Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Fingrid Abp:s projekt Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt (Landskapen i Österbotten)

Dela
Fingrid Abp planerar ett projekt med 2 x 400+110 kilovolts kraftledning, där den norra ändstationen är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändstationen är Fingrids elstation i Alajärvi. Kraftledningsrutterna går i följande kommuners områden: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Karleby, Kaustby, Vetil, Halso, Perho, Lappajärvi, Vimpeli och Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är ca 395 kilometer. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor.

Under samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen, som den projektansvarige har gjort upp, lämnades sammanlagt 42 utlåtanden och expertkommentarer samt 31 åsikter. Utlåtandena innehöll ställningstaganden om projektets konsekvenser för landskapet, bosättningen, naturförhållandena såsom fågelbeståndet och skogsrenen samt samverkningarna med andra projekt.

Kontaktmyndigheten anser att konsekvenserna för flygekorren, landskapet och kulturarvet har identifierats i miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndigheten sammanfaller i huvudsak med bedömningen av omfattningen på konsekvenserna för dem. För en del av ruttalternativen eller konsekvenstyperna anser kontaktmyndigheten dock att de negativa konsekvenserna kan vara större än i bedömningen. Detta gäller särskilt konsekvenserna för naturförhållandena, såsom flygekorren, skogsrenen, fågelbeståndet och naturens mångfald samt Natura-områdena. Konsekvenserna för människorna, levnadsförhållandena och trivseln samt för landskapet kan också vara större än bedömningen. Projektet har positiva konsekvenser för klimatet genom att det minskar spillelen, men även de negativa klimatkonsekvenserna av att kolsänkor försvinner är större än bedömningarna.

I samband med miljökonsekvensbeskrivningen har Naturabedömningar enligt 65 § i naturvårdslagen lämnats in till MKB-kontaktmyndigheten för följande Natura 2000-områden: Huosianmaankallio, Isoraivio och Pilleskytö, Käärmekalliot, Patanajärvenkangas, Pilvineva, Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynneva, Ruokkaanneva, Viitajärvi och Vionneva. I sitt Naturautlåtande konstaterar NTM-centralen att projektets konsekvenser förblir osäkra för Naturaområden där en av skyddsgrunderna är skogsrenen. Skadliga konsekvenser kan inte heller uteslutas för områden som har klassificerats enligt fågeldirektivet.

NTM-centralen konstaterar att Naturabedömningen ska kompletteras när det gäller konsekvenserna som orsakas både för skogsrenens och fågelbeståndets del. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid samverkningarna med andra aktuella projekt. För skogsrenens del bör det dock beaktas att bedömningen inte eventuellt kan uppdateras på grund av bristfälliga forskningsdata före eller under inlösningsprocessen och på detta sätt utesluta betydande konsekvenser. I så fall kan inlösningstillstånd beviljas endast om statsrådets allmänna sammanträde beslutar att projektet eller planen ska genomföras av ett skäl som är tvingande på grund av ett ytterst viktigt allmänt intresse och det inte finns någon alternativ lösning.

Miljökonsekvensbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats samt Naturautlåtandet i sin helhet finns på webbplatsen www.miljo.fi/jylkkaalajarvikraftledningMKB.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:


MKB-förfarandet:
Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655
Gruppchef Anne Polso, tfn 0295 027 975


Naturautlåtandet:
Överinspektör Toni Etholén, tfn 0295 027 783

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Westenergy Oy:n synteettisen metaanin valmistus -hankkeen YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy suunnittelee synteettisen metaanin valmistuslaitosta Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia, joka yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)24.5.2023 13:04:29 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum