Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Roukus vindkraftspark (Österbotten)

Dela
Energiequelle Oy planerar en vindkraftspark med högst 7 vindkraftverk i området Roukus i Vörå kommun. I den aktuella miljökonsekvensbedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är högst 5–10 MW. Avsikten är att koppla vindkraftverken till elnätet med antingen en 30 kV jordkabel eller 110 kV luftledning eller till lämpliga delar delvis med jordkabel och delvis luftledning. När det gäller elöverföringen granskas fem olika alternativ i bedömningen.

Under samrådet om MKB-programmet som den projektansvarige har gjort upp lämnades sammanlagt 43 utlåtanden, åsikter och expertkommentarer till NTM-centralen.I flera åsikter framfördes bekymmer om projektets konsekvenser för de värdefulla landskapsområdena i projektområdets omgivning såsom Kimo bruk, Oravais fabrikssamhälle samt Kimo å- och Vörå ådalarna.Vindkraftverkens konsekvenser för människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa skapar också oro.NTM-centralen förutsätter att såväl vindkraftverkens som elöverföringens konsekvenser för människorna och landskapet beaktas.I bedömningen av konsekvenserna för naturen bör bland annat projektets konsekvenser för områdets fågelbestånd och flyttfåglarnas flyttsträck beaktas.

Projektområdet ligger inte i ett vindkraftsområde enligt Österbottens landskapsplan 2040, varför NTM-centralen förutsätter att projektets förhållande till områdesreservationerna i Österbottens landskapsplaner och de allmänna planeringsbestämmelserna beaktas även med hänsyn till att Österbottens förbund har påbörjat utarbetningen av Österbottens landskapsplan 2050.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress

www.miljo.fi/roukusvindkraftMKB

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Heli Rasimus, tfn 0295 027 033

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum