningsområdet till ett vattenreningsverk som byggs i Päivänevaområdet, möjliggörs bättre möjligheter för hantering, kontroll och eventuell tilläggsbehandling av spill- och dräneringsvatten.

Kontaktmyndigheten anser att de bedömningar som gjorts om konsekvenserna som riktas till växtligheten, djurlivet och naturens mångfald är i stort sett riktiga.Naturabedömningen som utarbetats över Natura 2000-området Vionneva i samband med miljökonsekvensbeskrivningen ska dock kompletteras bl.a. när det gäller klassificeringen av hotade arter och den konfidentiella rapporten om dem.

Projektet anses inte orsaka betydande konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, men NTM-centralen påminner om att konsekvenser som riktas till människorna, såsom buller, damm och ytvatten ska beaktas i planeringen.

Miljökonsekvensbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats i sin helhet finns på webbplatsen www.miljo.fi/litiumprovinsutvidgningMKB.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Elina Venetjoki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 016 403

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum